Vad vill du boka?

Godgrund jobbar med samtalscoaching och föräldrastöd för föräldrar till barn med utmanande och problemskapande beteenden med lågaffektivt bemötande som grund. Samtalcoachingen är riktad kring sorg, stress och självkänsla som är de delar i livet som oftast ligger som grund för välmående. Taktil stimulering som är en kompletterande behandlingsform till mina samtal om man vill jobba vidare med stressminimering i kroppen. 


Klarna
Erbjuder onlinebetalning med Klarna

Presentkort

Föräldracoaching- Explosiva barn

Har du ett barn som ofta får utbrott, är känslosam, ofta hamnar i konflikter, som har svårt att kontrollera impulser och som har svårigheter att hantera det som andra barn oftast klarar av? Då kanske du har ett explosivt barn.

Ett fantastiskt verktyg för att hjälpa dessa barn är lågaffektivt bemötande där vi utgår ifrån att ALLA BARN GÖR SÅ GOTT DE KAN HELA TIDEN. Om de bråkar eller är arga så är det för att de inte lärt sig något annat sätta att hantera sig själva på. De krav som ställs är helt enkelt för höga i relation till deras förmåga.

Ett lågaffektivt bemötande är utgångspunkten i mina föräldrakurser. Det bygger på att istället för att reagera på barnet känslostormar, arbeta med en lugn och tydlig pedagogik tillbaka.

Vi kan under privat coaching gå på djupet kring just ditt barn och vad som behövs för att bemöta lågaffektivt i ditt fall. Hit kan ni komma både själva och som föräldrapar.
Har du ett barn som ofta får utbrott, är känslosam, ofta hamnar i konflikter, som har svårt att kontrollera impulser och som har svårigheter att hantera det som andra barn oftast klarar av? Då kanske du har ett explosivt barn.

Ett fantastiskt verktyg för att hjälpa dessa barn är lågaffektivt bemötande där vi utgår ifrån att ALLA BARN GÖR SÅ GOTT DE KAN HELA TIDEN. Om de bråkar eller är arga så är det för att de inte lärt sig något annat sätta att hantera sig själva på. De krav som ställs är helt enkelt för höga i relation till deras förmåga.
Ett lågaffektivt bemötande är utgångspunkten i mina föräldrakurser. Det bygger på att istället för att reagera på barnet känslostormar, arbeta med en lugn och tydlig pedagogik tillbaka.
Vi kan under privat coaching gå på djupet kring just ditt barn och vad som behövs för att bemöta lågaffektivt i ditt fall. Hit kan ni komma både själva och som föräldrapar. Via Skype kan du/ni i lugn och ro sitta vart och när ni vill och få hjälpen ni behöver.

Samtalscoaching

I Kognitiv coaching används samma principer som i KBT ( kognitiv beteendeterapi ) där vi arbetar med att ändra tankar och beteendemönster som inte längre gynnar dig.
Genom att jag som coach hjälper dig analysera och skapa förståelse för hur dina TANKAR, KÄNSLOR och HANDLINGAR påverkar ditt psykiska välbefinnande, öppnas även en möjlighet till förändring! Vi fokuserar på nuet, vad kan vi jobba med för att få förändring nu och framåt. Det är i nuet vi kan påverka vårt liv, fastställer våra mål och fattar våra beslut. Det är i nuet vi väljer de lösningar som ligger som grund för hur vi agerar framöver.
När du har förståelse för de tankar och beteenden som hindrar dig i livet kan vi börja arbeta med praktiskt förändringsarbete för att ersätta de destruktiva mönster som finns med nya mönster som gynnar dig i ditt liv.

Sorgbearbetning

Sorg är en normal och naturlig reaktion och brukar oftast kopplas ihop med förlust av en närstående men vi kan också uppleva sorg efter en separation, ett förlorat jobb, sjukdom, när vi går i pension eller vid andra stora förändringar i livet. Oavsett om förlusten inträffade nyligen eller för länge sedan kan den fortfarande begränsa ditt liv.

Jag arbetar utifrån Programmet för sorgbearbetning™ som kommer från Svenska Institutet för sorgbearbetning och är ett konkret handlingsprogram för att hjälpa människor behandla sina förluster, och syftar till att ge deltagaren känslomässig läkning och försoning i sina relationer.

HUR VET JAG OM JAG BEHÖVER BEARBETA MIN SORG?
Sorg är väldigt individuell och kan visa sig på olika sätt så som orkeslöshet, irritation, utmattning, nedstämdhet, uppgivenhet, påverkan på aptit, påverkan på sömn. Väcker sorgen samma tankar, frågor, ältande om och om igen? Kan du prata om sorgen utan att känna obehagliga känslor? Står du ut med känslorna kring din sorg? Vill du att det ska kännas bättre och annorlunda? Då kan sorgbearbetning vara det du behöver.

Bok ingår i priset

Stresshantering

Här kombinerar jag Taktil stimulering med samtalscoaching.

Taktil stimulering gör att din kropp frigör Oxytocin som är antistresshormonet vilket kommer göra att du rent fysiskt kommer ner i varv.

Samtalsoachingen syftar till att ringa in vad det är i ditt liv som gör att du faller in i destruktiva mönster där stressen ökar. vi jobba praktiskt med verktyg för att förebygga, motverka och hantera stress i kombination med den utlösande faktorn för att du ska kunna leva ett liv i mer balans.

Taktil stimulering

Taktil stimulering är inte massage utan en oljebaserad helkroppsbehandling. Behandlingen har en mängd positiva effekter är speciellt effektiv vid stressrelaterade besvär och värk i kroppen, men har en mängd övriga positiva effekter. Vid behandlingen frigörs Oxytocin, som är kroppens antistress och må bra hormon. Oxytocinet går ut i kroppen där det bäst behövs för att återskapa en balans, oavsett om det är stress, mage, värk eller hud du har problem med. Du ligger under handdukar och filtar och bara den kroppsdel som jag jobbar med blottas. Underkläder behålls på.

TAKTIL STIMULERING ANVÄNDS FÖR ATT:
• minska stress och skapa lugn i kroppen
• lindra smärta
• öka immunförsvaret
• förbättra mag- och tarmfunktionerna
• få en avslappnande och skön stund för dig själv
• öka din kroppsuppfattning

Godgrund

Godgrund jobbar med coachande samtal, föräldrastöd för föräldrar till barn med utmanande och problemskapande beteenden (explosiva barn), samt Taktil stimulering som är en kompletterande behandlingsform till mina samtal om man vill jobba vidare med stressminimering i kroppen. 

Visa kontaktinformation
Webbsida
Adress
Östergatan 7B
211 25 Malmö
Gamla Staden
Öppna i Google Maps 🗗