What would you like to book?

Varmt välkommen till Alight i Skellefteå!

Här kan du boka individuella healingsessioner, vägledning på distans och utbildningar i personlig utveckling och shamanism. 

Healing är en väg till hälsa som kompletterar annan behandling, på samma sätt som yoga och massage. Det är en väg som underlättar förändringar av våra tanke- och beteendemönster som därmed leder till högre medvetenhet och sinnesfrid. Schamansk healing och vägledning bygger på tekniker från querofolket i Peru som praktiserats under hundratals år.

LOKALER 

Nyhet! Alla TORSDAGAR möts vi på YOGEASE, Södra Järnvägsgatan 38 i Skellefteå. Övriga dagar möts vi på TCM, Varvsgatan 9 i Skellefteå


Kostnadsfritt samtal

Du kan boka ett Kostnadsfritt 30 min samtal där vi tar reda på om den schamanska vägen passar för Dig just nu och du får svar på frågor om sessionerna eller utbildningarna.

Paketpriser

Flera sammanhängande sessioner rekommenderas varmt när du prövat på en första session och känt att healing är en behandlingsform som är till hjälp för dig. Flera sessioner över längre tid gör att vi kan arbeta djupare och du får därmed ett mer varaktigt resultat. Du kan välja paket och boka första tiden här. Paketpriset betalas i förskott vid första sessionen eller så väljer du att betala via Klarna. Vi planerar för kommande sessioner vid första mötet.

De Tre Världarna:
tre sessioner med fokus på dåtid, nutid och framtid.

De Fyra Riktningarna:
fyra sessioner med fokus på de fyra riktningarna, de fyra årstiderna och de fyra elementen.

De Sju Färgerna - regnbågsbron:
sju sessioner med fokus på vart och ett av de sju chakrana. En djupt personlig resa.

Utbildningar:
Här kan du boka din plats på utbildningar. Du har möjlighet att välja att betala med Klarna och välja Klarnas delbetalning.
Klarna
Offers online payment with Klarna

Gift cards

Tjänster online och via telefon

Ett första samtal där vi tar reda på om den schamanska vägen passar dig just nu. Du får en möjlighet att ställa frågor om schamanska sessioner och om utbildningarna jag erbjuder.
Jag ringer upp dig på bokad tid.
Ett vägledande samtal och/eller en schamansk healing på distans. Du är hemma i lugn och ro och vi har kontakt via telefon. Jag ringer upp dig på bokad tid. Avsätt en timme.

Vägledning på distans kostar 750 kr och kan endast betalas i förskott via Swish. Klarna kan ej användas för att betala denna tjänst.

Tjänster i lokalen på Varvsgatan 9, Skellefteå

Vi träffas i lokalen på Varvsgatan i Skellefteå!

Healing är ett sätt att genom djup avslappning fylla på livsenergi och komma i kontakt med sig själv och sin själ igen. Healing är ett fantastiskt sätt att släppa taget om det som varit - situationer, projekt, roller, relationer till andra - och ge plats för den du egentligen vill vara och det du drömmer om att göra!

Om du känner dig redo att expandera inifrån och ut för att känna dig mer levande så kan healing vara precis det du behöver för att komma vidare. Det kan ge dig kraft, stöd och vägledning för att släppa taget om gamla mönster och tankar. På så sätt kan livet bli lättare, du vågar lita mer till din intuition och hittar vägen till djupare och mer kärleksfulla relationer.

Healing skapar ett friare flöde av livsenergi och är ett sätt att släppa taget om fysiska smärtor och stressymtom, smärtsamma känslor som håller dig tillbaka, begränsande tankar och beteenden, begränsande historier från det förflutna och tilldelade roller vi fått från andra människor. Om du är en känslig, intuitiv och empatisk person så kan healing verkligen hjälpa dig att släppa taget om andras känslor som du uppfattar men som inte tillhör dig.

Att ta emot healing är att ta hand om sig själv på alla plan. Du får tillgång till en kraftfull blandning av de verktyg och allt stöd jag själv använder mig av för att känna glädje, sinnesfrid och se på livet ur ett större perspektiv. Det ger mig så mycket frihet att inte uppleva mig begränsad av tankar, gamla historier eller andra människors föreställningar om mig. 

Du är skapare av ditt eget liv och min roll är att hjälpa dig att släppa taget om blockeringar så du kan omfamna din kraft och ditt ljus.

Tjänster i lokalen på YOGEASE S Järnvägsgatan 38, Skellefteå

Vi träffas i lokalen på YOGEASE i Skellefteå!

Healing är ett sätt att genom djup avslappning fylla på livsenergi och komma i kontakt med sig själv och sin själ igen. Healing är ett fantastiskt sätt att släppa taget om det som varit - situationer, projekt, roller, relationer till andra - och ge plats för den du egentligen vill vara och det du drömmer om att göra!

Om du känner dig redo att expandera inifrån och ut för att känna dig mer levande så kan healing vara precis det du behöver för att komma vidare. Det kan ge dig kraft, stöd och vägledning för att släppa taget om gamla mönster och tankar. På så sätt kan livet bli lättare, du vågar lita mer till din intuition och hittar vägen till djupare och mer kärleksfulla relationer.

Healing skapar ett friare flöde av livsenergi och är ett sätt att släppa taget om fysiska smärtor och stressymtom, smärtsamma känslor som håller dig tillbaka, begränsande tankar och beteenden, begränsande historier från det förflutna och tilldelade roller vi fått från andra människor. Om du är en känslig, intuitiv och empatisk person så kan healing verkligen hjälpa dig att släppa taget om andras känslor som du uppfattar men som inte tillhör dig.

Att ta emot healing är att ta hand om sig själv på alla plan. Du får tillgång till en kraftfull blandning av de verktyg och allt stöd jag själv använder mig av för att känna glädje, sinnesfrid och se på livet ur ett större perspektiv. Det ger mig så mycket frihet att inte uppleva mig begränsad av tankar, gamla historier eller andra människors föreställningar om mig.

Du är skapare av ditt eget liv och min roll är att hjälpa dig att släppa taget om blockeringar så du kan omfamna din kraft och ditt ljus.

Paket - flera sessioner till reducerat pris

Du bokar här den första tiden av tre sessioner i följd under en period av 3-6 månader.

Schamanen är den som ”ser mellan världarna”, den synliga och den osynliga energivärlden. I ett meditativt tillstånd kan vi också resa till övervärlden och undervärlden, symboliska namn för mänsklighetens högre medvetande och vårt kollektiva undermedvetna.

I dessa sessioner reser vi tillsammans i din personliga historia, först till ditt förflutna för att återfinna livskraft som gått förlorad i trauman och livskriser. Nästa session fokuserar vi på att se ditt Destiny, det fantastiska livsöde du kom till jorden för att förverkliga, men där du stött på hinder i form av motgångar och stress.

I den tredje sessionen väver vi samman din historia och ditt Destiny och tittar på möjligheterna att manifestera dina gåvor här och nu, i ditt liv idag.

Inga förkunskaper är nödvändiga. Kan med fördel bokas av dig som gått Medicinhjulet och vill fördjupa din medicin.

Du bokar här den första av tre tider och betalar paketpris i förskott.

Tider som bokas TORSDAGAR möts vi på YOGEASE.
Övriga dagar på Varvsgatan 9 i Skellefteå.
Den första av fyra sessioner i följd under en period av 4-12 månader. De fyra nivåerna av verklighet: ande, själ, sinne och kropp symboliseras av de fyra väderstrecken.

Detta är en helanderesa som hjälper dig att se på livet från högre nivå, och ger dig verktyg att använda de fyra riktningarna i ditt dagliga liv.

Sessionerna utformas individuellt utifrån din livssituation. Inga förkunskaper är nödvändiga. Kan med fördel bokas av dig som går eller kommer att gå Medicinhjulet och vill fördjupa din medicin.

Du bokar här den första tiden av fyra sessioner och betalar paketpris i förskott.

Tider som bokas TORSDAGAR möts vi på YOGEASE.
Övriga dagar på Varvsgatan 9 i Skellefteå.
Du bokar här den första av sju sessioner i följd under en period av 7-14 månader.

Vi jobbar en session med vart och ett av de sju chakrana och det livsområde varje chakra representerar. En djup helanderesa såväl fysiskt, mentalt, själsligt och andligt.

Mellan sessionerna får du uppgifter i form av meditationer, ceremonier och liknande så att du skapar en daglig rutin av avslappning och kontakt med dig själv. Du får också lära dig tekniker för eget helande och ta emot initieringsceremonierna som kallas Munay-Ki.

Kan med fördel bokas av dig som går eller kommer att gå Medicinhjulet.

Du bokar här den första av sju sessioner och betalar paketpris i förskott.

Tider som bokas TORSDAGAR möts vi på YOGEASE.
Övriga dagar på Varvsgatan 9 i Skellefteå.

Utbildningar

Matens medicin är kursen som ger dig möjligheten att förändra ditt liv på alla nivåer!
Vi börjar med att bokstavligen bygga en ny fysisk kropp och uppgradera vår hjärna med rätt näring. Du får hjälp att gå över till en hälsosam vegetarisk kost. Du kan lägga till kött och fisk om du vill. Det du får stöd och motivation att avstå från är socker, gluten och snabba kolhydrater. Häri ligger nyckeln till Matens Medicin!

Kursen är inspirerad av boken ”Andens Medicin” av Alberto Villoldo, som ur ett shamanskt perspektiv beskriver hur det är av största vikt att vi byter ut gift mot näring om vi vill återfå hälsan och nå optimalt välbefinnande. Att lägga om kosten hjälper oss att läka vår kropp. Rätt näring till vår kropp och vårt nervsystem är en del av den fysiska förberedelsen för att göra oss mottagliga för upplevelser av ett högre medvetande.

Utbildningen bygger på fyra inspirerande workshops under hösten, söndag förmiddag 9.30 – 12 var fjärde vecka med start 16 september. Datumen är därefter 13 okt, 11 nov och 9 dec.


Du bokar och betalar samtliga fyra workshops i förskott när du köper denna tjänst. Ingen återbetalning sker om du får förhinder vid något av tillfällena.

Du har möjlighet att betala via Klarna och där kan du välja alternativet delbetalning. Allt ansvar för betalning går då via Klarna.
Medicinhjulet är utbildningen för dig som känner kallelsen att vandra den schamanska vägen. Det är en utbildning för dig som

- känner att du bär intuitiv kunskap och helandeförmåga som du vill utveckla
- har en längtan att utveckla din förmåga att höra och lita på din inre vägledning
- är trött på att vara begränsad av rädsla och vill leva i kärlek och tillit
- vill göra skillnad i världen för vår egen generation och våra barns framtid genom att leva med en högre medvetenhet
känner att samtalskontakt och kroppsterapier hittills inte har varit tillräckligt för att göra den transformation du önskar i ditt innersta väsen, din själ
- känner att du på djupet vill återknyta kontakten med Moder Jord och allt levande
- känner en dragning till schamanism och visdomstraditioner från världens ursprungsbefolkningar

Välkommen till ett forum för dig som vill stå upp för det som är viktigt för dig, som vill inspirera andra och vara en förebild för kommande generationer genom att sprida kunskap, medvetenhet och kärlek.
Utbildningen bygger på gamla kunskaper som våra ursprungsbefolkningar med kärlek, respekt och vördnad bevarat under hundratals år. Du lär dig att praktiskt tillämpa kunskaperna i vår moderna tid.
Utbildningen är tvåårig där vi träffas en helg per termin på kursgård i Skellefteå och däremellan möts i en cirkel online.
Mellan varje kurstillfälle får du två personliga vägledningssessioner med Anna, vi möts i Skellefteå eller via telefon/Skype.

Mer information om utbildningen finns på hemsidan www.alight.me

I köpet av denna tjänst ingår kurshelg 26-28 oktober, 6 månaders utbildning online samt två individuella sessioner som bokas separat.

När du köper denna tjänst kan du välja betalning eller delbetalning via Klarna. Allt ansvar för betalning sker då via Klarna.

ALIGHT i Skellefteå

Healing har praktiserats av världens ursprungsbefolkningar i hundratals år. Här i väst är healing en förebyggande och kompletterande metod på samma sätt som massage och yoga.

Alight erbjuder individuell vägledning, healing och utbildning. Visionen är att dela schamansk visdom och de kraftfulla helandetekniker som världens ursprungsbefolkningar praktiserat i alla tider!

Alight startades 2011 av Anna Larsson. Alight finns i samma lokal som TCM i Skellefteå på Varvsgatan 9, källarplan.

Alight håller också utbildningar i schamanska tekniker och erbjuder sessioner för grupper. Mer information finns på hemsidan www.alight.me

Phone 070-2764771
Website
Email
Opening hours Öppet på Varvsgatan måndagar samt vissa fredagar och lördagar.

Torsdagar möts vi på YOGEASE, Södra Järnvägsgatan 38.

Övriga dagar på distans och telefon.

Endast tidsbokning.


Address
Varvsgatan 9
931 34 Skellefteå
Open in Google Maps 🗗