Vil du bestille?

Klarna
Offers online payment with Klarna

Livscoaching

LivscoachCompaniet:
Livscoach Anette Nyström

I Livscoaching väljer klienten ämne och utifrån det sätter vi tillsammans upp delmål/mål och en handlingsplan, hur vi ska gå vidare i processen mot förändring.

Det är klienten som kommer till LivscoachCompaniet med det hen vill ha hjälp med, och vi tillsammans bestämmer hur vi ska nå målet!

Ämnen kan vara allt som har med livet att göra!
Förändringar vi vill göra med hjälp av en coach.

En Livscoach hjälper och stöttar dig genom processen.
En coach hjälper dig att klargöra vad som händer i livet.
Coachen hjälper dig att prioritera, och få nya perspektiv på din situation.

Coaching handlar om att få ihop livspusslet.
Vi jobbar utifrån livshjulet och coachen ställer öppna frågor till klienten, genom frågorna får klienten syn på sig själv genom svaren.

Livshjulet innefattar: Jobb och karriär, Ekonomi, Socialt liv, Kärlek, Fysisk hälsa, Personlig utveckling, Fritid och vila, Omgivning.
Allt detta kan samtalet i coaching handla om här på LivscoachCompaniet.

Välkommen att boka tid!
Jag Anette ser fram emot att få hjälpa och stötta dig i din process mot förändring.
LIvscoachCompaniet:
Livscoach Anette Nyström

Livscoaching via telefon fungerar på samma sätt som personlig coaching på plats, bara det att du inte behöver ge dig ut, ni kan sitta hemifrån och få hjälp med förändringar.

Samtalet är 30 minuter och vi gör tillsammans upp en plan för hur processen ska gå till.

Klienten berättar vad hen vill ha hjälp med.

Välkommen att boka tid hos LivscoachCompaniet, Anette Nyström
LIvscoachCompaniet.
Livscoach Anette Nyström

Coaching via Skype eller zoom kommer senare.

Välkommen senare att boka denna tjänst
LivscoachCompaniet, Anette Nyström
LivscoachCompaniet:
Livscoach Anette Nyström

Här får du möjlighet att prova på att bli coachad till ett förmånligare pris, under kortare tid, vid ett tillfälle.
Ni får information om vad coaching är och hur det går till.
Med hjälp av coaching får du lära dig att prioritera på ett annorlunda sätt, att hitta nya perspektiv och vad som är viktigt för dig.
En livscoach är som andra coacher ett bollplank för klientens tankar och idéer.
Vid förändring finns coachen där som stöd och uppmuntran.
Coachen hjälper dig att göra dig framgångsrik i din egen förändringsprocess.

Att bli coachad innebär en vilja att utforska och utmana dig själv- dina handlingar, värderingar och föreställningar.

Du väljer vad samtalet med mig ska handla om!

Grundtanken inom coaching är att det inom oss alla finns kunskap om vad vi bör göra för att må bra, och att lyckas med det vi önskar.

Välkommen att boka tid här hos LivscoachCompaniet, Anette Nyström
LivscoachCompaniet:
Livscoach Anette Nyström

LivscoachCompaniet har paket att erbjuda, där ni kan välja på ett litet pkt eller ett stort.
Det här paketet är det lilla som består av 6 tillfällen.
(På detta paket tjänar ni 500 kr).

Coaching är en process och det kan behövas flera tillfällen för samtal, därav erbjuder vi dessa paket lösningar för er.
Genom en coachingprocess blir målet så mycket klarare och vägen till målet visar tydligt på de hinder och problem som dyker upp på vägen.

Välkommen att boka tid hos LivscoachCompaniet, Anette Nyström
LivscoachCompaniet:
Livscoach Anette Nyström

LivscoachCompaniet erbjuder coaching paket, ett stort och ett litet.
Detta paket är det stora som innefattar 10 tillfällen med personlig coaching. (På detta pkt tjänar ni 1100 kr).
Coaching kan vara så att det inte räcker med ett tillfälle, utan behöver vara vid flera tillfällen, coaching är en process. Därför erbjuder vi dessa paket.

Coaching är en förändringsprocess och vi träffas under flera tillfällen och följer upp arbetet och vägen till ditt slutliga mål.
Vi jobbar med vilka de bästa sätten är för att nå ditt slutliga mål.

Ni kan även läsa mera under de andra tjänsterna om vad coaching är!

Välkomna att boka tid på LivscoachCompaniet, Anette Nyström
LivscoachCompaniet:
Livscoach Anette Nyström

I en gruppcoaching kan ni vara mellan 4-20 personer, vi fokuserar allmänt på vilka åtgärder som kan göras för en förändring.
Att jobba med personligt ledarskap, att leda sig själv till förändring.
Hur lär vi känna oss själva, och vi pratar om tankar och känslor också.

Personlig utveckling vill vi alla jobba med, men hur ska vi tänka och vad ska vi göra?
Vi jobbar även med Motivation, att lära oss att bli motiverade samt att bli medveten om sig själv och vårt beteende.
Coaching är motivationsskapande och vi lägger fokus på nytt och effektivare tänkande och handlande.
Vi jobbar med förbättringar av prestationer, och utvecklar din livskvalitet.
Människor är kreativa och har en vilja att ta ansvar för sina egna handlingar!

Obs! Priset är 700 kr/person

Välkomna att boka tid hos
LivscoachCompaniet, Anette Nyström
LivscoachCompaniet:
Livscoach Anette Nyström

LivscoachCompaniet erbjuder par att bli coachade, har ni kört fast, vill ni göra förändringar, har kärleken svalnat, har det blivit för mycket vardag i ert förhållande osv...
På LivscoachCompaniet hjälper vi er med att komma vidare med vad ni behöver jobba på, vi hjälper och stöttar er genom en förändringsprocess.
Samtalen utgår från era önskningar på vad coachingen skall handla om.

Kärlek är en av förutsättningarna för ett lyckligt liv!
Att lyssna på varandra och att förstå varandra är viktigt i en relation.

Välkomna att boka tid hos LivscoachCompaniet, Anette Nyström
LivscoachCompaniet:
Livscoach Anette Nyström

På LivscoachCompaniet hjälper vi familjer genom coaching, hur ser det ut i er familj? vad behöver ni hjälp med?
Familjer som behöver vägledning, familjer med olika problem, barnen behöver hjälp och stöttning.
Alla i en familj blir drabbade om någon/några inte mår bra i den rådande situationen.
Hur är relationen till varandra i er familj?
Stöttar ni varandra i familjen, finns ni där för varandra

Har ni kört fast, vill ni göra en förändring? vi hjälper er genom Coaching hittar vi nya vägar för att nå nya mål.
För en lycklig och glad familj!

Välkomna att boka tid hos LivscoachCompaniet, Anette Nyström
LivscoachCompaniet:
Livscoach Anette Nyström

LivscoachCompaniet hjälper företag genom coaching, vill ni att personalen blir coachad? kanske vill ni öka er försäljning/merförsäljning, eller är det konflikter på er arbetsplats? motivation, förändringar osv...
LivscoachCompaniet kan coacha inom många olika områden.
Hör av er så gör vi tillsammans upp vad innehållet i coachingen ska handla om.
Kom med ert förslag på vad ni vill bli coachade i, så gör LivscoachCompaniet en skräddarsydd coaching för just ditt företag och personal.

Välkomna att höra av er för mer information, ni är välkomna att boka en tid här för ett samtal och planering eller ring 0707301359

LivscoachCompaniet, Anette Nyström
LivscoachCompaniet:
Livscoach Anette Nyström

LivscoachCompaniet kommer så småningom att jobba med föreläsningar och utbildning (detta kommer senare).
Under uppbyggnad!

Med vänlig hälsning LivscoachCompaniet, Anette Nyström

LivscoachCompaniet, Anette Nyström

LivscoachCompaniet:

Vad är coaching?

Coaching är att hjälpa någon annan att hjälpa sig själv, coaching innebär att hjälpa någon att nå personliga och/eller professionella mål på ett effektivt sätt.

I coachingen utgår vi ifrån att var och en är expert i sitt eget liv, och har de bästa svaren inom sig själv. Vi utgår också från att alla har den kraften som krävs för att förändra det de vill. Vi fokuserar på lösningar och möjligheter, och vi försöker ta fram var och ens unika potential.

Med andra ord är coaching ett effektivt verktyg som hjälper oss att utveckla det vi tänker, känner och gör! Syftet är också att skapa mening och resultat.

Det viktigaste verktyget i coaching är konsten att ställa kraftfulla frågor, och coacha med nyfikenhet. Målet med kraftfulla frågor är att få klienten att öppna upp och berätta mera. Kraftfulla frågor är oftast de öppna frågorna som börjar med:

Vad?
Vem?
Hur?
Vilka?
(Varför?)

Coaching handlar inte om att ge råd och tips, det handlar om att klienten lyckas hitta sina egna svar, det ökar sannolikheten för att förverkliga det vi vill uppnå!
Vi har mera förtroende för våra egna svar än för andras!
Om vi hittar lösningen själva förstår vi bättre i vilken riktning vi ska gå.

Coaching handlar om att skapa motivation och handling! Med motiverande samtal kan vi hjälpa en person igenom en förändringsprocess. Det handlar om vägledning (snarare än rådgivning) för att skapa nya tankebanor för att kunna ändra ett beteende och hitta nya vägar.

Citat:
"Med små förändringar hela tiden, blir det stora förändringar i slutändan!"
"När vi är medvetna kan vi ändra vårt beteende!"
"Lever du ett meningsfullt liv? Där varje vecka, timma och minut är meningsfull!"
"Slut fred med det förflutna!"
"Tänk lite mer på dig själv!"

Show contact information
Web side
Åpningstider Måndag-Fredag 9-17
eller efter överenskommelse
Adresse
Sankt Eriksgatan 117
113 43 Stockholm
Norrmalm
Åpne i Google Maps 🗗