Bestill nå og få 20% rabatt på alle prisene under. Trekkes fra i kassen. Gjelder bare nye kunder. Already a customer? Remove

Vil du bestille?

Holistico Friskvård erbjuder individanpassade lösningar för att optimera hälsa och välmående. Vi ser till hela personen och jobbar med
återställande av normal funktion på alla plan. Kroppen är programmerad att röra sig mot optimal hälsa. Eliminering av hinder i denna naturliga
process tillåter återställande av holistisk hälsa, vitalitet och livskvalitet.

Områden vi arbetar med
Fästingrelaterade infektioner, kroniska smärttillstånd, återkommande infektioner,
hormonella problem, trötthet & utmattning, led & muskelvärk, huvudvärk & migrän,
mage & tarm, hudåkommor, arbetsskador, idrottsskador, träningsrådgivning/PT, viktproblem
... med mera

Klarna
Offers online payment with Klarna

Henrik

Detta är ett alternativ för dig som har en komplicerad sjukdomshistoria med multipla diagnoser och flera mediciner.

Vi behöver tiden för att förstå din situation och för att försäkra oss om att vi inte stör eventuella medicinska behandlingar.
Här har vi gott om tid att göra en ordentlig genomgång av din situation och dina mål.

Återbesök är vanligtvis 45 min.
Om du har internmedicinska problem. Mage och tarm, trötthet, hudutslag, led och muskelvärk, kroniska och återkommande infektioner, huvudvärk och migrän, hormonella problem m.m.
Boka denna om du har enklare problem som smärta och stelhet i nacke, axlar rygg, höfter, knä, arbetsskador, idrottsskador m.m.
Även passande för kostrådgivning och träningsrådgivning.

Detta är oftast det bästa alternativet för återbesök.
Vi erbjuder onlinecoaching via skype. Här utgår vi ifrån ett frågeformulär som du fyller i innan mötet i kombination med saker som framkommer under vårt samtal. Vi tittar på livsstilsförändringar som kost- och näring, sömn- och dygnsrytm, EMF-exponering samt rekommenderar örtpreparat och homeopatiska medel vid behov.

Saker vi kan hjälpa dig med är bland annat återkommande infektioner, mag- och tarmproblem, trötthet och utmattning, internmedicinskt orsakade smärttillstånd, huvudvärk och migrän, viktproblem, träningsrådgivning m.m.
Detta är ett alternativ för dig som har varit hos oss tidigare eller haft första konsultationen på Skype. Konsultationen är även passande för saker som kostrådgivning, träningsrådgivning och allmän livsstilscoaching. 
Om du bor långt ifrån oss och funderar på om ett besök är passande kan du boka denna konsultationen. Även passande om det uppstår något mellan våra möten som behöver adresseras.

International Online Consultations

We offer online consultations on Skype.

We will base our consultation on a questionnaire that you fill out before our meeting in combination with information that arise during our consultation.

We look at lifestyle changes such as diet and nutrition, sleep and circadian rhythm, EMF exposure, and recommend herbal products and homeopathic remedies if needed.

We look at things like recurrent infections, gut and digestion problems, fatigue and exhaustion, internally caused pain conditions, headaches and migraines, weight problems, exercise advice etc.
Follow-up appointment is usually 45 minutes.
This is an option for those who have had a live consultation with us earlier or who have had their first online consultation on Skype. This consultation is also suitable for things like diet consultation, training advice and general lifestyle coaching.
If you live far away from us and are considering whether a visit or online consultation is appropriate, you can book this consultation. Also suitable if something happens between our consultations that need to be addressed.
Medlem i Komplementärmedicinska Riksförbundet

Holistico Friskvård

Holistico Friskvård erbjuder individanpassade lösningar för att optimera hälsa och välmående.
Vi ser till hela personen och jobbar med återställande av normal funktion på alla plan.
Kroppen är programmerad att röra sig mot optimal hälsa.
Eliminering av hinder i denna naturliga process tillåter återställande av holistisk hälsa, vitalitet och livskvalitet.


Holistico Health offers personalized solutions to optimize health and wellbeing. We see every individual as a whole and work with the restoration of normal function on all levels.
The body is programmed to move towards optimum health. Elimination of obstacles in this natural process allows the restoration of holistic health, vitality and quality of life

Show contact information
Web side
Adresse
Näsumsvägen 208
290 38 Näsum
Kristianstad N
Åpne i Google Maps 🗗