What would you like to book?

Klarna
Offers online payment with Klarna

Gift cards

Hälsoanalyser

Uppföljning av tidigare scanning/ar. Scanning och behandling av belastningar. Justering och uppföljning av kost och näring. Kinesiologisk testning

Betalning kan ske på plats med kort eller swish

Priset inkluderar för- och efterarbete knutet till konsultationen.
Priset justeras vid ev kortare el längre återbesök. Timpris:
1 200 kr/timme.

Scanning med Es Teck samt F-scan samt analys och justering av behandlingsplan, kostråd samt ev rek av livsstilsförändringar , örter och näring mm. KInesiologisk testning ingår.

Betalning sker med kort eller SWISH.

Vid kortare återbesök justeras priset nedåt. ( Pris:
1 200 /tim)

Uppföljande Samtal, scanning med medicinska Es Teck Scanner samt analys av resultat . Individuell kostrådgivning samt genomgång, justering och uppföljning av tidigare behandlingsplan. Kinesiologisk testning ingår.

Betalning på plats med kort eller swish

Priset inkluderar för- och efterarbete knutet till konsultationen.
(Vid kortare eller längre återbesök än 90 min justeras priset efter timpris: 1 200 kr/tim.)
Scanning med Es Teck samt en snabb analys av aktuella resultat. Du får med dig en kort sammanställning med analysvärden samt enklare kostråd och livsstilsråd. För dig som bara vill ha en snabb hälsoanalys.

Priset inkluderar för - och efterarbete knutet till konsultationen.

Betalning kan göras med kort eller swish.
Kombinerad behandling med längre hälsosamtal samt scanning och analys av Es Teck scanner och F-scan frekvensscanner. Kostrådgivning ingår samt rek av ev örter, näring mm.
Betalning kan ske på plats med kort eller swish.

Priset inkluderar för och efterarbete knutet till konsultationen.
För dig som behöver hjälp med kosten av olika anledningar. Rätt sorts kost har en starkt läkande och balanserande förmåga. Kan vara bra vid tex, viktminskning, hög stressnivå, inför graviditet, vid avgiftning, vid större och mindre hälsoproblem. Alltid bra att börja med att se över sin kost!
Intervju, samtal för utformande av hälsoplan främst baserade på individuella kostråd.

Priset inkluderar för och efterarbete knutet till konsultationen.

Betalning sker på plats med kort eller swish.
Inledande samtal, Scanning med F-scan frekvensapparat där vi ser ev belastningar av mögel, bakterier, virus, parasiter, mask samt tungmetaller. Kortare frekvens-behandling av ev belastningar . Analys av resultat samt åtgärdsschema och individuell kostrådgivning samt kinesiologisk testning och rek av ev örter, tillskott o dyl.
Betalning kan ske på plats med kort eller swish

Priset inkluderar för - och efterarbete knutet till konsultationen
Inledande genomgång av hälsoläget samt scanning med Es Teck scanner. Analys av resultat samt individuell kostrådgivning och näringsmedicinsk rådgivning av stöttande/balanserande örter, näringstillskott o dyl. Utformning av behandlingsplan och genomgång av ev kostförändringar, KInesiologisk testning ingår. Du får med dig analysresultat, behandlingsplan samt individuella kostråd. rek av örter näring mm.

Betalning på plats med kort eller swish
Priset inkluderar för- och efterarbete knutet till konsultationen.

Marias Hälsokoll

Show contact information
Address
Bysistorget 4
118 21 Stockholm
Södermalm
Open in Google Maps 🗗