Vad vill du boka?

Välkommen till ett företag inom andlig & personlig utveckling!

Mottagning i Centrala Stockholm  

Exakt adress uppges vid bokning

Metoder

Det finns olika teorier om varför vi drömmer, men man kan säkert säga att de flesta drömmar handlar om en bearbetning av dagens intryck.
När mardrömmarna återkommer och blir till ett hinder i din vardag, eller du anar att drömmarna har ett viktigt budskap till dig från ditt omedvetna, då kan en drömterapeut vara till hjälp. Kanske vill drömmen berätta om dina hittills outnyttjade styrkor och begåvningar? Kanske behöver du bearbeta tidigare händelser i ditt liv för att komma vidare?
Samtala, måla, återminnas, delta i en drömgrupp, det finns många möjligheter att utforska ditt drömliv tillsammans med en erfaren drömterapeut.
I livets skeenden händer av olika anledningar att vi blockerar vår energi. Med tillit till den helande Energikälla som vi alla är en del av, och med en intention att leva vår fulla kapacitet, ges vi möjlighet att förlösa stagnerad livsenergi och därmed kan läkning ske på ett känslomässigt och fysiskt plan.
Jag arbetar intuitivt och i mina sessioner ingår ett uppföljande samtal där jag delar mina intryck av det energiarbete som utförts.
Med hjälp av symbolernas värld och tillgång till vår intuition kommer vi i kontakt med inre kunskap och visdom.

Här kan du ställa direkta frågor när du exempelvis vill se över möjligheter och risker i ett nytt projekt, förutsättningar i ett partnerskap eller kanske tydliggöra din livsväg. Vägledning ur ett högre perspektiv och ett stöd inför de val du har att göra i livets olika situationer.

Obs! Jag tar inte emot frågor som handlar om sjukdom eller död.
När du behöver någon som lyssnar, ger nya infallsvinklar och tillsammans med dig reflekterar över olika möjligheter till förändring. Någon som har tillit till din egen förmåga och inspirerar dig till fortsatt positiv utveckling.

Light & Life Energy CH

Behöver du någon att samtala med?

Någon som lyssnar, stödjer och inspirerar?

Behöver du tillgång till din egen livsenergi för att förändra ditt liv i en ny och bättre riktning?

Då finns jag här för dig!

Med min samlade kompetens inom människovårdande yrken, såsom funktionshinder, psykiatri, behandling och arbete med flyktingmottagande
samt
en alternativ bakgrund som diplomerad healer och drömterapeut, med en väl utvecklad medial begåvning, har jag de redskap som krävs för att i ett gemensamt arbete hjälpa dig vidare på din unika livsväg.

Nyhet!
Efter några år i ett engagerande och viktigt arbete med ensamkommande flyktingbarn erbjuder jag idag, både enskilt och i grupp, mina tjänster till denna målgrupp då min upplevelse är att de unga nyanlända ofta är i behov av förstärkt samtalsstöd och hjälp att bearbeta tidigare upplevelser.

Min mottagning ligger i Centrala Stockholm.

Varmt välkommen för frågor och tidsbokning!

Webbsida
E-post
Adress
Nära Fridhemsplan
Kungsholmen
Stockholm