Boka Massage - Gravidmassage 60 minuter 60 min , 850,00 kr

Gravidmassage - Under graviditeten förändras kroppen vilket påverkar musklerna. Spänningar i musklerna kan leda till smärta. Här ligger du på sidan med kuddar som stöd under magen för en avslappnande skön massage.

Många upplever att de blir spända i ländryggen, axlarna åker ofta framåt då bysten blir tyngre och muskulaturen mellan skulderbladen blir spänd. Påfrestningar i musklerna kan leda till smärtor vilka en massage kan lösa upp.

Denna massage passar även för dig som inte är gravid, men som har svårtigheter att ligga på magen!

Pregnancy massage - During pregnancy the body changes, which affects the muscles. Tension in the muscles can lead to pain. You lie on the side with pillows that support your stomach for a relaxing massage.

Many feel that they are tense in the lumbar spine, the shoulders often go forward when the bust becomes heavier and the muscles between the shoulder blades become tense. Stress in the muscles can lead to pains which a massage can solve.

This massage is also suitable for those who are not pregnant but have difficulty lying on the stomach!

IMG_0366 (1).jpg

Contingo - massage & hälsa

Jag är utbildad friskvårdsmassör och utför svensk klassisk massage, lymfmassage, gravidmassage, aromaterapi mm. Min verksamhet går ut på att försöka hjälpa till att hitta orsaken till smärta/stelhet som inte uppkommer utan anledning och erbjuda anpassade behandlingar i en behaglig och avslappnade miljö.
Ekologisk olja och rena produkter är en självklarhet!

*Contingo [beröring på latin]

I am a qualified healthcare professional and perform Swedish classical massage, lymph massage, pregnancy massage, etc.

*Contingo [touch in Latin]

Visa kontaktinformation
Webbsida
Öppettider Måndag- fredag 8.00-17.00
Övriga tider och helger - skicka gärna en förfrågan

Monday - Friday 8.00-17.00
Weekends and other hours
- please send a request
Adress
Engelbrektsgatan 45
41137 Göteborg
Göteborg
Öppna i Google Maps 🗗