Avbestill

Vennligst oppgi avbestillingskoden fra bestillings bekreftelsen du fikk via e-post.

OMI-doktorn

OMI-Doktorn

OMI-Doktorn drivs av docent Mats Johansson, legitimerad läkare och specialist i allmänmedicin med högre examen inom OMI (Ortopaedic Medicine International). Verksamheten står under statlig tillsyn (IVO) och all diagnostik/behandling utförs enligt vetenskap och beprövad erfarenhet.

Grundtanke

Klinikens verksamhet baseras på att de flesta smärttillstånd i rörelseapparaten ej lämpar sig för kirurgisk behandling, utan behandlas med fördel konservativt med kortisoninjektioner, stötvågsbehandling, eccentrisk träning, manipulationer, djupa tvärfriktioner, mobilisering m.m. Klinikens metod för diagnostik och behandling av smärtor och funktionsinskränkning i rörelseapparaten följer väsentligen den metod som tagits fram av Dr James Cyriax (1904-1985). Konceptet har visat sig vara mycket framgånsrikt och tillämpas vid många smärtkliniker runt om i världen.

Målgrupp

OMI-Doktorn vänder sig främst till sjukgymnaster, naprapater och kiropraktorer för samarbete kring de patienter där enbart fysikalisk behandling/metod inte nått fram till smärtfrihet och bättre funktion, men även andra behandlare som arbetsterapeuter, massörer, m.fl. är också välkomna att remittera sina patienter till kliniken för bedömning och behandling.

Allmänt

Det råder inget remisstvång till kliniken vilket innebär att även den enskilda patienten kan vända sig direkt till OMI-Doktorn.

Väntetiderna är korta -- endast undantagsvis längre än en vecka! Vidare rehabiliteringsåtgärder i form av kontakter med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, arbetsgivare, socialkontor och utfärdande av sjukskrivning och recept ligger utanför klinikens verksamhetsområde. Detta överlåtes därför till patientens ansvarige husläkare, alternativt till den företagshälsovård dit patienten är anknuten.


Frikort gäller ej!

Telefon 072-2404942
Web side
E-post
Åpningstider
Adresse
Kungsgatan 24, 4tr, portkod: 4569F
111 35 Stockholm / Hötorget
c/o Rygg och Smärtkliniken i Stockholm
Åpne i Google Maps 🗗