Mitä haluat varata?

Klarna
Offers online payment with Klarna

Hälsoanalyser

Scanning med Es Teck samt en snabb analys av aktuella resultat. Du får med dig en kort sammanställning med analysvärden samt enklare kostråd och livsstilsråd. För dig som bara vill ha en snabb hälsoanalys.

Priset inkluderar för - och efterarbete knutet till konsultationen.

Betalning kan göras med kort eller swish.
Kombinerad behandling med längre hälsosamtal samt scanning och analys av Es Teck scanner och F-scan frekvensscanner. Kostrådgivning ingår samt rek av ev örter, näring mm.
Betalning kan ske på plats med kort eller swish.

Priset inkluderar för och efterarbete knutet till konsultationen.
För dig som behöver hjälp med kosten av olika anledningar. Rätt sorts kost har en starkt läkande och balanserande förmåga. Kan vara bra vid tex, viktminskning, hög stressnivå, inför graviditet, vid avgiftning, vid större och mindre hälsoproblem. Alltid bra att börja med att se över sin kost!
Intervju, samtal för utformande av hälsoplan främst baserade på individuella kostråd.

Priset inkluderar för och efterarbete knutet till konsultationen.

Betalning sker på plats med kort eller swish.
Inledande samtal, Scanning med F-scan frekvensapparat där vi ser ev belastningar av mögel, bakterier, virus, parasiter, mask samt tungmetaller. Kortare frekvens-behandling av ev belastningar . Analys av resultat samt åtgärdsschema och individuell kostrådgivning samt rek av ev örter, tillskott o dyl.
Betalning kan ske på plats med kort eller swish

Priset inkluderar för - och efterarbete knutet till konsultationen
Inledande genomgång av hälsoläget samt scanning med Es Teck scanner. Analys av resultat samt individuell kostrådgivning och näringsmedicinsk rådgivning av stöttande/balanserande örter, näringstillskott o dyl. Utformning av behandlingsplan och genomgång av ev kostförändringar, Du får med dig analysresultat, behandlingsplan samt individuella kostråd mm.

Betalning på plats med kort eller swish
Priset inkluderar för- och efterarbete knutet till konsultationen.
Uppföljning av tidigare scanning/ar. Scanning och behandling av belastningar. Justering och uppföljning av kost och näring.

Betalning kan ske på plats med kort eller swish

Priset inkluderar för- och efterarbete knutet till konsultationen

Uppföljande Samtal, scanning med medicinska Es Teck Scanner samt analys av resultat . Individuell kostrådgivning samt genomgång, justering och uppföljning av tidigare behandlingsplan. Utvärdering av tidigare behandlingsinsatser.

Betalning på plats med kort eller swish

Priset inkluderar för- och efterarbete knutet till konsultationen.