Vad vill du boka?

Läs mer om olika psykoterapeutiska metoder och hur en behandling kan gå till på vår hemsida: www.audens.se.

Här följer en kortare beskrivning om vilken metod som kan passa dig:


Individuella terapier: Om du vill arbeta med dina problem utifrån hur de ser ut idag, förstå vad som vidmakthåller dem och söka efter att agera annorlunda i de situationer du upplever problematiska är kognitiv beteendeterapi (KBT) ett bra val. Det är viktigt att du är villig att arbeta mellan sessionerna med olika hemuppgifter då konkret beteendeförändring är en målsättning i KBT. KBT lämpar sig väl för problem såsom panikångest, sömnproblem, stress-utmattning, överträning inom idrottsligt utövande, smärtproblematik och problem med hur du ska hävda dig i olika situationer/relationer.

Om du vill arbeta med dina problem med fokus på att fullt ut uppleva de känslor som problemområdet väcker och under terapin utforska de "försvar"/skydd du utvecklat för att undvika kontakt med svåra känslor är en affektfokuserad terapi: intensive short-term dynamic psychotherapy (ISTDP) att rekommendera. ISTDP kan ge mycket goda resultat om du upplever problem med självkänsla och har svårt att sätta gränser för dig själv och uttrycka dina behov. Vidare om du upplever återkommande nedstämdhet, har problem med att kunna känna dig nära andra, ofta känner av oro och ångest eller upplever olika psykosomatiska besvär.

Parterapi: Vi arbetar med integrative behavioral couple therapy (IBCT). IBCT är en metod som integrerar vikten av att uppleva och förstå varandras erfarenheter av relationen med att söka efter de beteenden som paret kan enas om sträva efter att öka i relationen. Vi arbetar tillsammans i parterapi då vi tycker att behandlingen blir bättre med två terapeuter (man och kvinna). Priset är satt lägre än om vi båda arbetar själva i en timme.

Sessionslängderna som är möjliga att boka på Boka Direkt är 45 min, 60 min eller 1.5 timme. När du tittar i kalendern efter 60 min sessioner kan det om det finns flera tider lediga efter varandra utan paus emellan. Vi försöker alltid se till att ha minst 15 min mellan sessionerna. Så fort en 60 min session bokas görs påföljande session om till 45 min för att undvika att sessionerna går in i varandra. Systemet behöver vara på detta sätt för att möjliggöra flera olika typer av besök på samma tidsintervall i kalendern.

Klarna
Erbjuder onlinebetalning med Klarna
Tyvärr har vi inga bokningsbara tider online just nu, men kontakta oss gärna angående bokning.

Audens AB

Audens AB drivs av psykologerna Carina Blom och Per Karlsson. Vi har arbetet med psykologisk behandling i över 15 år. Vi vill erbjuda en bredd av behandlingsmetoder förankrade i forskning som visar att de fungerar. Vi har en 5-årig grundutbildning och vidareutbildar oss ständigt inom psykologisk behandling för att kunna möta detta krav.

Vi arbetar med kognitiv beteendeterapi och olika psykodynamiska metoder såsom affektfokuserad terapi (ISTDP). Läs gärna mer om de olika metoderna på vår hemsida: www.audens.se.

Visa kontaktinformation
Webbsida
Öppettider Måndag: 8-19
Tisdag: 8.30-19
Onsdag: 8.30-16
Adress
Dalagatan 23
113 24 Stockholm
Vasastan
Öppna i Google Maps 🗗