Vad vill du boka?

Välkommen till regionens enda kvalificerade Idrottslabb med certifiering!

Öppet och tillgängligt för alla - oavsett träningsstatus! Vi optimerar din träning, individuellt anpassad efter dina förutsättningar och utgångsläge.

VÄLKOMMEN TILL OSS PÅ IDROTTSLABBET LINKÖPING!
Klarna
Erbjuder onlinebetalning med Klarna

Presentkort

Enskilda tester

Den mest tillförlitliga metoden att mäta kroppsfett är genom hudvecksmätningar på 7 olika ställen utspritt över hela kroppen.

Med hjälp av dessa mätpunkter kan vi med stor precision bestämma din fett% och ställa dessa värden i relation till dina mål och normalvärden.
Efter en standardiserad uppvärmning applicerar vi en hjärtfrekvensmätare och genomför ett progressivt arbetsprov på löpband eller cykel i syfte att registrera din grenspecifika maximala hjärtfrekvens. Testet tar mellan 10-15 minuter att genomföra. Vi analyserar din pulskurva i efterhand och du får en utskrift med dig hem från testtillfället.
Genom att mäta hopphöjden i tre olika spänsttester kan vi bedöma din förmåga att lagra elastisk energi i muskulaturen vilket är en viktig egenskap i explosiva idrotter. Vi kan också med hjälp av denna mätning bedöma din andel långsamma och snabba muskelfibrer. Detta kommer att ge dig svar på hur väl du kommer att tillgodogöra dig olika typer av träning och vad som passar dig bäst.
Detta är paketet för dig som vill använda dig av pulsbaserad träning. Vi kommer att kunna ge dig dina individuellt uppmätta pulszoner för olika ändamål i träningen. Zonerna kommer att ge dig mycket högre kvalitet i din träning så att den kan ske med mindre risk för skador och överansträngning. Ett perfekt paket också för dig som inte vet vilken intensitet som är optimal för just dig.

vO2-max och tröskeltestet är våra absolut vanligaste testpaket och går utmärkt att genomföra tillsammans vid samma tillfälle för en total kartläggning över dina förmågor som avgör din uthållighet (se löparpaketet).

Tröskeltestet innehåller mätning av:
* Laktattröskel (individuell OBLA)
* Individuella pulszoner för olika ändamål i träningen (nedvarvning, distansträning, tröskelträning och intervallträning)

Detta test i kombination med max vO2-testet är vårt mest sålda testpaket (se löparpaketet).

Detta är ett maximalt anaerobt arbetsprov där du efter en standardiserad uppvärmning skall göra ett maximalt arbete på cykel på 30 sekunder. Vi mäter din högsta effektutveckling, din medeleffekt och hur stor effekten är i slutet av testet (power drop). Testet ger en god bild över din anaeroba arbetskapacitet.

OBS! Detta test är endast för vältränade individer.
För att få högre kvalitet i din träning och för att veta att du får bästa tänkbara träningseffekt av din investerade tid rekommenderar vi detta testpaket.

Vi kommer att kunna ge dig uppmätta värden med hög validitet och reliabilitet!

Dessutom kommer vi att kunna ge dig råd kring vilken typ av uthållighetsträning som kommer att ge snabbast resultat för just dig med hänsyn till dina förutsättningar.

Detta är fystestet med sort F och samma typ av test som du kanske har sett på TV med elitidrottare på cykel eller rullband där de har mask för ansiktet och jobbar till fullständig utmattning.

Paketet innehåller mätning av:
* vO2-max
* maxpuls
* löpekonomi / cykelekonomi


Kvalificerad träningsrådgivning

Vid en träningsrådgivning kan du få hjälp med:

* Använda vår välutbildade personal (med kompetens från GIH och Sveriges högsta tränarutbildning) för frågor och funderingar kopplat till din egen träning och prestationsutveckling

* Lägga upp realistiska mål utifrån ditt individuella utgångsläge och träningsambition

* Erhålla kvalificerad rådgivning hur du på ett effektivt sätt når dina mål

* Diskutera hur du kan planera och periodisera din träning för att erhålla bättre resultat på kortare tid

* Få tips och idéer om hur du på bästa sätt kan förbereda dig inför en tävling eller ett motionslopp

* Göra träningen roligare genom att förstå effekterna av olika typer av träning

Phys-Can vo2-maxtest

Ett maximalt test på löpband (eller cykel) för dig som deltagare i Phys-Can. Testet går till så att du med långsamt stegrande hastighet och lutning på ett löpband når din maximala syreupptagningsförmåga, maxpuls och en hög ansträngningsgrad.

Testpaket

Cykelpaketet innehåller kvalificerade fysiologiska tester för att kartlägga de faktorer som avgör individens uthållighet och arbetskapacitet.
Du får individuellt uppmätta pulszoner för olika ändamål (nedvarvning, distansträning, tröskelträning och intervallträning). Du får ett mått på din maxpuls och ditt maximala syreupptag uppmätt med högsta tänkbara noggrannhet via online-metodik (mask med analys av gasblandningen i in- och utandningsluften).
Dessutom ingår en mätning av din cykelekonomi och din utnyttjandegrad, dvs hur stor andel av ditt syreupptag du kan nyttja på laktattröskeln.
Självklart identifierar vi också din individuella laktattröskel med högsta tänkbara noggrannhet med hjälp av kvalificerad laboratorieutrustning.

Löparpaketet innehåller:
* Anaerob tröskel
* Individuella pulszoner
* Maximalt syreupptag (vO2-max)
* Cykelekonomi
* Maxpuls
* Utnyttjandegrad (AT / Vo2-max)
Paketet för dig som har hälsan som främsta skäl för din träning. Här gör vi en enklare "besiktning" av dina fysiska förmågor och av dina hälsorelaterade fysiska förutsättningar. Testerna är av enklare slag och inte lika krävande som i vo2-maxtestet eller tröskeltestet.
Detta är paketet för dig som vill komma igång med din träning och kartlägga ditt relativa utgångsläge på ett skonsamt sätt.

Hälsopaketet innehåller:

* Blodvärde (Hb)
* Kroppsmått
* Vilopuls
* Blodtryck
* Submaximalt cykelergometertest (Åstrand test)
Vi mäter dina musklers förmåga till effektutveckling, dvs hur mycket kraft du kan skapa i olika rörelser och med vilken hastighet du kan skapa denna kraft. I idrottssammanhang är effekt den mest intressanta egenskapen inom styrketräningen och med hjälp av våra tester får du reda på om du är starkare än snabb eller vice versa.

Du får också din optimala träningsbelastning i olika övningar och ett direkt kvitto på om din träning varit effektiv.

Detta är det senaste inom styrketräningen och kommer att bidra till att du avsevärt ökar din kvalitet i träningen. Med hjälpa av MuscleLabs avancerade testsystem mäter vi detta med extrem noggrannhet och precision. Ett system som bara finns på ett fåtal platser i landet!

Testerna genomförs med skivstång i olika övningar, t ex bänkpress och knäböj.

I priset ingår mätningar för såväl överkroppen som underkroppen för att få en helhetsbild.
Vill du ha en kartläggning över de viktigaste fysiologiska egenskaperna som idrottare så rekommenderar vi detta paket. Med hjälp av vår avancerade testutrustning får du en mätnoggrannhet utöver det vanliga.
Varför inte inleda med detta paket för att se vilka kvaliteter som behöver prioriteras i första hand i din idrottssatsning?

Lilla idrottspaketet mäter:

* Blodvärde (Hb-värde)
* Längd
* Vikt
* BMI (Body Mass Index)
* Maximal syreupptagning (cykel eller löpband)
* Maxpuls
* Spänsttester med analys av elasticitet samt andel snabba muskelfibrer
* Gripen handstyrka
* Wingatetest (maximalt anaerobt arbete på 30 sek)
Mät och förbättra din löpekonomi, kartlägg din teknik och få förslag på du enkelt kan korrigera din löpteknik för ett optimalt löpsteg! Perfekt för prestationsutveckling och skadeförebyggande träning.


Med MotionMetrix kan du se exakt hur mycket energi ditt löpsteg kostar. Med hjälp av Fredrik Wandus, erfaren elittränare i friidrott på Idrottslabbet får du snabb och professionell hjälp att sänka din energiåtgång genom små förändringar i din teknik, något som syns tydligt på dina testresultat.

Med hjälp av två 3D-kameror mäts dina kroppsvinklar och rörelser när du springer på vårt stora löpband.

Vi registrerar bl. A:

Din energiåtgång, dvs din löpekonomi och jämför med olika kategorier av löpare, allt från nybörjare till elit.
Hur mycket du rör dig upp och ner och i sidled
Markkontakttid
Stegfrekvens
Steglängd
Kroppshållning
Kroppslutning
Fotplacering i förhållande till tyngdpunkten
Bromskrafter
Fotvinkeln vid isättning
Dessutom ser vi en mängd saker som inte mäts av MotionMetrix men som även påverkar ditt löpsteg, till exempel rörlighet, avslappning/anspänning, vilka muskler som gör specifika rörelser, höftens vertikala förflyttning och rotation mm.

Du får hemskickat:
– Dina testresultat och filmer på ditt löpsteg.
– Sammanfattning av alla de individuella tips och teknikförändringar du får.
– Förslag på styrke- och rörlighetsövningar utvalda för just dig med hänsyn till de resultat vi ser med hjälp av denna kvalificerade analys

Jämför med elitlöpare!
Du kan även jämföra ditt rörelsemönster och dina resultat med elitlöpare för att se eventuella likheter och skillnader.

Läs mer om systemet på www.motionmetrix.se

OBS!!! Tänk på att ha åtsittande klädsel (tights el. motsvarande) för att få bästa möjliga data från analysen. Håret bör inte vara utsläppt utan i knut, inga fladdriga skosnören osv.
Löparpaketet innehåller kvalificerade fysiologiska tester för att kartlägga de faktorer som avgör individens uthållighet och arbetskapacitet.
Du får individuellt uppmätta pulszoner för olika ändamål (nedvarvning, distansträning, tröskelträning och intervallträning). Du får ett mått på din maxpuls och ditt maximala syreupptag uppmätt med högsta tänkbara noggrannhet via online-metodik (mask med analys av gasblandningen i in- och utandningsluften).
Dessutom ingår en mätning av din löpekonomi och din utnyttjandegrad, dvs hur stor andel av ditt syreupptag du kan nyttja på laktattröskeln.
Självklart identifierar vi också din individuella laktattröskel med högsta tänkbara noggrannhet med hjälp av kvalificerad laboratorieutrustning.

Löparpaketet innehåller:
* Anaerob tröskel
* Individuella pulszoner
* Maximalt syreupptag (vO2-max)
* Löpekonomi
* Maxpuls
* Utnyttjandegrad (AT / Vo2-max)
Skidpaketet innehåller tester för dig som vill träna med högre kvalitet inför vinterns skidlopp, t ex Vasaloppet.

Vi testar på vår nya SkiErg stakergometer med mätning av syreupptag, puls, laktat, Watt och din uppskattning på RPE (Borg-skalan).

Laktatet i blodet mäter vi med hjälp av EKF Biosen C-Line för att bestämma din grenspecifika kapacitet.

Puls och effekt (Watt & tempo) på din aeroba och anaeroba tröskel mäts och dokumenteras.

Du får därmed svar på hur dina individuella pulszoner ser ut för olika ändamål i träningen och hur din arbetsekonomi ser ut jämfört med en stor referensdatabas av såväl elit som motionärer.

Du kan mycket väl omsätta dina testvärden till din utomhusträning om du använder dig av mycket stakåkning.

En rådgivning och analys av dina testresultat ingår naturligtvis.

Pris för detta testpaket är 2.200kr (inkl moms) och det tar c:a 2 timmar att genomföra.
Vill du ha en omfattande kartläggning över de viktigaste fysiologiska egenskaperna som idrottare så rekommenderar vi detta paket. Med hjälp av vår avancerade testutrustning får du en mätnoggrannhet utöver det vanliga.
Varför inte inleda med detta paket för att se vilka kvaliteter som behöver prioriteras i första hand i din idrottssatsning?

Stora idrottspaketet mäter:

* Blodvärde (Hb-värde)
* Längd
* Vikt
* BMI (Body Mass Index)
* Fettmätning (skin fold caliper)
* Maximal syreupptagning (cykel eller löpband)
* Maxpuls
* Kraft-hastighetsanalys via MuscleLab överkropp + underkropp
* Effektmätning + analys av optimal träningbelastning via MuscleLab
* Gripen handstyrka
* Spänsttester med analys av elasticitet samt andel snabba muskelfibrer
* Wingatetest (maximalt anaerobt arbete på 30 sek)
Stora löparpaketet / cykelpaketet innehåller kvalificerade fysiologiska tester för att kartlägga de faktorer som avgör individens uthållighet och arbetskapacitet.
Du får individuellt uppmätta pulszoner för olika ändamål (nedvarvning, distansträning, tröskelträning och intervallträning). Du får ett mått på din maxpuls och ditt maximala syreupptag uppmätt med högsta tänkbara noggrannhet via online-metodik (mask med analys av gasblandningen i in- och utandningsluften).
Dessutom ingår en mätning av din löpekonomi/cykelekonomi och din utnyttjandegrad, dvs hur stor andel av ditt syreupptag du kan nyttja på laktattröskeln.
Självklart identiferar vi också din individuella laktattröskel med högsta tänkbara noggrannhet med hjälp av kvalificerad laboratorieutrustning.

Vi videofilmar också din löpteknik och tittar på hur du ytterligare kan förbättra den.

Dessutom ingår ett 3 månade långt individuellt anpassat periodiserat och progressivt träningsprogram baserat på just din förmåga här och nu.

Stora löparpaketet innehåller:

* Blodvärde (Hb-värde)
* Längd
* Vikt
* BMI (Body Mass Index)
* Fettmätning (skin fold caliper)
* Laktattröskeltest på löpband eller cykel
(blodprov för analys av mjölksyra vid ökade belastningar)
* Maximal syreupptagning (cykel eller löpband)
* Maxpuls
* Videoanalys av löpteknik och fotisättningar på löpband (endast löparpaketet)
* Individuellt anpassat progressivt och periodiserat träningsprogram för
3 månader utifrån uppmätta testvärden
Vill du förbättra din löpteknik och därmed kunna springa snabbare och mer ekonomiskt?

Vi på Idrottslabbet har elittränarkompetens i löpning och kan hjälpa dig vidare i din satsning.

Det spelar ingen roll om du är nybörjare eller elitaktiv, alla kan förbättra sin löpteknik!

I paketet ingår två testomgångar med 8-10 veckors mellanrum.

Du genomför tester där vi mäter din löpekonomi (syrgasförbrukning på olika löphastigheter) tillsammans med en löpanalys med hjälp av video.
Utifrån detta får du förslag på korrigeringar i din teknik och övningar för att förbättra löpekonomin.

Efter 8 – 10 träningsveckor gör vi en ny analys och mäter hur din löpstil förändrats såväl tekniskt som ekonomiskt.

Kostnaden avser BÅDA testtillfällena och betalas vid det första testtillfället.
Har du hög eller låg ämnesomsättning?
Vårt ämnesomsättningstest innebär att du ligger i fullständig vila i 15 minuter och vi mäter din syrgasförbrukning för att på så sätt kartlägga din kropps ämnesomsättning.

Vi kartlägger också andra hälsorelaterade parametrar så som blodtryck, vilopuls och blodvärde för att få en beskrivning över din allmänna hälsostatus.

Testet mäter följande:

* RMR med syreförbrukning under vila
* Vilopuls
* Blodtryck
* Blodvärde (Hb-värde)

Idrottslabbet Linköping

AB Wandus Idrott & Hälsa driver Idrottslabbet Linköping.

Vår verksamhet startades 2003 och vi finns nu belägna i ljusa och fina lokaler på S:t Larsgatan 48 i Linköping.

Vi erbjuder kvalificerade fysiologiska tester och vetenskaplig träningsrådgivning för alla kategorier av idrottare, allt från vardagsmotionärer till elitidrottare.

Idrottslabbet anlitas av bland annat Sveriges Olympiska Kommitté, Riksidrottsförbundet och flera av landets specialidrottsförbund. Läs mer om våra uppdragsgivare på vår hemsida www.idrottslabbet.se

Vi har investerat stora resurser i vår utrustning, då endast det bästa är gott nog åt våra uppdragsgivare och kunder, allt för att få en mätnoggrannhet och trovärdighet i resultaten utöver det vanliga.

Det är detta som skiljer oss från andra anläggningar!

Våra metoder och vår utrustning har granskats och godkänts av Sveriges Olympiska Kommitté, något vi är mycket stolta över!

AVBOKNINGSREGLER

Möjlighet till ombokning utan avgift ges om detta sker senast 24 timmar innan bokad tid.

Om avbokning sker senare än 24 timmar innan bokad tid debiteras en avbokningsavgift motsvarande 50% av värdet på beställda tjänster.

För helt uteblivet besök utan föregående avbokning debiteras hela bokningens värde.

Avbokning kan ske på Bokadirekt, på mejl info@idrottslabbet.se och/eller telefon 070-1517051.

Genom att boka en tid på Bokadirekt godkänner du våra bokningsregler.

Telefon 46701517051
Webbsida
E-post
Adress
S:t Larsgatan 48
582 24 Linköping