What would you like to book?

Om du önskar en tid som inte finns här så är du varmt välkommen att höra av dig till mig via telefon eller e-post. Har du även frågor kring ditt besök eller om dina besvär kontakta mig även här via telefon eller e-post.

Osteopatin bygger på en helhetssyn av människokroppen där kroppen har en självläkande förmåga. Osteopaten diagnostiserar och behandlar smärta och värk relaterade till kroppens rörelseapparat. 

Besvär som osteopaten kan hjälpa dig med är bl a. muskel- och ledbesvär, huvudvärk, ryggskott, nackspärr och idrottsskador.


Välkomna att boka in tid för behandling!
Klarna
Offers online payment with Klarna

Osteopati

Osteopatin är en manuell behandlingsform som utgår från att kroppen fungerar som en helhet med förmågan att reglera och läka sig själv. Målet är att hitta orsaken till smärta och bristande funktion för att med behandling uppnå en så välmående kropp som möjligt.

Osteopaten hjälper dig med besvär som huvudvärk, idrottsskador, muskel- och ledbesvär.
Osteopatin är en manuell behandlingsform som utgår från att kroppen fungerar som en helhet med förmågan att reglera och läka sig själv. Målet är att hitta orsaken till smärta och bristande funktion för att med behandling uppnå en så välmående kropp som möjligt.

Osteopaten hjälper dig med besvär som huvudvärk, idrottsskador, muskel- och ledbesvär.

Träning

Här utgår jag från dina eventuella problem eller skador i kroppen och anpassar utefter det ett individuellt träningsprogram som utförs hos mig. Du får vanligtvis uppgifter/övningar att göra tills nästa gång.