What would you like to book?


September rabatt 100 kr på alla tjänster!!
Boka nu! öppettider 09.00-19.00


Öppet även vissa lördagar och Söndagar mellan 09:00-12:00.


Klarna
Offers online payment with Klarna

Value cards

5 X enskilda samtal
Annika Kling, 3.500,00 kr, value 4.000,00 kr More info
köp 5 sessioner för 3500 SEK spara 500 SEK
...more cards
Show all card offers at Soul Ease

Stresshantering

Om ditt syfte är att få hjälp att komma tillrätta med stressrelaterade problem, ger detta mötet verktyg och god kännedom om hur stress påverkar människor och vad som brukar vara utlösande faktorer.

MINI FRISKVÅRDS BIDRAG KAN ANVÄNDAS FÖR DENNA TJÄNSTEN.

Enskilt samtal

Ett kortare samtal för att vägleda dig själv och att hitta din motivation. Där vi träffas för att bygga ett förtroende att arbeta i ett längre samtal. Detta är ett sätt att träffas första gången för att lära känna varandra.

Samtalsterapi

I mina sessioner kommer jag att använda två olika metoder.

Hjälpande samtal som bygger på grundforskning i samtalsmetodik.
Styrkan i samtalet är byggt på i tre steg utifrån systematisk problemlösning.: vad är problemet? vad vill klienten? och vad kan klienten göra för att det skall bli bättre. Motivation ses som en kombination av tankar, känslor och beteende och syftet är att skapa positiv motivation där min klient själv vill göra något för hantera sin situation. För en djupare förändring i livet behövs att man träffas ett flertal gånger.

Motiverande samtal är en målinriktad kommunikationsmetod som bygger på samarbete med speciellt fokus på förändringsprat där klienten visar på en önskan om förändring, en tilltro till sin förmåga att förändra, samt skäl och behov att förändra. MI:s syfte är att stärka personens egen motivation och åtagande till förändring knutet till ett specifikt målbeteende genom att framkalla och utforska klientens egna argument för förändring.

I mina sessioner kommer jag att använda två olika metoder.

Hjälpande samtal som bygger på grundforskning i samtalsmetodik.
Styrkan i samtalet är byggt på i tre steg utifrån systematisk problemlösning.: vad är problemet? vad vill klienten? och vad kan klienten göra för att det skall bli bättre. Motivation ses som en kombination av tankar, känslor och beteende och syftet är att skapa positiv motivation där min klient själv vill göra något för hantera sin situation. För en djupare förändring i livet behövs att man träffas ett flertal gånger.

Motiverande samtal är en målinriktad kommunikationsmetod som bygger på samarbete med speciellt fokus på förändringsprat där klienten visar på en önskan om förändring, en tilltro till sin förmåga att förändra, samt skäl och behov att förändra. MI:s syfte är att stärka personens egen motivation och åtagande till förändring knutet till ett specifikt målbeteende genom att framkalla och utforska klientens egna argument för förändring.I parterapi – Paret får prata men jag styr samtalet ganska mycket så det utvecklas konstruktivt.

Vad är förutsättningarna för att lyckas?
– Att båda vill.
För att klara det behövs investering i tid och en hel del ansträngning. Att ha förmåga att lyssna är också en viktig ingrediens.

Motiverande samtal- Telefon

- Enskilda samtal/vägledning
- Förståelse kring högkänslighet (HSP), medberoende, missbruk, stress, utbrändhet

Samtalsterapi med Coachning/Vägledning via telefon där du rings upp av mig. Betalning sker via Swish innan samtal på nummer 123 349 73 77 eller via Klarna.

Soul Ease

Välkommen till Soulease
Att gå i samtalsterapi leder till en större självkännedom, som ger större utrymme till vårt eget handlande. Genom samtal kommer vi till större insikt om våra egna tankar och beteenden, det är då man kan börja den inre resan att återerövra sitt liv och börja göra positiva förändringar som leder till ett bättre mående.

Anledningen till varför man behöver gå i samtalsterapi varierar. Det kan t.ex handla om relationsproblem, sorg, ångest, depression, dålig självkänsla, beroende och medberoende, problem inom familjen eller andra svåra situationer. Det kan också vara en del i den personliga utvecklingen.

Som samtalsterapeut kommer jag att finna vad du befinner dig i livet och föra dig till ett bestämt mål. Sedan vägleda dig genom problem till en lösning. Att få dela tankar och känslor, lindrar och skapar läkning. När vi inser våra svårigheter och får klart vad det är som tynger oss kan vi börja en process till läkning och förändring.


Show contact information
Website
Opening hours

9-19

Även vissa lördagar och söndagar 09:00-12:00.
Address
Göteborgsvägen 88
Sävedalen
Partille, Göteborg
Open in Google Maps 🗗