26 feb - 3 marVecka 9

Mån26
Tis27
Ons28
Tor29
Fre1
Idag2
Sön3

Boka Medberoendeterapi och Osteopatbehandling - Samtalsterapeut, Medberoendeterapeut & Osteopat Karoline Reuterstrand Upplandsg. 38, Stockholm - Bokadirekt

Dessa tillstånd kan du få hjälp med: Medberoende, överanpassning, kontrollbehov, gränssättning, oro, depression, ångest, anknytningsbesvär, nedstämdhet, sömnsvårigheter, relationsproblem, sorg, livsutveckling, stress, utmattning, utbrändhet, skilsmässa, separation, livskris, karriärskifte, dåligt självförtroende, vägval i livet, låg självkänsla. Tanken med medberoendeterapi: Människor som lider av medberoende får ofta problem i sina relationer såväl till kärlekspartner, vänner som kollegor. De drabbas ofta av utmattning eller har känslor av tomhet och avsaknad av mening. Då är det klokt att söka terapi för att få hjälp! Under terapin utforskar vi medberoendets mönster, hur det utvecklats och hur det påverkar ditt liv negativt. Sakteligen blir “röda trådar” synliga för dig och du vinner nya insikter. Utifrån dessa kan du omvärdera och välja nya sundare vägar för dig att leva ditt liv – fri från medberoendet! Terapi: Medberoende Medberoende kan definieras som att man har fastnat så djupt i beteenden av att hjälpa andra och ta hand om andras behov att man tappar kontakten med sina egna känslor och behov. Det finns en hög inkänning och överansvar gentemot andra. Gemensamt för medberoende är ofta följande drag: - Anpassar sitt beteende och sin personlighet efter andras behov eller känslor - Svårt att sätta gränser och har svårt att stå ut med att andra inte är nöjda och glada - Hjälper andra mer än man egentligen mår bra av själv men känner sig på så sätt viktig eller omtyckt - Känner andras behov men har svårt att känna sina egna behov - Svårt att skilja på egna och andras känslor - Är överdrivet ansvarstagande - Låg självkänsla - Tappar bort sin egen vilja i en relation, vill istället samma sak som partnern - Låter sig bli sårad av samma person om och om igen - Attraheras av människor med behov - “Fyller sig själv med andra” för att slippa känna egna inre jobbiga känslor - Har svårt att ta emot – det känns tryggare att ge - Är den duktiga flickan eller pojken - Har stort bekräftelsebehov och kontrollbehov Att bygga upp relationen till sig själv: Vi kan ha olika starka drag av medberoende så ett första steg i terapin är att utforska hur medberoendet yttrar sig och ställer till det i det egna livet. Sedan brukar terapin handla om att dels förändra sina destruktiva beteendemönster, och dels om att bearbeta och läka orsakerna till dessa beteendeförsvar. En viktig del i detta blir att bygga upp relationen till sig själv – att känna sina egna känslor, behov och hitta självrespekt och självmedkänsla. När du känner dina känslor fullt ut kan du agera istället för att reagera. Du blir in-ifrånstyrd och jag-stark istället för tidigare omvärldstyrd och jag-svag. I mitt arbete med medberoende integrerar jag olika terapeutiska metoder och arbetar utifrån en certifiering som heter: Res dig! - Läk ditt medberoende Ett material som är lättförståeligt och lättillgängligt för klienten och med tydliga ramar arbetar du dig mot ett friare liv utan medberoendets dysfunktionella mönster. Osteopati är en internationellt erkänd och etablerad form av manuell medicin där man använder händerna för diagnos och behandling. I osteopati ser man människan som en helhet och lägger stor vikt vid hur kroppens alla system samverkar. Osteopatins uppgift är att rätta till kroppens obalanser och skapa det bästa möjliga utgångsläget för hälsa och välmående. När kroppen är i balans finns nämligen den optimala utgångspunkten för god hälsa. Vad gör en osteopat? Det viktigaste, som osteopat, är att hitta orsaken till vad som hindrar kroppen från att läka sig själv. Kroppen är en komplex organism där obalanser bör behandlas för att kunna uppnå och bibehålla optimal hälsa.

Visa mer

1 vald tjänst