What would you like to book?

Klarna
Offers online payment with Klarna

Gift cards

Unfortunately we do not have any bookable times online right now, but please contact us to make a reservation.

NIMA hälsoutveckling

Vi på NIMA- hälsoutveckling arbetar med psykosociala hälsofrågor för privatpersoner, organisationer och arbetsplatser. Vårt mål är att öka medvetenheten kring hur stress och psykisk ohälsa påverkar individen och arbetsmiljön. Stresshantering och förebyggande hälsoinsatser är vår huvudsakliga inriktning.

Show contact information
Address
Regementsvägen 8
852 38 Sundsvall
Open in Google Maps 🗗