Vil du bestille?

Osäker? Kolla gärna mina referenser!

Om du är osäker på hur jag jobbar, eller vill höra andras åsikter om mig. Gå gärna in på www.johanklingstam.se/referenser. Där får du andras bild om mig, och kan bilda dig en uppfattning om mitt arbetssätt är något för dig!

Väl mött!
/Johan

Klarna
Offers online payment with Klarna

Manuell medicin / Idrottsskador

JAG BEHANDLAR:
Smärta, skador, dysfunktion och obalanser i kroppens samtliga system: muskler, leder, ryggrad, senor och ligament. Akuta eller kroniska besvär.
Behandlingen grundar sig på 17 års erfarenhet och sker med en kombination tekniker från idrotts- och djupmassage, kiropraktik, osteopati, idrottsmedicin, ortopedisk medicin, stötvågsbehandling, samt rörelseövningar och korrigerande träning.

OBS!
Till mig söker sig primärt idrottare och aktiva personer från hela södra Sverige och Norden som vill nå djupare, och vill förstå sina besvär för att nå längre. Det passar dig som är intresserad av att finna grundorsaken till sina smärtor snarare än en "quick fix". Därför läggs normalt mer tid till utfrågning / undersökning än hos exempelvis en vanlig kiropraktor eller naprapat.

Vi tittar alltid på hela kroppens funktion, och inte bara där du har ont. Problemets ursprung är väldigt sällan där smärtan sitter.
Jag tar emot alla som är genuint intresserade av att lösa sina besvär, och som är beredda på förändras till det bättre.

NYBESÖK SER UT SÅ HÄR:
• Ett strukturerat samtal för att ringa in dina besvär, uppkomst utveckling m.m.
• Noggrann undersökning för att hitta orsaken till symtomen (ex. hållning, rörlighet, stabilitet, rörelsemönster, balans, andning m.m.)
• Förklaring av orsak och vad som krävs för att bli smärtfri
• Provbehandling med den teknik vi finner lämpligast. Du drar nytta av min samlade kunskap inom manuell medicin och idrottsmedicin.
• Tips på tränings- och töjningsövningar du kan göra hemma
- Vid behov gör vi upp en behandlingsplan tillsammans

Räkna med att besöket tar 55 minuter.

Vid vissa komplexa och långvariga besvär tar undersökning och förklaring av problemen hela besöket. Men oftast påbörjas behandling redan första tillfället.
JAG BEHANDLAR:
Smärta, skador, dysfunktion och obalanser i kroppens samtliga system: muskler, leder, ryggrad, senor och ligament. Akuta eller kroniska besvär.
Behandlingen grundar sig på 17 års erfarenhet och sker med en kombination tekniker från idrotts- och djupmassage, kiropraktik, osteopati, idrottsmedicin, ortopedisk medicin, stötvågsbehandling, samt rörelseövningar och korrigerande träning.

OBS!
Till mig söker sig primärt idrottare och aktiva personer från hela södra Sverige och Norden som vill nå djupare, och vill förstå sina besvär för att nå längre. Det passar dig som är intresserad av att finna grundorsaken till sina smärtor snarare än en "quick fix". Därför läggs normalt mer tid till utfrågning / undersökning än hos exempelvis en vanlig kiropraktor eller naprapat.

Vi tittar alltid på hela kroppens funktion, och inte bara där du har ont. Problemets ursprung är väldigt sällan där smärtan sitter.
Jag tar emot alla som är genuint intresserade av att lösa sina besvär, och som är beredda på förändras till det bättre.

ÅTERBESÖK SER UT SÅ HÄR:
• Kontroll av resultat från förra behandlingen
• Behandling med en kombination av tekniker som är lämpligast för din skada. Du drar nytta av min samlade kunskap inom manuell medicin och idrottsmedicin och korrektiv träning
• Tips på tränings- och töjningsövningar du kan göra hemma
• Ofta rekommenderas att boka tid för korrektiv träning, för att kunna lösa problemen i grunden.

Räkna med att besöket tar 45 minuter. Återbesök innehåller normalt 70% behandling och 30% förklaring och ev. övningar.
Stötvågsbehandling för specifik diagnosticerad skada (ex. hälsporre, hälsenetendinos, hopparknä, tennisarmbåge). Ofta kombineras behandlingen med stretching, tejpning, muskelaktivering m.m.

OBS!
Om det är första gången du kommer till mig för en ny skada, så bokar du en längre tid: Smärt- och skadebehandling, nybesök. Jag vill alltid ha ordentlig tid att undersöka dig första besöket. Utan rätt ställd diagnos är stötvågsbehandling ineffektivt!

Personlig träning / programdesign

FÖR VEM?
Jag jobbar främst med detaljutveckling av idrottare och fysiskt aktiva som vill ha en djupare förståelse för kroppens funktion, och bli av med skador och besvär i grunden. Men vem som helst med intresse, som vill skapa balans i kroppens inre och yttre system är välkommen.

Min spetskompetens som tränare handlar om att skapa kroppsbalans, och därigenom bli av med långvariga problem. Därför läggs betydligt mer tid på att justera obalanser, täppa energiläckor, bygga rörelsemönster, och att skapa optimal kroppskontroll. Allt träning handlar om att bli kvitt skador/smärta och att långsiktigt nå en högre nivå i sin träning.

Jag är specialist inom områden som korrektiv funktionell träning, rörelseanalys, postural träning (hållning), uppbyggnadsträning för idrott, och rehabilitering av skador. Vi tränar för optimal funktion, inte estetik.

MIN UTBILDNINGSBAKGRUND:
Lic. Personlig tränare
Lic. Korrektiv Funktionell Tränare
CHEK Exercise Coach *
CHEK Practitioner Level 1 *
Postural Alignment Specialist

* CHEK står för Corrective Holistic Exercise Kinesiology, en extremt bred och djup mångårig utbildning i träningsfysiologi, stress, återhämtning, hållning, rörelsemönster, fysträning, rehabilitering, korrektiv och funktionell träning m.m. Jag har följt och utbildat mig på genom CHEK Institute i San Diego USA de senaste 10 åren.

Läs mer på www.chekinstitute.com.

FÖRSTA BESÖKET GÅR TILL SÅ HÄR:
• Ett djupgående samtal (anamnes) för att ringa in din fysiska status, livsstil, stressnivå, tid för träning, motivation, samt sätta relevanta mål
• Screening och djupgående kroppsanalys. Vi undersöker rörlighet, hållning, balans, andningsmönster, koordination, stabilitet och funktion i rörelse. Denna "kroppsbesiktning" ligger sedan till grund för programdesign till vårt nästa möte.
• Du får alltid med dig formulär som screenar kost- och livsstilsfrågor som ska göras innan nästa besök
FÖR VEM?
Jag jobbar främst med detaljutveckling av idrottare och fysiskt aktiva som vill ha en djupare förståelse för kroppens funktion, och bli av med skador och besvär i grunden. Men vem som helst med intresse, som vill skapa balans i kroppens inre och yttre system är välkommen.

Min spetskompetens som tränare handlar om att skapa kroppsbalans, och därigenom bli av med långvariga problem. Därför läggs betydligt mer tid på att justera obalanser, täppa energiläckor, bygga rörelsemönster, och att skapa optimal kroppskontroll. Allt träning handlar om att bli kvitt skador/smärta och att långsiktigt nå en högre nivå i sin träning.

Jag är specialist inom områden som korrektiv funktionell träning, rörelseanalys, postural träning (hållning), uppbyggnadsträning för idrott, och rehabilitering av skador. Vi tränar för optimal funktion, inte estetik.

MIN UTBILDNINGSBAKGRUND:
Lic. Personlig tränare
Lic. Korrektiv Funktionell Tränare
CHEK Exercise Coach *
CHEK Practitioner Level 1 *
Postural Alignment Specialist

* CHEK står för Corrective Holistic Exercise Kinesiology, en extremt bred och djup mångårig utbildning i träningsfysiologi, stress, återhämtning, hållning, rörelsemönster, fysträning, rehabilitering, korrektiv och funktionell träning m.m. Jag har följt och utbildat mig på genom CHEK Institute i San Diego USA de senaste 10 åren.

Läs mer på www.chekinstitute.com.

ANDRA BESÖKET GÅR TILL SÅ HÄR:
• Förklaring av dysfunktioner/svagheter och problemområden
• Noggrann genomgång i gymmet av ditt personliga träningsupplägg
• Beroende på komplexitet bokar vi flera tider

Det ingår programdesign och noggranna instruktioner för en träningsfas 6-12 veckor.

Helhetscoaching kost / livsstil

FÖR VEM?
Dig som har långvariga, svårlösta besvär, och som vill förstå hur kost- och livsstilsförändringar kan skapa en läkande miljö för kroppen. Det kan vara kroniska smärtor, mag-tarmproblem, trötthet, hög stress, svårläkta skador eller liknande.
Jag har stor kunskap i hur förändringar i basala saker som sömnmönster, återhämtning, stressreducering, andning, vätska, rörelse och rätt tankar (mental träning) hänger ihop med smärta och stress.

OBS!
Till mig söker sig primärt idrottare och aktiva personer från hela södra Sverige och Norden som vill nå djupare, och vill förstå sina besvär för att nå längre. Det passar dig som är intresserad av att finna grundorsaken till sina problem snarare än en "quick fix". Därför läggs normalt mer tid utfrågning och tester än hos en vanlig kostrådgivare eller coach.

Jag tar emot alla som är genuint intresserade av att lösa sina besvär, och som är beredda på förändras till det bättre. Inte bara idrottare.


ETT FÖRSTA BESÖK SER UT SÅ HÄR:

• Ett strukturerat samtal för att ringa in dina besvär, uppkomst utveckling m.m.
• Noggrann kartläggning med formulär och tester för att få en helhetsbild av din vardag, kost och stress.
• Förklaring av orsak och vad som krävs för att bli av med dina problem.
• Nybesök innebär enbart faktainsamling. Vi gör noggranna undersökningar för att kunna ge bra råd hur du går framåt.
• Normalt får du frågeformulär och hemtester för att ytterligare ge mig information som jag behöver till nästa besök.
• Nästa besök påbörjas själva rådgivningen / coachingen

Tänk på att kost- och livsstilsförändringar är en process. Räkna med att åtminstone besöka mig 3-5 ggr innan du har lärt dig tillräckligt för att på egen hand gå vidare.
FÖR VEM?
Dig som har långvariga, svårlösta besvär, och som vill förstå hur kost- och livsstilsförändringar kan skapa en läkande miljö för kroppen. Det kan vara kroniska smärtor, mag-tarmproblem, trötthet, hög stress, svårläkta skador eller liknande.
Jag har stor kunskap i hur förändringar i basala saker som sömnmönster, återhämtning, stressreducering, andning, vätska, rörelse och rätt tankar (mental träning) hänger ihop med smärta och stress.

OBS!
Till mig söker sig primärt idrottare och aktiva personer från hela södra Sverige och Norden som vill nå djupare, och vill förstå sina besvär för att nå längre. Det passar dig som är intresserad av att finna grundorsaken till sina problem snarare än en "quick fix". Därför läggs normalt mer tid utfrågning och tester än hos en vanlig kostrådgivare eller coach.

Jag tar emot alla som är genuint intresserade av att lösa sina besvär, och som är beredda på förändras till det bättre. Inte bara idrottare.

ETT ÅTERBESÖK SER UT SOM FÖLJER:

• Strukturerad coaching / utbildning för att kommer närmare dina mål, och bli av med dina problem
• Genomgång av tester du gjort hemma
• Coaching i kost- och livsstilsparametrar som leder dig framåt.
• Förklaring i hur kroppens system är sammanlänkade och att det sällan räcker att påverka en detalj. Helheten är viktigast.
• Se detta som utbildning i att må och prestera bättre. Man blir aldrig fullärd.

Tänk på att kost- och livsstilsförändringar är en process. Räkna med att åtminstone besöka mig 3-5 ggr innan du har lärt dig tillräckligt för att på egen hand gå vidare.

Massagebehandling

En ren djup muskelbehandling där fokus ligger på att jobba igenom dina muskler för ökad cirkulation, smidighet, och avslappning.

Vi kombinerar massage, triggerpunktsbehandling, stretching och behandling av ärrvävnad och mobilisering för att minska dina symptom. Ibland får du hemövningar för att förstärka effekten.

Du drar nytta av mina 17 år i yrket som professionell idrottsmassör, personlig tränare och kiropraktiker.
En ren djup muskelbehandling där fokus ligger på att jobba igenom dina muskler för ökad cirkulation, smidighet, och avslappning.

Vi kombinerar massage, triggerpunktsbehandling, stretching och behandling av ärrvävnad och mobilisering för att minska dina symptom. Ibland får du hemövningar för att förstärka effekten.

Du drar nytta av mina 17 år i yrket som professionell idrottsmassör, personlig tränare och kiropraktiker.
Förebyggande behandling, massage & ortopedisk medicin. Samt behandling av akuta problem för företag som vi har överenskommelse med. T.ex. Team Skåne Bygg, K-fasader m.m.

Betalning sker via faktura enligt överenskommelse.

Vid akuta besvär (ex. ryggskott, nackspärr, stukningar) där jag inte har tider i almanackan. Ring på mobil 070-3188662 så kanske jag kan fixa en snabb tid ändå.
/Johan
Förebyggande behandling, massage & ortopedisk medicin. Samt behandling av akuta problem för företag som vi har överenskommelse med. T.ex. K-fasader m.fl.

Betalning sker via faktura enligt överenskommelse.

Vid akuta besvär (ex. ryggskott, nackspärr, stukningar) där jag inte har tider i almanackan. Ring på mobil 070-3188662 så kanske jag kan fixa en snabb tid ändå.
/Johan

I.M.C - Johan Klingstam

VÄLKOMMEN!

Jag heter Johan Klingstam och har min bas på i.m.c - Idrottsmedicinskt Center, vid Fair Play Tennisstadion i Malmö.

Till mig söker sig primärt idrottare och aktiva personer från hela södra Sverige och Norden som vill komma ett steg djupare, och som vill läka sina skador och problem i grunden.

Jag arbetar med individuella idrottare från ett 20-tal ungdoms- och seniorlandslag. Exempelvis friidrott, hockey, pingis, simhopp, badminton, padel, basket, handboll, ridning, kampsport, tennis, gymnastik.

Men alla är varmt välkomna, så länge du är öppen för att göra förändringar och ta din kropp på allvar.

Jag utbildar mig ständigt. Oavsett vad du bokar drar du nytta av 17 års samlad erfarenhet inom flera områden, se nedan.

PRIMÄRA KOMPETENSER :
• Manuell behandling (idrottsmassage, kiropraktik, ortopedisk medicin m.m.)
• Idrottsskador - behandling / rehabilitering
• Korrektiv och funktionell träning (uppbyggnad, skador, obalanser)
• Holistisk kost- och livsstilscoaching
• Postural träning (hållnings- och basträning för kroniska smärtor)
• Mental träning, avspänning, andning, beteendeförändring

Läs mer om mig på www.johanklingstam.se alternativt www.i-m-c.se.

Välkommen att boka!

OBS! Ej avbokad tid debiteras om det inte beror på akut sjukdom, eller liknande.

Show contact information
Web side
Adresse
Trollenäsgatan 2
21773 Malmö
Limhamn
Åpne i Google Maps 🗗