Mitä haluat varata?

Klarna
Offers online payment with Klarna

SJUKGYMNASTIK

Sjukgymnastik
Fysioterapi
Träning
Behandling
Manipulation
Mobilisering
Akupunktur
Stötvåg

100 kr/besök. Patienten under 20 eller över 85 år är gratis.