Hvad vil du booke?


Jag arbetar främst med problembaserade behandlingar och att förebygga problem och smärta. Förrutom klassisk massage använder jag ett brett urval av tekniker, t ex dry needling, triggerpunktsterapi, kinesiotape, myofascial release (bindvävsmassage), ledmobilisering, kinesiotaping och stretching. Jag utför tester för att ställa diagnos och göra en helhetsbedömning så att behandlingen anpassas på bästa sätt. Ofta uppstår problem som smärta, stelhet och domningar på grund av muskelspänningar och dess samverkan med leder och nerver. Mina behandlingar är alltid individanpassade och klienten är aktiv i utformningen av behandlingsplanen. Du kan också få rekommendationer kring träning, kroppshållning, ergonomi och stretch. Vid behov rekommenderar jag dig till en annan vårdgivare. 

Jag har två-årig erfarenhet av att jobba med fransförlängning, men trots det finns alltid suget att lära sig fler tekniker och förfina mina kunskaper! 

Märket jag använder till SPRAY TAN är MOROCCOTAN

Glöm INTE att gå in på min FACEBOOK-sida för uppdateringar och bilder från behandlingar! 

https://www.facebook.com/EmelieHK/

Ystad 2018-05-25
 
Information om personuppgiftsbehandling

För oss på Emelie HK har din integritet alltid varit viktig. I Sverige har vi i många år haft Personuppgiftslagen (PuL) som grund för hur vi hanterar dina personuppgifter. Nu uppdateras den lagstiftningen när EU:s förordning om dataskydd, General Data Protection Regulation (GDPR), träder i kraft den 25 maj 2018.

Förordningen gäller som lag inom EU:s alla medlemsländer och syftar till att förbättra skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter.

Emelie HK åtar sig att skydda och respektera din integritet vid utförande av tjänster, vid kontakt med dig och vid all behandling av dina personuppgifter som vi utför. Med cert. Medicinsk massageterapeut Emelie Solvestad är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt vid varje tid gällande lagstiftning. Personuppgifter innefattar all information som kan hänföras till en identifierbar fysisk person.
 
Säkerhet

Vi vidtar alla lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring eller förstörelse. Det innebär dock alltid en risk att lämna ut personuppgifter på digitala kanaler då det inte helt går att skydda tekniksystem från intrång.
Vi kan komma att samla in följande uppgifter om dig för att vi skall kunna leverera den bästa servicen till dig.

*Namn

*E-post

*Telefonnummer

Korrespondensen mellan dig och oss kan komma att sparas för att vi ska kunna utföra våra tjänster på bästa sätt.
 
Ändamålen med behandlingen

För att kunna kommunicera med dig

För att upprätta och underhålla din journal hos oss

För att underhålla dina bokningar och beställningar

För att administrera din betalning av tjänsterna

För att administrera dina ärenden hos oss

För att leva upp till krav enligt lag, förordning eller myndighetsföreskrift

 


Utlämning av uppgifter
Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till tjänsteleverantörer, såsom betalningsförmedlare för att kunna kräva in obetalda fakturor. Vi kan också komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter, såsom Skatteverket eller polis, domstol eller andra brottsbekämpande myndigheter, om vi är skyldiga att göra detta enligt lag eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.
 
Ändringar i personuppgiftspolicyn

Skulle vi behöva ändra i behandlingen av dina personuppgifter så kommer vi att avisera det via e-post direkt till dig.

 
Radering av uppgifter
Dina personuppgifter kommer inte att bevaras under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen, därefter kommer personuppgifterna att raderas på sätt som följer av tillämplig lagstiftning.

 
Rätt att begära ut information

Du äger rätt att begära ut information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och dessutom få eventuellt ofullständiga, felaktiga, inaktuella eller oväsentliga uppgifter rättade, borttagna eller uppdaterade.

 
Kontaktuppgifter
Om du har några frågor om vår personuppgiftspolicy eller har någon annan fråga angående vår behandling av dina personuppgifter får du gärna kontakta oss på info@emeliehk.se


 
Vänliga hälsningar
 
Emelie HK
cert. Medicinsk massageterapeut

Emelie Solvestad

Grundare

 

Telefon: 073-7089056

E-post: info@emeliehk.se

Copyright © 2012

Klarna
Offers online payment with Klarna

MANUELLA BEHANDLINGAR

Tejpning med Kinesiotape. Utmärkt hjälpmedel i läkandet utav t.ex. tennisarmbåge, hamstringskada, axelskador, whiplash m.m.

FRANSAR

En kort snabbfix eller för de som bara vill ha lite fransar
Längre tid ger möjlighet till fler fransar eller färgning av ögonbryn. När du vill ge dig det där lilla EXTRA helt enkelt!

Emelie HK

Ystadbaserad cert.medicinsk massageterapeut & fransstylist med ett brinnande intresse för CrossFit och att rehabilitera & hjälpa människor ur deras smärta.

Finns på CrossFit Ystad & via Ystad Rehab Center

Show contact information
Websted
Adresse
Industrigatan 5
271 39 Ystad
CrossFit Ystad & via Ystad Rehab Center
Åbn i Google Maps 🗗