Vad vill du boka?
Klarna
Erbjuder onlinebetalning med Klarna

Tjänster

Suggestionsterapi bygger på att upprepa positiva budskap till det undermedvetna. Genom att upprepa positiva budskap kan du byta negativa tankar mot positiva tankar och hypnosen gör att det är lättare att tillgodogöra sig suggestioner. Suggestionsterapi kan vara lämplig att använda när man vill sluta röka, gå ner i vikt, bli av med psoriasis eller bli av med vissa fobier mm.

Suggestionsterapi kan hjälpa dig att förändra uppfattningen om dig själv, eller komma till rätta med dåliga vanor. En suggestion kan beskrivas som realiserandet av en idé. Det finns en idé som ska realiseras, vilket sker genom det omedvetna. Det omedvetna realiserar själva idén.

Det finns olika typer av suggestioner och de tre vanligaste är "spontana suggestioner", "avsiktliga suggestioner" och "heterosuggestioner". Den spontana suggestionen börjar med en fixerad idé som utmynnar i en suggestion. Den avsiktliga suggestionen skapar vi själva med hjälp av vårt medvetande. En heterosuggestion är när en annan person skapar en idé som en annan person utför.

Det är dock viktigt att poängtera att, oavsett vilken typ av suggestion det handlar om, personen som blir suggererad själv måste vilja ta emot suggestionen. Det går således inte att suggerera människor till att göra saker mot deras vilja. Inom suggestionsterapi använder man suggestioner som är bra för klienten och som stärker denne och skulle denne mot förmodan erhålla en suggestion den inte accepterar så rotar sig denna inte i det undermedvetna - utan väljs helt enkelt bort av personen.

Vi erbjuder alltid avbetalning!

Hypnosia

All hypnos är självhypnos. Det finns ingen som kan hypnotisera dig mot din vilja. En hypnoterapeut fungerar endast som en guide som kan leda dig dit du vill. Guiden ger dig suggestioner (förslag)  men det är bara du som kan välja om du vill acceptera dessa eller inte. Genom att tillåta suggestionerna kan du falla i hypnos. Vi människor befinner oss ofta i detta tillstånd utan att vi är medvetna om det. Har du någon gång "vaknat" upp på tunnelbanan och insett att du åkt för långt utan att du varit medveten om detta? I det läget har du befunnit dig i en slags hypnos. Under själva hypnosen kan man säga att Guiden talar direkt till det undermedvetna. I vårt normala tillstånd tar det medvetna över och eftersom vi är rationella och emotionella varelser så kan man säga att vi hela tiden är på vår vakt. Under Hypnosen slappnar den logiska sidan av och tillåter fantasin arbeta i större utsträckning. Det undermedvetna vill dig alltid väl. Det skulle aldrig skada dig på något sätt och eftersom att det är du själv som väljer vilka suggestioner du vill ta till dig så kan du tillåta dig att slappna av och falla i hypnos.

Visa kontaktinformation
Webbsida
Öppettider Vardagar 13.00-18.00
OBS! Vi finns inte i port 4, utan i lokalen till vänster om port 4.
Adress
Eva Bonniersgata 4
129 54 Hägersten
Öppna i Google Maps 🗗