Hypnosia

Eva Bonniersgata 4, 129 54, Hägersten

Boka tjänst

Standardtjänster

  • Hypnoanalys   Det finns många olika typer av problem och det kan ibland vara svårt att finna orsaken till dessa. Med hjälp av analys kan man hitta grundorsaken till problemen, då orsaken ofta är bortträngd och ligger i det omedvetna. Genom hypnosanalys kan man komma åt svåra minnen som har blivit bortträngda och därför aldrig bearbetats. Ofta har vi traumatiska barndomsminnen som vi inte är medvetna om. Detta beror på att vi som barn inte kunde hantera traumat, barnet känner att det inte kan hantera situationen och tränger därför bort det till det omedvetna. Detta betyder dock inte att traumat försvinner, det ligger kvar i det  och påverkar våra känslor och beteenden i vuxen ålder. Med hjälp av analysen kan man tydliggöra dessa blockerade minnen, vilket leder till att man förstår och kommer till insikt när det gäller orsaken till symtomen. När orsaken uppdagas försvinner oftast symtomen och man blir fri från bortträngningen. Människans psyke har nämligen tendensen att arbeta utifrån kausalitet - orsak och verkan. Det är först när vi kan förstå orsaken som vi kan göra någonting åt verkan. Det är ofta arbetsamt och känslomässigt tungt att gå i analys. Det är på grund av att det handlar om att arbeta med sig själv - och det är ibland det svåraste man kan göra. Oftast uppnår man sitt mål efter ca: 8-12 sessioner. Hypnoanalysen är psykoanalys under hypnos. När det gäller den klassiska psykoanalysen når man ofta målet efter flera års terapi, vilket blir väldigt dyrt för klienten. Användningen av hypnos förkortar analysperioden markant. Hypnoanalysen är en individuell terapi och det är därför mycket svårt att säga exakt hur många sessioner som krävs för varje individ, men man bör räkna med 6-12 sessioner. Vi erbjuder alltid avbetalning!   60 minuter, 950 kr
  • Suggestionsterapi Marianne Suggestionsterapi bygger på att upprepa positiva budskap till det undermedvetna. Genom att upprepa positiva budskap kan du byta negativa tankar mot positiva tankar och hypnosen gör att det är lättare att tillgodogöra sig suggestioner. Suggestionsterapi kan vara lämplig att använda när man vill sluta röka, gå ner i vikt, bli av med psoriasis eller bli av med vissa fobier mm. Suggestionsterapi kan hjälpa dig att förändra uppfattningen om dig själv, eller komma till rätta med dåliga vanor. En suggestion kan beskrivas som realiserandet av en idé. Det finns en idé som ska realiseras, vilket sker genom det omedvetna. Det omedvetna realiserar själva idén. Det finns olika typer av suggestioner och de tre vanligaste är "spontana suggestioner", "avsiktliga suggestioner" och "heterosuggestioner". Den spontana suggestionen börjar med en fixerad idé som utmynnar i en suggestion. Den avsiktliga suggestionen skapar vi själva med hjälp av vårt medvetande. En heterosuggestion är när en annan person skapar en idé som en annan person utför. Det är dock viktigt att poängtera att, oavsett vilken typ av suggestion det handlar om, personen som blir suggererad själv måste vilja ta emot suggestionen. Det går således inte att suggerera människor till att göra saker mot deras vilja. Inom suggestionsterapi använder man suggestioner som är bra för klienten och som stärker denne och skulle denne mot förmodan erhålla en suggestion den inte accepterar så rotar sig denna inte i det undermedvetna - utan väljs helt enkelt bort av personen. Vi erbjuder alltid avbetalning!60 minuter, 950 kr

hypnoterapeut

noImage
Hypnosia

Om företaget

All hypnos är självhypnos. Det finns ingen som kan hypnotisera dig mot din vilja. En hypnoterapeut fungerar endast som en guide som kan leda dig dit du vill. Guiden ger dig suggestioner (förslag)  men det är bara du som kan välja om du vill acceptera dessa eller inte. Genom att tillåta suggestionerna kan du falla i hypnos. Vi människor befinner oss ofta i detta tillstånd utan att vi är medvetna om det. Har du någon gång "vaknat" upp på tunnelbanan och insett att du åkt för långt utan att du varit medveten om detta? I det läget har du befunnit dig i en slags hypnos. Under själva hypnosen kan man säga att Guiden talar direkt till det undermedvetna. I vårt normala tillstånd tar det medvetna över och eftersom vi är rationella och emotionella varelser så kan man säga att vi hela tiden är på vår vakt. Under Hypnosen slappnar den logiska sidan av och tillåter fantasin arbeta i större utsträckning. Det undermedvetna vill dig alltid väl. Det skulle aldrig skada dig på något sätt och eftersom att det är du själv som väljer vilka suggestioner du vill ta till dig så kan du tillåta dig att slappna av och falla i hypnos.

Bilder

Inga bilder ännu.