Vad vill du boka?

Klarna
Erbjuder onlinebetalning med Klarna

Tjänster

Avmaskning mot rävens dvärgbandmask inför resa till Norge eller Finland. Ta med egna tabletter eller köp av oss för 70 kr/st. Glöm inte ta med hundens pass.
Utfärdande av EU-pass till hund eller katt
ID-märkning med chip för hund eller katt.
Kastrering av hankatt från 4 månader samt över 2 kg.

Tiden gäller inlämning, exakt tid för hämtning meddelas senare. Katten ska vid inlämning vara frisk och fastande (ej fått någon frukost).

Det är mycket viktigt att hålla tiderna för inlämning och hämtning, då vi har ett väldigt späckat schema under kampanjdagarna.

Uteblivet eller för sent avbokat besök debiteras till fullo (350 kr).
Kastrering av honkatt från 5 månader samt över 2 kg.

Tiden gäller inlämning, exakt tid för hämtning meddelas senare. Katten ska vid inlämning vara frisk och fastande (ej fått någon frukost).

Det är mycket viktigt att hålla tiderna för inlämning och hämtning, då vi har ett väldigt späckat schema under kampanjdagarna.

Uteblivet eller för sent avbokat besök debiteras till fullo (750 kr).
Tiden gäller inlämning, katten hämtas senare under dagen.
Katten ska vara frisk i övrigt, ej löpa samt vara fastande (ej fått någon frukost).
Innefattar kastrering, ID-märkning med chip och vaccination, för honkatt. Tiden gäller inlämning, katten hämtas senare under dagen. Katten ska vara frisk i övrigt samt fastande (ej fått någon frukost).
Tiden gäller inlämning, katten hämtas senare under dagen.
Katten ska vara frisk i övrigt samt fastande (ej fått någon frukost).
Innefattar kastrering, ID-märkning med chip och vaccination, för hankatt. Tiden gäller inlämning, katten hämtas senare under dagen. Katten ska vara frisk i övrigt samt fastande (ej fått någon frukost).
Gäller för kull med minst 2 kattungar. Boka första besöket vid 8 veckors ålder, det andra besöket bokas på plats.

Ange hur många kattungar det gäller i meddelanderutan.

Vid första besöket tas enbart en vaccination (ev. chip-märkning), vid andra besöket tas andra vaccinationen, chip-märkning samt besiktning. Hela paketet betalas vid första besöket och andra besöket är därmed kostnadsfritt.
Önskar du boka tid för tandstensborttagning? Är din hund över 7 år och inte har varit hos oss tidigare för samma åtgärd så vill vi göra en snabb koll på allmäntillstånd och tandstatus inför en ev. sövning. Gäller endast friska djur.
Klippning helkropp (lejonklipp) av katt. Tiden gäller inlämning, katten hämtas senare under dagen. Tänk på att katten ska vara frisk i övrigt samt fastande (inte fått någon frukost)

Grundpris: 800 kr
Tillägg/h: 350 kr
Lägsta debitering: 1150 kr
P-chip (Suprelorin) för hanhund. Ange i meddelanderutan vilket chip du önskar.

6 mån = 1450 kr
12 mån = 2900 kr
Dräktighetsundersökning med ultraljud. Utförs från dygn 30 i dräktigheten.
Vaccination av hund eller katt.

Årlig = 340 kr
(DHPPi / Pi / Tricat / Ducat / RCP / RC)

Rabies = 420 kr
Leptospiros (hund) = 380 kr

Herpes (hund) = 500 kr
Gäller för valpkull med minst 2 valpar, vid 8 veckors ålder. Innefattar vaccination, chip-märkning och besiktning.

500 kr/valp, ange i meddelandet hur många valpar det gäller.