Vad vill du boka?

Varmt Välkommen till Life Wings, i Skellefteå.

Här får du hjälp med att såväl bevara din hälsa men även förstå och utreda grundorsakerna till eventuella obalanser som kan finnas i just din kropp. Vi hjälper dig att återskapa din personliga hälsa från cellnivå. All läkning och rådgivning är individanpassad utifrån din kropps behov, balanser och obalanser.

Vi jobbar med vetenskaplig medicinsk teknologi genom scanning på cellnivå. Här finner du även Andullationsbehandlingar samt Ayurveda och olika kroppsbehandlingar/energibehandlingar.


Vi behandlar med Ört- och Näringsmedicin, kroppsbehandlingar, traditionellt schamanska metoder, kostrådgivning samt meditations- och andningsövningar. Alla vitaminer och örter testas för att passa just din kropps upptagning och behov.


Life Wings visar dig vägen till helande och hjälper dig att starta den självläkande kraften inom dig, både mentalt, själsligt och fysiskt. För bakom alla sjukdomar/obalanser finns en helande självläkande kraft, som frigörs när blockeringar upplöses och cellerna återfår sin kraft.

Varmt Välkommen!
Klarna
Erbjuder onlinebetalning med Klarna

Näringsmedicinska Analyser

I denna analys görs en matintoleranstest på närmare 200 olika ämnen, allt från E-nummer, olika mjölkprodukter, frukt, kött, sädesprodukter etc. Testen görs med bioresonans.

I denna analys scannar vi igenom din kropp med hjälp av bioresonans (vilket är en tysk medicinsk utrustning som mäter allt på cellnivå).

Under dessa två timmar analyserar jag din kropp och guidar dig vidare för din individuella läkning.

Du får i denna analys klarhet i;

* Meridianblockeringar
* Strålningsbelastning
* Syra/ Bas balans i olika organ
* Mineraler
* Spårämnen
* Vitaminer
* Probiotika
* Fettsyror
* Matsmältningsenzymer
* Enzymer
* Aminosyror (22 st.)
* Tungmetaller
* Miljögifter
* Olika bakterier
* Virus ex. stamvirus EBV, CMV, Herpes etc.
* Svampar ex. mögelsvampar, candida etc.
* Maskar ex. olika band-, rund-, krok- och sugmaskar.
* Parasiter
* Hormonobalanser
* Sköldkörtel
* Binjurar
* Mag- Tarmkanalen
* Matsmältningssystemet
* Detox av olika organ

I denna analys får du konkreta råd för hur du kan balansera upp eventuella obalanser / kroniska obalanser med hjälp av kost, örter, vitaminer och läkande föda. Jag guidar dig också genom kroppens obalanser och hur dessa har fått sin början och hur allt hänger samman för just dig.

Vi ser även till det emotionella livets balansering, där du vägleds med olika meditationer och andningsövningar.

Alla örter och vitaminer testas på en individuell nivå, så att du kan få rätt vitaminer/örter, som din kropp kan ta upp och tillgodogöra dig, om du önskar extra hjälp i din läkning.

I alla analyser får du ett personligt dokument med vad din kropp behöver just nu och jag hjälper dig också med att ta fram den korrekta mängden för just din kropp om vitaminer eller örter önskas, eftersom detta är mycket individuellt.

Önskar man själv få se genom bilder organens olika belastning, så rekommenderar jag dig att göra den stora hälsokontrollen.
Näringsmedicinsk Analys (1-1,5 h)

I denna analys scannar vi igenom din kropp med hjälp av bioresonans (vilket är en tysk medicinsk utrustning som mäter allt på cellnivå).

Under dessa 60-75 minuter analyserar jag din kropp och guidar dig vidare för din individuella läkning.

Du får i denna analys klarhet i;

* Meridianblockeringar
* Strålningsbelastning
* Syra/ Bas balans i olika organ
* Mineraler
* Spårämnen
* Vitaminer
* Probiotika
* Fettsyror
* Amonisyror (22 st.)
* Matsmältningsenzymer
* Enzymer
* Tungmetaller
* Miljögifter
* Detoxbehov på organnivå


Alla örter och vitaminer testas på en individuell nivå, så att du kan få rätt vitaminer/örter, som din kropp kan ta upp och tillgodogöra dig, om du önskar extra hjälp i din läkning.

I alla analyser får du ett personligt dokument med vad din kropp behöver just nu och jag hjälper dig också med att ta fram den korrekta mängden för just din kropp om vitaminer eller örter önskas, eftersom detta är mycket individuellt.


Vid svårare obalanser eller åkommor rekommenderar jag den djupgående näringsmedicinska analysen eller Stora Hälsokontrollen på 2-3 h.
Vitaminkollen

För dig som på ett snabbt sätt vill kolla igenom om du lider brist på;
* Vitaminer
* Mineraler
* Spårämnen
* Probiotika
* Fettsyror
* Aminosyror
* Syra/ bas balans.

Beräknad tid är 30-45 minuter.
Detta är en uppföljning för dig som tidigare gjort en Ayurvedisk Hälsovägledning / Näringsmedicinsk analys

Återbesöket skall göras INOM 4 månader, efter senaste besöket!

Här följer vi upp hur kroppen har förändrats och nya råd ges utifrån den aktuella hälsostatusen, vi går vidare till steg 2 i den helande processen.

Ayurvedisk Hälsoanalys


Ayurvedisk hälsovägledning (2 h)

Önskar du få ett helhetsperspektiv på hur du kan återskapa eller bibehålla din hälsa i det vardagliga livet? Ayurveda är idag en mycket populär metod för att förebygga och återskapa sin egen hälsa på egen hand. Essential Oil

Genom en Ayurvedisk vägledning går vi igenom hela dig utifrån ett holistiskt perspektiv. Du får kunskap om vad du mår bra av och insikter om hur du kan leva ditt liv i balans. Detta sker genom samtal, pulsdiagnostik på flera nivåer, tung- nagel- och ögondiagnostik, du får även svara på en del frågor gällande dina vanor i det dagliga livet. Helheten är det som är och skapar vår hälsa – vår kropp, vårt sinne och vårt beteende.

Genom detta vägledande möte får du levnadsråd som passar din fysiska men även ditt sinne. Jag vägleder dig genom olika andningsövningar som passar dig, meditationer, recept, örtkurer och kryddor som återskapar balans och hälsa i din kropp.

Ibland rekommenderas örter, oljor, renande behandlingar, massage, stärkande och lugnande behandlingar. Detta för att skapa flöde och frigöra stagnationer och blockeringar som kan uppstå i våra kroppar. Dessa behandlingar hjälper kroppen att frigöra slaggprodukter (ama) och återskapa ett friskt flöde i kroppen.

Genom Ayurveda får vi kunskap om hur vi alla på olika sätt kan leva ett friskare liv i både kropp, själ och sinne!

Andullationsbehandlingar med IR värme

En djupgående behandlingsteknik som bygger på frekvensvibrationer och IR värme.

En effektiv behandling för hela din kropp som kan lindra värk och symtom för: Ryggskott, diskbråck, ischias, värk i leder, artros, fibromyalgi, reumatism, stress, sömnsvårigheter, migrän, restless-legs, mm.

Detta är även en effektiv behandling för återhämtning efter hård träning/tävling och som uppmjukning av kroppen inför hård träning/tävling.

En behandling med djupverkande infraröd(IR) värme som ger stimulans och leder till ökad blodcirkulation som stimulerar din hud och dina muskler och även samspelet med dina inre organ. HHP Massagesystem har utvecklats i nära samarbete med forskare, universitetssjukhus, läkare, sjukgymnaster och massörer.
En djupgående behandlingsteknik där du ligger i ryggläge på en bädd som sänder ut infrarödvärme och vibrerar.
En effektiv behandling för hela din kropp som kan lindra värk och symtom för: ryggskott, diskbråck, ischias, värk i leder, artros, fibromyalgi, reumatism, stress, sömnsvårigheter, migrän, restless-legs, lymfproblematik, cirkulationsproblem mm.

Detta är även en effektiv behandling för återhämtning efter hård träning/tävling och som uppmjukning av kroppen inför hård träning/tävling.

En behandling med djupverkande infraröd(IR) värme som ger stimulans och leder till ökad blodcirkulation som stimulerar din hud och dina muskler och även samspelet med dina inre organ. HHP Massagesystem har utvecklats i nära samarbete med forskare, universitetssjukhus, läkare, sjukgymnaster och massörer.
Detta är även en effektiv behandling för återhämtning efter hård träning/tävling och som uppmjukning av kroppen inför hård träning/tävling.

En behandling med djupverkande infraröd(IR) värme som ger stimulans och leder till ökad blodcirkulation som stimulerar din hud och dina muskler och även samspelet med dina inre organ. HHP Massagesystem har utvecklats i nära samarbete med forskare, universitetssjukhus, läkare, sjukgymnaster och massörer.
En djupgående behandlingsteknik där du ligger i ryggläge på en bädd som sänder ut infrarödvärme och vibrerar.
En effektiv behandling för hela din kropp som kan lindra värk och symtom för: ryggskott, diskbråck, ischias, värk i leder, artros, fibromyalgi, cirkulationsproblem, lymfstockning, reumatism, stress, sömnsvårigheter, migrän, restless-legs, mm.
Detta är även en effektiv behandling för återhämtning efter hård träning/tävling och som uppmjukning av kroppen inför hård träning/tävling.

En behandling med djupverkande infraröd(IR) värme som ger stimulans och leder till ökad blodcirkulation som stimulerar din hud och dina muskler och även samspelet med dina inre organ. HHP Massagesystem har utvecklats i nära samarbete med forskare, universitetssjukhus, läkare, sjukgymnaster och massörer.

Bioresonans behandlingar

Under denna behandling scannas du ner på cellnivå, detta sker genom mätning av hjärtfrekvenser och tar ca. 12 minuter.

Utifrån resultatet behandlas man med bioresonans i två timmar och önskar man en personlig Frekvensmedicin, så kan detta läggas till under denna behandling.
Bioresonansbehandling (1-1,5 h)


Med Bioresonans söker man efter och tillför elektromagnetiska frekvenser, för att upptäcka och även balansera blockeringar som kan vara tidiga tecken på begynnande sjukdomar. För när våra kroppar är sjuka eller försvagade, har cellområden förlorad sina naturliga svängningsmönster/ energier/ frekvenser. Genom Bioresonans stimuleras cellerna till att återfå sin friska energi.

Dessa frekvenser består av sinusvågor, som all materia består av, vilket gör att metoden är behaglig, smärtfri och helt naturlig. Behandlingen sker i samråd med terapeut, antalet behandlingar beror på hur många år som kroppen varit i obalans. Denna behandling är djupt avslappnande och rekommenderas när man gjort en djupgående Bioresonansanalys, så man kan fastställa eventuella parasiter, svampar, bakterier och andra organobalanser.

Idag finns även färdiga program som man kan sätta ihop för ex. Nervsystemet, Allergier, Sköldkörtelsystemet, Borrelia, Muskulära, Bakterieprogram, Ögon, Lungsystemet, Matsmältningssystemet, Immunsystem, Hjärt- och kärlsystemet, Lever/Galla och Njurar.

Rekommenderar att man först gör en Djupgående Näringsmedicinsk analys.
Med Bioresonans söker man efter och tillför elektromagnetiska frekvenser, för att upptäcka och även balansera blockeringar som kan vara tidiga tecken på begynnande sjukdomar. För när våra kroppar är sjuka eller försvagade, har cellområden förlorad sina naturliga svängningsmönster/ energier/ frekvenser. Genom Bioresonans stimuleras cellerna till att återfå sin friska energi.

Dessa frekvenser består av sinusvågor, som all materia består av, vilket gör att metoden är behaglig, smärtfri och helt naturlig. Behandlingen sker i samråd med terapeut, antalet behandlingar beror på hur många år som kroppen varit i obalans. Denna behandling är djupt avslappnande och rekommenderas när man gjort en djupgående Bioresonansanalys, så man kan fastställa eventuella parasiter, svampar, bakterier och andra organobalanser.

Idag finns även färdiga program som man kan sätta ihop för ex. Nervsystemet, Allergier, Sköldkörtelsystemet, Borrelia, Muskulära, Bakterieprogram, Ögon, Lungsystemet, Matsmältningssystemet, Immunsystem, Hjärt- och kärlsystemet, Lever/Galla och Njurar.

Rekommenderar att man först gör en Djupgående Näringsmedicinsk analys

Helande massage

Helande änglamassage - Colour Chakra massage

Denna mjuka och harmoniserande massageform är en underbar blandning av massage och healing. Vackra helande AuraSoma oljor masseras på alla dina chakran, samtidigt som jag vägleder dig genom inre frigörande processer och andning. Behandlingen ger dig ett ökat medvetande om dig själv, vilket gör det lättare att släppa taget om gamla känslomässiga låsningar och blockeringar. aura soma

De vackra och väldoftande oljorna består av kristaller, eteriska oljor och örter, där varje chakra har en egen unik olja. Jag använder under behandlingen kristaller, pendel och klangskål. Ljusets änglar är också närvarande med sin helande energi.

Metoden kommer från Australien och har spritts över hela världen genom Vicki Engeham. Behandlingen utövas av några få i Sverige.

Denna behandling återställer balansen i hela kroppen på alla dess nivåer; känslomässiga, fysiska, psykiska och andliga.

Kombinationsbehandlingar

I den Ayurvediska vägledningen, går vi igenom hela dig utifrån ett holistiskt perspektiv. Du får kunskap om vad du mår bra av att äta och insikter om hur du kan leva ditt liv i balans. Detta sker genom samtal, pulsdiagnostik på flera nivåer, tung- nagel- och ögondiagnostik, du får även svara på en del frågor gällande dina vanor i det dagliga livet.

Genom detta vägledande möte får du levnadsråd som passar din fysiska kropp men även ditt sinne. Jag vägleder dig genom olika andningsövningar och meditationer som passar dig. Du får enkla recept på örtkurer och kryddblandningar, som hjälper dig att återskapa/bibehålla balans och hälsa i din kropp.

I den Näringsmedicinska djupgående analysen, får du  klarhet i din kropps balans beträffande vitaminer, mineraler, spårämnen, enzymer, probiotika, syra/bas balans, elektrosmog,  flödet i meridianerna och chakran.

Vi kontrollerar även om det finns icke önskvärda substanser i kroppen ex. bakterier, maskar, parasiter, virus, tungmetaller, miljögifter och olika svampar, eftersom dessa ligger bakom  många obalanser/sjukdomar i vår kropp. Har man problem med vissa födoämnen, så kan vi även kontrollera dessa ex. olika gluten. Även histaminintolerans. Jag kontrollerar även delar i organ, samt hormonbalanser ex. sköldkörteln (tsh, T3 och T4), dopamin, histamin serotonin etc.

Önskar du få ett helhetsperspektiv på hur du kan återskapa eller bibehålla din hälsa i det vardagliga livet?

Genom en Ayurvedisk vägledning går vi igenom hela dig utifrån ett holistiskt perspektiv. Du får kunskap om vad du mår bra av och insikter om hur du kan leva ditt liv i balans. Detta sker genom samtal, pulsdiagnostik på flera nivåer, tung- nagel- och ögondiagnostik, du får även svara på en del frågor gällande dina vanor i det dagliga livet. Helheten är det som är och skapar vår hälsa – vår kropp, vårt sinne och vårt beteende.

Genom detta vägledande möte får du levnadsråd som passar din fysiska men även ditt sinne. Jag vägleder dig genom olika andningsövningar som passar dig, meditationer, recept, örtkurer och kryddor som återskapar balans och hälsa i din kropp.


Näringsmedicinsk Analys

Genom Bioresonans kontrolleras din kropps näringsstatus, gällande syra/bas balans, elektrosmog, vitaminer, mineraler, spårämnen, probiotika, enzymer samt flödet i meridianerna. Vi kontrollerar även om det finns icke önskvärda substanser i kroppen ex. tungmetaller, miljögifter, eftersom dessa kan ligga bakom många obalanser i vår kropp. Önskas en kontroll av ev. bakterier/virus/parasiter/allergier samt organgenomgång, så rekommenderar jag en djupgående bioresonansanalys. I alla analyser får du ett personligt dokument med vad din kropp behöver just nu och jag hjälper dig också med att ta fram den korrekta mängden för just din kropp, eftersom detta är mycket individuellt.


Schamans Healing

I den Schamanska healingen går vi på djupet i själens inre. Med läkande ljusenergi löses blockeringar och själsliga sår upp,som kan ligga lagrade på cellnivå och svåra att komma åt på egen hand.

Denna djupa helande metod gör att du kommer i kontakt med ditt inre på ett nytt sätt och förstår saker från ett nytt perspektiv.

Denna healing kan vara hjälpsam när livet känns tungt och man behöver hjälp att komma vidare för att förstå och lösa upp gamla mönster och blockeringar.

Livsvägledning - Samtal

Samtal - Livsvägledning

Detta är ett livsvägledande samtal, för dig som behöver få råd på vägen hur du skall gå vidare med din läkning på ett emotionellt plan.

Jag vägleder dig fysiskt, mentalt och själsligt. Jag kollar av dina chakrablockeringar med bl.a. bioresonans och guidar dig utifrån denna analys samtidigt som jag läser in din energi och de blockeringar som nu står på tur att få bli omfamnade. Jag arbetar även med örternas läkning under denna vägledning.

Samtalet avslutas med en ca. 30-40 min. lång chakrabalansering med hjälp av Bioresonans.
Samtal - Livsvägledning

Detta är ett livsvägledande samtal, för dig som behöver få råd på vägen hur du skall gå vidare med din läkning på ett emotionellt plan.

Jag vägleder dig fysiskt, mentalt och själsligt. Jag kollar av dina chakrablockeringar med bl.a. bioresonans och guidar dig utifrån denna analys samtidigt som jag läser in din energi och de blockeringar som nu står på tur att få bli omfamnade. Jag arbetar även med örternas läkning under denna vägledning.

Life Wings

Life Wings- Skellefteå - Kliniken där hela människan alltid tas i beaktan.

Djupgående hälsokontroller
Näringsmedicinska analyser
Bioresonans
Fytoterapi
Andullationsbehandlingar
Ayurvedisk hälsovägledning och behandlingar
Organscanning
Schamansk healing

Naturmedicin
Örter
Näringspreparat
Förläsningar
Evenemang
Personlig Hälsokost
Presentkort

Varmt Välkommen!

Lättast når du mig på Sofi@lifewings.se

Visa kontaktinformation
Webbsida
Öppettider Måndag - Fredag 8:00-16:30

Adress
Boviken 217
Skellefteå
Öppna i Google Maps 🗗