Vad vill du boka?

Forskningsstudien - Effekt av broccoli på blodglukos

Studien är nu stängd för nybokningar och vi kommer inte att lägga upp nya tider. 

Tack för visat intresse!


I studien kommer vi att undersöka om du är i riskzonen för typ 2-diabetes och om utvecklingen av sjukdomen kan motverkas av substansen sulforafan, som finns i hög koncentration i broccoli och som nyligen visats förbättra blodsocker kontrollen.

Det första besöket tar ca 1,5 timme och sker på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Gröna Stråket 12, Centrum för klinisk prövning (CTC). Vid besöket får du utförlig information om studien. Om du uppfyller studiekriterierna och samtycker till att delta kontrollerar vi fasteblodsocker, och om du har tecken till förstadium till typ 2-diabetes tas ytterligare prover.

Allt deltagande är frivilligt och du förbinder dig inte att delta i studien genom att komma till det första besöket. Däremot är vi tacksamma om du meddelar oss ifall du ändrar dig eller vill boka om tiden, så att vi då kan ge rum åt någon annan i stället

Tyvärr har vi inga bokningsbara tider online just nu, men kontakta oss gärna angående bokning.

Centrum för Klinisk Prövning (CTC)

Visa kontaktinformation
Webbsida
Adress
Gröna stråket 12, Plan 0
413 45 Göteborg
Sahlgrenska Universitets Sjukhuset
Öppna i Google Maps 🗗