Vad vill du boka?

Klarna
Erbjuder onlinebetalning med Klarna

Tjänster

Ortopedisk medicinsk undersökning och bedömning. Individuell manuell behandling med massage och fysioterapi samt vid behov vägledning i egenvård inom träning och ergonomi. Massage brukar vara en stor del av den manuella behandlingen som ges vid smärtor och spänningar.

Patienter med såväl lättare och svårare besvär från rygg, nacke, leder, muskler och nerver är välkomna. Det kan vara akuta men även mer långvariga tillstånd som du lider av.

Fysioterapi är en evidensbaserad behandlingsmetod där jag använder massage, ledmobilisering, manipulation samt töjnings- och avspänningstekniker.

Ett nybesök tar upp till 50 minuter medan ett återbesök tar mellan 30 och 50 minuter.

Kliniken för rehabilitering finns i Malmö och drivs av legitimerad sjukgymnast (fysioterapeut) och diplomerad massageterapeut David Aston.
Medlem i Fysioterapeuterna

Fysioterapi David Aston

Fysioterapi för bedömning och massage i behandling.

Behandlingen kan även innefatta ledmobilisering och manipulation samt olika töjnings- och avspänningstekniker utifrån din fysiska status och ditt behov.

I fysioterapin ingår även vid behov rådgivning för egenvård.

Telefon 0705-931557
Webbsida
E-post
Öppettider Enligt kalendern.

Lediga tider kan finnas utöver och återbesök bokas i regel in vid besök.
Adress
Västra Kristinelundsvägen 32
21748 Malmö
Slottsstaden