Vad vill du boka?

Akupunktur Kliniken Kinesisk Medicin i Ängelholm.

Vi behandlar vanliga, svåra och komplicerade sjukdomar med traditionell kinesisk medicin och akupunktur.
 
Specialiteter:

IBS / IBD
Allmänna mag- och tarmbesvär
Rygg, led och muskel problem
Smärta
Tinnitus
Fertilitetsproblem
Kroniska problem och sjukdomar.
Stress
mm


Traditional Chinese Medicine. Kinesisk Medicin är världens äldsta systematiserade behandlingsform.

Kinesisk Medicin, bygger på 5 000 år av nedskriven samlad kunskap.
Den grundar sig på en helhetssyn där allt hänger samman och påverkar det totala tillståndet och balansen i kropp och själ.

Jag heter själv Ming Xue och är från Kina och uppvuxen med kinesisk medicin till vardags och i arbetslivet.

Välkommen till min klinik.

Behandlingar:
TuiNa massage terapi
Akupunktur
Akupressur
Koppning
Hälsorådgivning TCM.
Allmän TCM behandling.
Enskild konsultation
Guashua
(snabb bota förkylning)
Förebyggande friskvård

Vi har patientförsäkring och tystnadsplikt.
Klarna
Erbjuder onlinebetalning med Klarna

Presentkort

Tuina massage

TuiNa massage terapi
(Tuina, Tui Na terapi är en form av Kinesisk massage/akupressur/ortopedi)

Tuīná: Kinesisk djupgående massage som ges utmed kroppens meridianer för att förbättra flödet av qì. Ordet består av tecknet tuī som betyder trycka eller skjuta (ifrån sig) och ná som betyder att greppa eller hålla.

Kinesisk tuina massage är en mycket effektiv behandling vid fysiska skador som används inte bara för att behandla redan konstaterade sjukdomar utan TuiNa används även som en effektiv metod för att förebygga skador och sjukdom.

Tui Na massage terapi är en gammal välkänd behandlingsmetod i Kina. Den är en integrerad del av traditionell kinesisk medicin (TCM, TKM) och utförs av läkare eller legitimerade rehab terapeuter på sjukhus och klinker. I Kina krävs såväl som i Sverige att alla som arbetar inom sjuk och behandlande vård skall ha godkänd examen från lagstadgad sjuk eller läkar-utbildning.

Innan man utför tuina terapi på en patient, ställs en diagnos enlig kinesisk medicin. Liksom vid andra behandlingsmetoder görs sedan en analys utifrån patientens symptom och behov.

I Ängelholm kan vi nu även erbjuda denna form av TCM behandling.

Akupunktur

I den nålfria ”akupunkturen” appliceras en elektrodplatta på själva akupunkturpunkten. Från elektrodplattan skickas en elektrisk impuls som har olika intensitet och frekvens beroende på vilken akupunktur punkt som valts samt vad för resultat som skall uppnås. Det är dessa impulser som istället för nålen stimulerar akupunkturpunkterna.

Elektrostimulerad nålfri ”akupunktur” har inte riktigt samma påverkan samt snabba effektivitet som Traditionell Kinesisk nålakupunktur.

Vid elektrostimulerad nålfri akupunktur kan det därför krävas något fler behandlingar.

All akupunkturbehandling har dock två slags effekter: ”direkt ”och ”indirekt”. Eftersom akupunktur behandling ökar blodcirkulationen och stimulerar nervsystemet kan denna behandling direkt minska smärtor och stelheter i kroppen. Inte minst vid överbelastnings skador så som muskelbristningar samt sjukdomsförlopp orsakande av inflammation i muskler och nerver.

Genom att lösa upp energiblockeringar och balansera energiflödet kan behandlingen även aktivera och balansera kroppens försvarssystem. Detta påskyndar kroppens rehabilitering.
Akupunkturbehandling av spädbarns kolik. Behandlingen utförs av vår legitimerade sjuksköterska med mångårig erfarenhet av akupunkturbehandling av kolik på spädbarn.

Akupunktur vid spädbarnskolik är en väl beprövad behandlingsmetod som det finns gooda vetenskapliga evidens för.

" Spädbarnskolik drabbar 10-20% av alla spädbarn. Vad som orsakar koliken är idag inte klarlagt, komjölksallergi är en tänkbar orsak. Studien visade att barnens skrik minskade snabbare vid behandling med akupunktur.

Det är forskare Kajsa Landgren och professor Inger Hallström vid Lunds universitet som ligger bakom studien, som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Acupuncture in Medicine.

– För spädbarn som lider av kolik, där komjölksfri kost inte hjälper, utan barnet fortsätter att skrika i mer än 3 timmar per dag, kan akupunktur vara ett behandlingsalternativ, säger Kajsa Landgren. " se hela artikeln fråpn Lunds universitet - https://www.med.lu.se/hv/forskargrupper/barns_och_familjers_haelsa/nyheter/2017/uppmaerksammad_studie_om_akupunktur_mot_spaedbarnskolik
Kompletterande rökavvänjning med öronakupunktur ges av vår SSK Ingegerd.

Akupunktur (laser eller klassisk) manuell & el-stimulerad. Samtliga används för att lindra smärta och behandla många olika sjukdomstillstånd.

När akupunktur nålarna eller akupressuren sätts in på särskilda akupunkturpunkter på kroppen påverkar akupunktören kroppens olika system och akupunktur ökar också produktionen av olika ämnen, till exempel endorfin, kroppens eget morfin, som bidrar till att minska smärtan. Efter akupunktur behandlingen känns musklerna ofta mycket avspända och akupunktur är erkänt bra behandlingsmetod för att läka och påskynda kroppen läkande.

Akupunktur har utvecklats inom den traditionell kinesisk medicinen TCM under många tusen år. Med modern västerländsk forskning har man kunnat visa att akupunktur kan ha goda effekter i form av smärtlindring samt påverkan på det autonoma nervsystemet, det vill säga det nervsystem som inte styrs med viljan.

Kliniken i Ängelholm arbetar med kinesisk medicin och då akupunktur (Akupressur) och TuiNa terapi även kallat TuiNa massage.

I Kina har akupunktur använts för smärtlindring och för att behandla sjukdomstillstånd i minst 3000 år. I Sverige har akupunktur sedan drygt 30 år varit en av Socialstyrelsen godkänd behandlingsform på sjukhus och i vården.

Välkommen till min klinik - Kinesisk Medicin- och mig Ming Xue i Ängelholm

Hälsosäkringen 3 månader

Hälsosäkringen är en kontinuerlig hälsouppföljning enl. Traditionell Kinesisk medicin.

Du får vid 3 tillfällen genomgå hälsouppföljning (1 gång per månad) med ev mindre stödbehandling.

Kostnaden för 3 månaders medlemskap i hälsosäkringen är fn 350 kr för hela perioden.

Hälsosäkringen 1, är bara bokningsbar för klienter som tidigare genomgått behandlingsprogram på kliniken.

Genom de kontinuerliga besöken i Hälsosäkringen ökar möjligheten till att uppmärksamma problem i tid.

Massagen i Hälsösäkringen tillför dig energi och ökar ditt allmänna välbefinnande.

Kostnad: 350 kr för 3 månader.

Du får varje månad:
1 hälsouppföljning. Enl. Traditionell Kinesisk medicin.
1 gång under perioden har du även rätt till få en 30 minuters traditionell kinesisk massage i samband med besöket.

Massagen är till för att öka blodcirkulation och ditt allmänna välbefinnande.
Hälsosäkringen är en kontinuerlig hälsouppföljning enl. Traditionell Kinesisk medicin.

Du får vid 3 tillfällen genomgå hälsouppföljning (1 gång per månad) med ev mindre stödbehandling.

Kostnaden för 3 månaders medlemskap i hälsosäkringen är fn 1050 kr för hela perioden.

Hälsosäkringen 2, är bokningsbar för klienter som inte tidigare genomgått behandlingsprogram på kliniken.

Genom de kontinuerliga besöken i Hälsosäkringen ökar möjligheten till att uppmärksamma problem i tid.

Massagen i Hälsösäkringen är till för att tillföra dig energi och värna ditt allmänna välbefinnande.

Kostnad: 1050 kr för 3 månader.

Du får varje månad:
1 hälsouppföljning. Enl. Traditionell Kinesisk medicin.
1 gång under perioden har du även rätt till få en 30 minuters traditionell kinesisk massage i samband med besöket. Massagen är till för att öka blodcirkulation och ditt allmänna välbefinnande.
sfkm32.jpg

Kinesisk medicin

Akupunktur och Tui-na har utvecklats inom den traditionella kinesiska medicinen (TCM) under många tusen år.

Kliniken i Ängelholm arbetar med kinesisk medicin och då Akupunktur, Akupressur, TuiNa massage, Koppning, örter mm.

Välkommen till oss på kliniken.
Vi kommer att göra allt för att du skall bli personligt och väl omhändertagen. Din hälsa och välmående är vårt uppdrag.

Sök i kalendern och boka direkt en tid för konsultation!Telefon 0431 30 23 00
Webbsida
E-post
Öppettider Måndag 09-18
Tisdag 09-19
Onsdag 09-18
Torsdag 09-18
Fredag 09 -18
Adress
Södra Vägen 13
262 52 Ängelholm
skåne och halland