Vad vill du boka?

Välkommen -  CheckPoint Skåne vänder sig till dig som är man som har sex med män eller är transperson - oavsett sexuell praktik. Vi som testar är själva homo- eller bisexuella män. Du är alltid anonym och testet är gratis. Hos oss möts du med respekt för vem du är.

Welcome -  CheckPoint Skåne welcomes transgender persons and men who have sex with men - regardless of sexual practice. Our staff are homo- or bisexual men. You are anonymous and the tests are for free. We are an NGO (Non-Governmental Organization) and we meet everyone with respect for who you are.

Klarna
Erbjuder onlinebetalning med Klarna

Hivtest och syfilistest på svenska

Vi erbjuder test med snabbsvar. Tjänsten är gratis och du är anonym. Rådgivning kring säkrare sex och sexuell praktik.

HIV and syphilis test in English

We offer tests with instant results. The service is for free and you are anonymous. Counseling on safer sex and sexual practice.

اختبار فيروس نقص المناعة البشرية ومرض الزهري باللغة العربية

Vi erbjuder test med snabbsvar. Tjänsten är gratis och du är anonym. Rådgivning kring säkrare sex och sexuell praktik. Vi talar arabiska.

We offer tests with quick response. The service is for free and you are anonymous. Counseling on safer sex and sexual practice. We speak Arabic

HIV- und Syphilis-Test auf Deutsch

Wir bieten Tests mit direktem Resultat an. Der Service ist kostenlos und anonym. Wir geben auch Beratung zu Safer Sex und sexueller Praxis - unabhängig vom HIV-Status. Wir sprechen Deutsch.

Självtest för andra könssjukdomar

Förmedling av självtest. Testen gör du hemma och postar det själv till laboratoriet. Rådgivning kring riskutsatthet och säkrare sex. Ange gärna det språk du vill tala.

Handing out home test. You do the test at home and post it yourself to the laboratory. Counseling on safer sex and sexual practice. Please specify the language you want to speak.

Rådgivning utan test

Rådgivning kring riskutsatthet, säkrare sex och sexuell praktik. Ange gärna det språk du vill tala.

Counseling on safer sex and sexual practice. Please specify the language you want to speak.

CheckPoint Skåne - för män som har sex med män samt transpersoner

Mottagningen drivs av RFSL Rådgivningen Skåne. / Checkpoint Skåne is run by RFSL Rådgivningen Skåne.

Visa kontaktinformation
Öppettider Drop-in: Tisdagar, klockan 17.00–19.00.

Bokningsbara tider: Se kalendern.
Adress
Drottninggatan 36
211 41 Malmö
Öppna i Google Maps 🗗