Vad vill du boka?

Charlotta Axelqvist är legitimerad psykoterapeut med inriktning KBT. Hon har erfarenhet från att ha arbetat med följande problemområden: ångest, depression, utmattningssyndrom, kriser et. c. Charlotta har även erfarenhet av följande områden: att arbeta med trauman, ätstörningar, parterapi, ungdomar samt klinisk sexologi.

Tidigare har Charlotta bland annat arbetat på vårdcentral, ätstörningsklinik, ungdomsmottagning, öppenvårdspsykiatrin samt socialtjänsten. Hon tar emot vuxna, ungdomar samt par. Charlotta tar emot klienter på sin mottagning i centrala Stockholm, Rådhuset, Kungsholmen.

Varmt välkommen att boka en session!


Klarna
Erbjuder onlinebetalning med Klarna

Presentkort

Värdekort

Rabatterat paketerbjudande för fem sessioner
Charlotta Axelqvist, 6.250,00 kr, värde 6.500,00 kr Mer info
Vid köp av fem sessioner blir sessionspriset rabatterat.
Paketerbjudande - tio sessioner
Charlotta Axelqvist, 12.000,00 kr, värde 13.000,00 kr Mer info
Vid köp av tio sessioner så blir sessionspriset rabatterat.
...fler kort
Visa alla kort hos Charlotta

PSYKOTERAPI

Här bokar du som bokar direkt utan att ha haft en telefonkonsultation med oss innan. Vi kommer att kontakta dig innan din bokade tid för att ta in viktig information och även kunna skriva en remiss inför din första session.
Här bokar ni som bokar direkt utan att ha haft en telefonkonsultation med oss innan. Vi kommer att kontakta er innan er bokade tid för att ta in viktig information och även kunna skriva en remiss inför er första session.
KBT är effektivt mot ångest, fobier, depression, stress, beteendeförändringar, relationsproblem, existensiell problematik, låg självkänsla, missbruk et. c. Terapin fokuserar en hel del på nuet och ofta används hemuppgifter som en del av behandlingen. Här är sambandet mellan tankar, känslor och beteenden centralt.

KBT är ett paraplybegrepp som består av flera olika inriktningar. Första vågens KBT är den så kallade behaviourismen som är mer beteendeinriktad. Här tittar man på inre- samt yttre beteenden och vad som förstärker och släcker ut dessa beteenden. Senare kom andra vågens KBT som var kognitivt inriktad. Här började men lägga mer vikt på tankar: grundantaganden och livsregler det vill säga dem glasögonen som personen har på sig när han ser på sig själv, omvärlden, livet och framtiden vilka har påverkats av tidigare erfarenheter och om personen har fått sina basbehov tillgodosedda såsom trygghet, kärlek, bekräftelse och vägledning. Senare kom tredje vågens KBT, där ACT och mindfulness ingår. Denna terapiform har tagit vissa delar från zenbuddhismen. I denna terapiform tar man även upp existentiella frågor, såsom mening och mål i livet samt kärnvärden.

Kognitiv beteendeterapi är en strukturerad och tidsbegränsad terapiform. KBT har ett starkt forskningsstöd och anses vara en mycket effektiv behandlingsmetod för många typer av problemområden. Utmärkande för en KBT-behandling är att den: syftar till att förändra beteenden, är handlings- och målinriktad, fokuserar på situationen här och nu, har en vetenskaplig utvärdering av metoderna samt förändras i takt med nya forskningsrön. Sveapsykologerna är specialiserade på behandling av bland annat depression, ångest, fobier, paniksyndrom, tvångssyndrom, hälsoångest, social ångest, sömnproblem, missbruk, stress- och utmattningsproblematik, relationsproblem, beteendeproblem, livsstilsförändringar, existentiella frågor och bristande självkänsla.
Behandling för psykisk ohälsa såsom depression, ångest, stress, kriser, relationsproblem et. c. Detta alternativ väljer klienter som inte har en preferens mellan KBT eller psykodynamisk terapi utan kan tänka sig båda inriktningarna.
Psykoterapi, dubbelsession: 90 minuter.
Par- och familjeterapin kan fokusera på många olika typer av relationsproblem såsom konflikthantering, intimitet, sexlivet, kommunikationen, tillit et. c. Tyvärr fungerar inte alltid relationer på ett enkelt och smidigt sätt, utan kan ibland upplevas som mycket svåra att handskas med. Oavsett om det är en kärleksrelation eller relation till familjemedlemmar och vänner kan den trigga igång mycket jobbiga känslor. Det kan exempelvis handla om svartsjuka, ilska, sorg, besvikelse et. c.

Tyvärr har många människor en föreställning om att relationen ska ha en känsla av "rosa moln" varje dag, livet ut och om inte det sker måste något vara fel. Förälskelse-fasen kanske går över efter ett tag och kvar finns en starkare, mer genuin relation med djupare känslor. För personer som är spänningssökare eller undvikande i sitt beteende kan detta kännas tråkigt eller skrämmande. Då börjar personen söka sig vidare till nya kickar.

Hos många par försvinner glädjen, närheten och passionen. Det känns svårare att samtala med varandra på ett validerande sätt och till slut kanske man frågar sig om det finns något gemensamt överhuvudtaget. Sexlivet kanske inte riktigt fungerar. Svartsjuka och otrohet kan också ställa till det. Man kan ha olika värderingar och föreställningar om hur man ska leva sitt gemensamma liv, exempelvis hur tiden ska prioriteras, hur hemmet ska skötas, hur barnen ska uppfostras eller på vilket sätt man ska umgås. Kärleken försvinner och det som en gång höll ihop paret lyser med sin frånvaro. När par hamnar i svårigheter kan det behövas utomstående hjälp. I terapibehandlingen kan ingå att ersätta negativa beteendemönster med positiv interaktion, att hitta tillbaka till det som paret tidigare uppskattade med varandra, att ge uttryck för sina känslor och behov, att lära sig lyssna på varandra, att träna på problem- och konfliktlösning samt att kunna ge och ta emot kritik och uppskattning på ett bättre sätt.

Charlotta

Mottagningen har ett samarbete med Sveapsykologerna AB, som innebär att Sveapsykologerna remitterar klienter till Mottagningen.

Mottagningen tillhandahåller vården för egen räkning och under eget ansvar.

Mottagningen är en egen vårdgivare som har vårdgivaransvaret för klienterna.

Visa kontaktinformation
Webbsida
Öppettider kl. 8-20.
Adress
Jakob Westinsgatan 8
112 20 Stockholm
Kungsholmen
Öppna i Google Maps 🗗