Vil du bestille?

Klarna
Offers online payment with Klarna

Services

En behandling hos mig består ofta av olika tekniker, beroende på vad jag anser vara lämpligast. Det kan t.ex vara, massage, kopping, manipulation, mobilisering, nålar, kinesotape eller rehabövningar.
En behandling hos mig består ofta av olika tekniker, beroende på vad jag anser vara lämpligast. Det kan t.ex vara, massage, kopping, manipulation, mobilisering, nålar, kinesotape eller rehabövningar.
En behandling hos mig består ofta av olika tekniker beroende på vad jag anser vara lämpligast. Det kan t.ex vara, massage, kopping, manipulation, mobilisering, nålar, kinesotape eller rehabövningar.
Jag jobbar med både en typ av inlägg som heter Formthotics och ett inlägg som heter Balkeforsinlägg.
Båda sorterna formgjutes individuellt så att det är exakt anpassat efter din fot. Inläggen är flyttbara mellan dina skor.
Vilket inlägg som passar dig bäst kommer vi gemensamt fram till efter jag har gjort en noggrann undersökning.

Lindas Massagecentra

Show contact information
Web side
Adresse
Lunnarp 208
273 96 Tomelilla
Åpne i Google Maps 🗗