What would you like to book?

Välgörande massage i trivsam miljö.


Svensk Klassisk Massage är en djupgående och behandlande svensk massagemetod. Massagen kan anpassas från kraftfull till lätt och på så sätt passar den de flesta. En av massagens positiva effekter (bland många) är ökad muskelavslappning. Denna positiva förändring ökar engagerade musklers kapacitet och minskar risken för överbelastning. Muskelavslappningen ger en ökad blodcirkulation i hela kroppen och framför allt bättre cirkulation i musklerna och borttransport av slaggprodukter. Muskeln får en ökad närings- och syretillförsel vilket leder till en ökad arbetskapacitet och minskad belastning på musklerna. Massagen är också direkt smärthämmande då den kan inaktivera triggerpunketer, den ökar endorfinfrisättningen (vårt kroppsegna morfin) och   bidrar till att beröringsimpulserna till hjärnan går snabbare än smärtpulserna, vilket innebär att smärtpulserna till hjärnan minskar och därigenom även smärtan.

Orsaker till varför den klassiska massagen gör oss gott:

 • Den lindrar smärta i spända muskler
 • Den mjukar upp och gör muskler och bindväv mer elastiska
 • Den ger ökad blodcirkulation
 • Den ger ökad slagvolym på hjärtat och sänkt blodtryck
 • Den ger ett ökat välbefinnande
 • Den bidrar till bättre återhämtning efter fysisk aktivitet
 • Den ger förkortad läkningstid efter skada
 • Den ger en ökad kroppsmedvetenhet
 • Den ger en ökad Avslappning
 • Den ger en ökad Stresstålighet

Massagebehandlingen utförs med olja direkt på huden där man varvar:

 • Strykningar (effleurage)
 • Gnidningar i cirklar eller på tvären (friktioner)
 • Knådningar, saxningar (petrissage)
 • Snabba, lätta, rytmiska slag som hackning och klappning (tapotement)

Massagen ger din kropp en stunds återhämtning och ökar blodgenomströmmningen i dina muskler vilket gör att du känner dig mer lugn och avslappnad.

Klarna
Offers online payment with Klarna

Value cards

Värdekort 6000
Ivar Höök, 5.000,00 kr, value 6.000,00 kr More info
Du kan köpa behandlingar för 6000 kronor under ett år men betalar endast 5000.
Du bokar som vanligt, men betalar med värdekortet.
Värdekort 3000
Ivar Höök, 2.600,00 kr, value 3.000,00 kr More info
Du kan köpa behandlingar för 3000 kronor under ett år men betalar endast 2600.
Du bokar som vanligt, men betalar med värdekortet.
Värdekort 2000
Ivar Höök, 1.800,00 kr, value 2.000,00 kr More info
Du kan köpa behandlingar för 2000 kronor under ett år men betalar endast 1800.
Du bokar som vanligt, men betalar med värdekortet.
...more cards
Show all card offers at Ingmårhälsan
Unfortunately we do not have any bookable times online right now, but please contact us to make a reservation.

Ingmårhälsan

Ditt välmående i första rummet.

Show contact information
Address
Sundgatan 21
686 33 Sunne
Open in Google Maps 🗗