Value cards at Camilla Nilsson Health & Evidence

Camilla Nilsson Health & Evidence AB

Smärt och skadebehandling 5 gånger
3.250,00 kr, value 3.750,00 kr
Smärt och skadebehandling 10 gånger
6.500,00 kr, value 7.500,00 kr
Vid köp av detta värdekort får du 5 sessioner med healing samt en helkroppsmassage à 50 minuter.
Vid köp av detta värdekort får du 5 sessioner med coachsamtal samt en helkroppsmassage à 50 minuter.