Vad vill du boka?

Vi har flyttat från Pustervik. Tills vidare är alla aktiviteter på Kallebäcksvägen 19b, där vi har förlagskontoret. Vår nya Reiki-klinik i centrum beräknas öppna kring årsskiftet.

Välkommen!
Gun & Peter
Klarna
Erbjuder onlinebetalning med Klarna

Presentkort

Behandling

Energibehandling / Reiki healing är till för dig som är redo för förändringar, då processer snabbas upp och sätter igång mycket inom dig, vilket även speglas i världen du möter.

Reiki / energibehandling syftar till att öka såväl det psykiska som det fysiska välbefinnandet. Behandlingen riktas till hela personen och till orsakerna bakom symptomen. När blockeringar i energiflödet löses upp startar naturliga läkningsprocesser. Det innebär både fysiska och psykiska reningsprocesser. Vi reagerar individuellt på detta, så det kan ske relativt obemärkt, men även tillfälligt kännas besvärande när gamla smärtor eller känslor som förträngts i kroppen kan komma upp till ytan.

Vid behandlingen ligger klienten fullt påklädd på en behandlingsbrits och lyssnar på avslappnande musik. Den som vill kan få mätt blodtryck och puls före och efter behandling. Terapeuten håller sina händer direkt på kroppen eller i energikroppen ovanför den fysiska kroppen och förmedlar Universell Livsenergi till klienten.

I behandlingstiden ingår tid för reflektion, samtal och dokumentation. För friskvårdsbehandling tillkommer 25% moms.

Reiki används på många sjukhus runt om i världen och begynnande forskning visar på Reikins goda effekter framför allt vid smärtor, depression, stress och oro.

Läs mer om Reiki här: https://secourong.com/reiki/


Detta är en friskvårdsbehandling och inkluderar inte samtalstid utan endast energibehandlingen. Priset är inkl. 25% moms.

Syftet med Secourong energibehandlingar är att hjälpa kropp och själ tillbaka till sitt naturliga harmoniska tillstånd. Eftersom Reiki anpassas till mottagarens behov blir upplevelsen mycket individuell. Oftast känns det väldigt djupt avslappnande, men man kan också uppleva värme, kyla, energiflöde, stickningar, andliga visioner, m.m. Finns det förträngda känslor eller fysiska besvär kan detta komma upp till ytan och orsaka tillfälligt obehag, men det är en viktig reningsprocess för att öka det fysiska och psykiska välbefinnandet.

Behandlingarna är mycket kraftfulla och tar därför endast en knapp halvtimme, och processerna efter behandlingen kan fortsätta någon vecka.

Läs mer om Reiki här: https://secourong.com/reiki
Detta är en friskvårdsbehandling för två, då båda oftast sitter ner och får behandling på samma gång. Samtalstiden är gemnsam. Priset är inkl. 25% moms.

Syftet med Secourong energibehandlingar är att hjälpa kropp och själ tillbaka till sitt naturliga harmoniska tillstånd. Eftersom Reiki anpassas till mottagarens behov blir upplevelsen mycket individuell. Oftast känns det väldigt djupt avslappnande, men man kan också uppleva värme, kyla, energiflöde, stickningar, andliga visioner, m.m. Finns det förträngda känslor eller fysiska besvär kan detta komma upp till ytan och orsaka tillfälligt obehag, men det är en viktig reningsprocess för att öka det fysiska och psykiska välbefinnandet.

Behandlingarna är mycket kraftfulla och tar därför endast en knapp halvtimme, och processerna efter behandlingen kan fortsätta någon vecka.

Läs mer om Reiki här: https://secourong.com/reiki
Klienten får berätta fritt om vad som känns angeläget just nu. Genom frågor leds klienten till att gå vidare till problemets kärna och finna insikter. Svaren finns alltid inom oss själva. Samtalets syfte är en hjälp till självhjälp - stärka patienten att tro på sig själv och att våga gå sin personliga väg.

Läs mer här: https://secourong.com/reiki-healing-energi-behandlingar/stodsamtal/

Kurser

Då vi är inne i en tid med vibrationshöjning på jorden har många människor nu blivit mogna för Angelic Reiki, som är en vidarutveckling av Reikisystemet. Precis som i Reikisystemet, sker elevens energihöjning genom initieringar som sätter igång processer hos mottagaren. Det kan vara såväl fysiska, psykiska, mentala, emotionella, andliga som sociala.

Kursen innebär att man genomgår en andlig och personlig utveckling och öppnar upp sin naturliga healingförmåga. Som vid alla helandeprocesser innebär det utrensningseffekter. De kan passera relativt obemärkt, men de kan också någon gång orsaka kraftiga reaktioner i upp till tre veckor. Det är mycket individuellt.

Angelic Reiki® integrerar Reiki med flera andra energistrålar och teorin bygger på äldre esoteriska visdomsläror. Även de som redan arbetar med starka energier rekommenderas att invigas till Angelic Reiki för att få ytterligare kraftfulla energiredskap. Behandlingstiden är hälften så lång som en vanlig Reikibehandling, då Angelic Reiki®-behandlingar tar mindre än en halvtimme.

Kurstid: fredag kl 17-20, lördag & söndag kl 9-17.

Mer info här: https://secourong.com/kurser-moten/angelic-reiki/

OBS! Du kan preliminäranmäla dig här, sedan kontaktas du för samtal om kursen passar dig.
Steg 3 & 4 innebär initiering till masterenergin i Angelic Reiki-systemet. Det är först och främst en personlig process, där energin är redskapet för att finna din inre mästare, så att du kan bemästra ditt eget liv. Det handlar inte om att bli andligt perfekt, utan om att få självkännedom och acceptans för att din verklighet är din egen skapelse och att vi alla har personligt ansvar för våra liv. De nya energiförbindelserna kan väcka dina andliga talanger och gåvor, och visa på din personliga väg med nya utmaningar som får dig att växa. Förändringar föregås många gånger av kaos och förvirring, men mästarenergierna hjälper dig att ha tillit i utvecklingsprocessen.

Kurstid: fredag kl 17-20, lördag & söndag kl 9-17.

Mer info här: https://secourong.com/kurser-moten/angelic-reiki-3-4/

OBS! Du kan preliminäranmäla dig här, sedan kontaktas du för samtal om kursen passar dig.

Lärarkurs för alla stegen i Angelic Reiki®

Kurstid: fre kl 17-20, lördag & söndag kl 9-17.

Mer info här: https://secourong.com/kurser-moten/angelic-reiki-master/

OBS! Du kan preliminäranmäla dig här, sedan kontaktas du för samtal om kursen passar dig.
Denna kurs förbereder dig för att börja lära ut Reiki till andra. Men även om du inte vill bli lärare är kursen värdefull då du invigs till Holy Fire-energin som är mycket helande och vägledande.

Förkunskaper: Kurserna Grundläggande dokumentation och Vårdande samtal, eller motsvarande kunskaper. 10 dokumenterade behandlingar lämnas in före kursstart.
Du ska vara väl förtrogen med Reiki och ha praktiserat mycket.

Tid: Tre dagar. Ingår även 3 Reikimöten vid valfria tillfällen och fortsatt stöd och support efter behov, samt möjligheten att praktisera som assisterande lärare för de 4 kursnivåerna.

För dem som redan har gått ART hos Secourong kostar kursen 8100 kr.

Läs mer här: https://secourong.com/kurser-moten/reiki-master/
På kursen lär du dig avancerade tekniker för att aktivera din ljus-ande-kropp (merkabah). Vi fördjupar oss i esoterisk visdom och helig geometri - teoretiskt och praktiskt.

Grundkurs 3 dagar

Läs mer här: https://secourong.com/kurser-moten/merkabah/

OBS! Du kan preliminäranmäla dig här, sedan kontaktas du för samtal om kursen passar dig.
I New Shamballa träder vi in i 13 dimensioner av verkligheten. Du får Information om dimensionerna och initiering till dem så du lättare kan få kontakt med dem. Du skapar också en starkare förbindelse till Shamballas mästarenergier och kan lättare manifestera dessa energier av ovillkorlig kärlek i ditt liv.

Kurstid: 5 dagar

Mer info här: https://secourong.com/kurser-moten/new-shamballa

OBS! Du kan preliminäranmäla dig här, sedan kontaktas du för samtal om kursen passar dig.
Syftet med en Reikikurs kan vara en önskan att kunna hjälpa andra, men det kan också vara för att hjälpa sig själv. En del går kurserna enbart för sin egen personliga och andliga utveckling. Indirekt blir det ändå en hjälp till andra när du hjälper dig själv.

Den första Reikikursen ger dig förmågan att överföra Reikienergi med hjälp av dina händer. Energin kan förmedlas till andra människor, djur, växter, mat, m.m. Du kan även behandla dig själv.

Kursen innehåller många praktiska moment. Allt detta energiarbete har en utrensande effekt och sätter igång inre processer - fysiska och psykiska. Du kan känna av detta mer eller mindre i några veckor efter kursen.

Kursen är på två dagar och sedan ingår tre Reikiträffar och support efter behov.

Läs mer här: https://secourong.com/kurser-moten/reiki-i/

OBS! Du kan preliminäranmäla dig här, sedan kontaktas du för samtal om kursen passar dig.
När du har praktiserat Reiki en tid, kanske du vill lära dig mer och öka effektiviteten på behandlingarna. Förutom energihöjningen, ger kursen dig också redskap för att arbeta mer flexibelt med Reikienergin och rikta den specifikt. Du lär dig att sända energin på långt avstånd, samt till förflutet, framtid och situationer. Vi lär oss också några behandlingstekniker som Reikisystemets grundare, Mikao Usui, använde sig av.

Kursen innehåller många praktiska moment. Allt detta energiarbete har en utrensande effekt och sätter igång inre processer - fysiska och psyskiska. Du kan känna av detta mer eller mindre i några veckor efter kursen.

Kursen är på två dagar och sedan ingår tre Reikiträffar och support efter behov.

Läs mer här: https://secourong.com/kurser-moten/reiki-ii/

OBS! Du kan preliminäranmäla dig här, sedan kontaktas du för samtal om kursen passar dig.
Detta är en kurs för dig som vill lära dig nya tekniker med Reiki och utveckla din healingförmåga.

Kursen innehåller praktiska moment. Allt energiarbete och initieringen har en utrensande effekt och sätter igång inre processer - fysiska och psyskiska. Du kan känna av detta mer eller mindre i några veckor efter kursen.

Kursen är en dag och sedan ingår tre Reikiträffar och support efter behov.

Läs mer här: https://secourong.com/kurser-moten/avancerad-reikikurs-art/

OBS! Du kan preliminäranmäla dig här, sedan kontaktas du för samtal om kursen passar dig.

Kallebäck

Energimedicin verkar från ditt inre och det finns många olika metoder för detta. Secourongs metod är en mjuk metod, då universell livsenergi förmedlas till mottagaren och sätter igång flödet där det stagnerat. De naturliga processerna kan då återupptas och effekterna kan visa sig såväl på fysiska som psykiska plan och innebär oftast också en personlig utveckling. Samtalsstöd ingår alltid, men kan även bokas separat vid större behov.

Vid friskvård tillkommer 25% moms.

Behandlingar och kurser:
Gun Moss Bjerling
psykiatrisjuksköterska & Reiki-, KarunaReiki®-, AngelicReiki®-master

Även förlagsverksamhet och försäljning av Reikiartiklar.

Visa kontaktinformation
Webbsida
Adress
Kallebäcksvägen 19B
412 75 Göteborg
Krokslätt
Öppna i Google Maps 🗗