Vad vill du boka?


Från den 1/8 2019. jag tar emot klienter på Skolgtan 49 ingång från sidan av Kungsgatan 9/A.

Klarna
Erbjuder onlinebetalning med Klarna

Presentkort

Tjänster

Medberoende är ett tillstånd som drabbar personer som lever i nära relationer med personer som är alkoholister/missbrukare eller har ett annat destruktivt problematiskt beteende. Den medberoende anpassar sitt egna beteende och sin personlighet i hopp att hjälpa till.

Medberoende är en stark känslomässigt band som behöver brytas, för att verkligen kunna hjälpa till samt kunna vara sig själv igen.

Behandlingen kräver minst 12 besök, ofta mera.
Om du har olika slag av ångest om du är utbränt eller om
du har svårt att kommunicera eller lösa konflikter Samtalsterapi kan hjälpa dig att att utforska ditt tankemönster och tankefällor som orsakar problem.
"Självkänsla är medvetenhet om den egna personlighetens värde." Mitt eget värde i mina egna ögon eller hur det faktisk känns att vara jag.
Hitta din god självkänsla i 10 steg.

Energiterapi

Att bli utsatt för sexuell övergrepp eller annat sorter av våld skapar inom individen en trauma , skuld och skam känslor , rädsla, tillit problem, dåligt självkänsla mm. Behandlingen består av 4 delar, den fysiska, den mentala , den känslomässig bearbetning och läkning, samt förlåtelseprocess för att kunna gå vidare till ett meningsfullt liv . Behandlingen delas upp med samtal samt energiterapi . Energiterapi görs under djupt avslappning och i det tillståndet möter individen de smärtsamma händelser som varit blockerade. Under avslappningen frigörs den blockeringen . Jag har många års erfarenhet av att jobba med sexuella övergrepp med denna behandlingsform som ger varaktiga resultat. Jag har även egna erfarenhet av den behandlingsformen. Jag har själv blivit utsatt för övergrepp i barndomen och trotts många års samtal blev jag aldrig bättre, förens jag genomgick energiterapi som en del av behandlingen. Det ger mig en ödmjuk inställning att möta varje klient med stor empati och anpassa behandlingen efter individens behov. Behandlingen krävs minst 12 tillfällen, ibland mer.
vägledd meditation för inre styrka och balans
Under djup avslappning du får kontakt med dina känslomässiga och intellektuella blockeringar i kroppen. När vi är i kontakt med känslan kan vi "känna igenom den"och sätta in den i sitt rätta sammanhang.

under djup avslappning du kommer att bli medveten orsaken till din stress. Därefter är det mycket enklare att förändra inställning till det.

Energiklinik Elisabeth Olsson i Uppsala

Samtalsterapi

Stresshantering, stöd samtal,
Kris i relationen med mycket bråk och missförstånd? I ett sådant skedde kan det vara bra att få hjälp av en utomstående.....
ofta behöver vi prata av oss med en utomstående som kan spegla våra tankar och funderingar att fatta rätt beslut. Oavsett om det är privat eller i arbetslivet.
Om du har olika slag av ångest om du är utbränt eller om
du har svårt att kommunicera eller lösa konflikter Samtalsterapi kan hjälpa dig att att utforska ditt tankemönster och tankefällor som orsakar problem.

Energiklinik

Visa kontaktinformation
Webbsida
Adress
Kungsgatan 9
753 32 Uppsala
Centrum
Öppna i Google Maps 🗗