Balans med Omtanke

Algatan 1, bv, 13440, Gustavsberg
Jag blandar mina olika diagnos och behandlings verktygg och använder dom intuitivt och energi orienterad för att främja bäst möjliga läkning, tilsammans med  klienten. Besöket består i ett inledande samtal om vad du har för förväntningar och önskningar och om du har några specifika hälso utmaningar att hantera just nu. Sedan följar en undersökning med båda traditionell diagnostik och mer intuitiv och energi orienterad kartlägning.Vid 1. besöket får du en inledande behandling som vi följar upp ved 2. besöket, där du också får förslag på kortsigtiga och långsigtiga möjligheter för ökad läkning.

Boka tjänst

Inga tillgängliga tjänster

Gregers Ahlefeldt

Inte listad.

Om företaget

Jag blandar mina olika diagnos och behandlings verktygg och använder dom intuitivt och energi orienterad för att främja bäst möjliga läkning hos klienten. Besöket består att ett inledande samtal om vad du har för förväntningar och önskningar och om du har några specifika hälso utmaningar att hantera just nu. Sedan följar en undersökning med båda traditionell diagnostik och mer intuitiv och energi orienterad kartlägning. Vid 1. besöket får du en inledande behandling som vi följar upp ved

Bilder