Boka Massage - Lymfmassage 60 minuter 60 min , 900,00 kr

Lymfmassage är en viktig metod för att fysiskt få en minskning av svullnad och ansamling av vätska i kroppen. Tekniken gör att transporten av lymfvätska ökar vilket stimulerar lymfsystemet så att slaggprodukter rensas ut och att cirkulationen sätts igång.
Eteriska ekologiska oljor som Citron, Cypress och Frankincense tillsätts som hjälp att stimulera cirkulationen och avgiftning.

Vad kan behandlingen hjälpa för?
° Transportera överskott av vätska och upplösta ämnen från
vävnadsvätskan till blodet
° Muskelspänningar släpper
° Sömnproblem minskar
° Celluliter och slapp hud minskar
° Stresshormonet kortisol minskar
° Blodcirkulationen ökar

Flera behandlingar rekommenderas att köpa som kur för längre verkan och optimalare resultat

Lymph massage is an important method of physically reducing the swelling and accumulation of fluid in the body. The technology increases the transport of lymph fluid, which stimulates the lymphatic system to clear slag products and initiate circulation.
Essential organic oils like Lemon, Cypress and Frankincense are added to help stimulate circulation and detoxification.

What can the treatment help you with?
° Transfer excess liquid and dissolved substances from
tissue fluid to the blood
° Muscular tension releases
° Sleeping problems are decreasing
° Cellulites and relaxed skin decrease
° The stress hormone cortisol decreases
° Blood circulation increases

Several treatments are recommended to buy as a cure for longer efficacy and optimum results

IMG_0366 (1).jpg

Contingo - massage & hälsa

Jag är utbildad friskvårdsmassör och utför svensk klassisk massage, lymfmassage, gravidmassage, aromaterapi mm. Min verksamhet går ut på att försöka hjälpa till att hitta orsaken till smärta/stelhet som inte uppkommer utan anledning och erbjuda anpassade behandlingar i en behaglig och avslappnade miljö.
Ekologisk olja och rena produkter är en självklarhet!

*Contingo [beröring på latin]

I am a qualified healthcare professional and perform Swedish classical massage, lymph massage, pregnancy massage, etc.

*Contingo [touch in Latin]

Visa kontaktinformation
Webbsida
Öppettider Måndag- fredag 8.00-17.00
Övriga tider och helger - skicka gärna en förfrågan

Monday - Friday 8.00-17.00
Weekends and other hours
- please send a request
Adress
Engelbrektsgatan 45
41137 Göteborg
Göteborg
Öppna i Google Maps 🗗