Boka 01. Livscoaching (personlig) 60 min , 900,00 kr

LivscoachCompaniet:
Livscoach Anette Nyström

I Livscoaching väljer klienten ämne och utifrån det sätter vi tillsammans upp delmål/mål och en handlingsplan, hur vi ska gå vidare i processen mot förändring.

Det är klienten som kommer till LivscoachCompaniet med det hen vill ha hjälp med, och vi tillsammans bestämmer hur vi ska nå målet!

Ämnen kan vara allt som har med livet att göra!
Förändringar vi vill göra med hjälp av en coach.

En Livscoach hjälper och stöttar dig genom processen.
En coach hjälper dig att klargöra vad som händer i livet.
Coachen hjälper dig att prioritera, och få nya perspektiv på din situation.

Coaching handlar om att få ihop livspusslet.
Vi jobbar utifrån livshjulet och coachen ställer öppna frågor till klienten, genom frågorna får klienten syn på sig själv genom svaren.

Livshjulet innefattar: Jobb och karriär, Ekonomi, Socialt liv, Kärlek, Fysisk hälsa, Personlig utveckling, Fritid och vila, Omgivning.
Allt detta kan samtalet i coaching handla om här på LivscoachCompaniet.

Välkommen att boka tid!
Jag Anette ser fram emot att få hjälpa och stötta dig i din process mot förändring.

LivscoachCompaniet, Anette Nyström

LivscoachCompaniet:

Vad är coaching?

Coaching är att hjälpa någon annan att hjälpa sig själv, coaching innebär att hjälpa någon att nå personliga och/eller professionella mål på ett effektivt sätt.

I coachingen utgår vi ifrån att var och en är expert i sitt eget liv, och har de bästa svaren inom sig själv. Vi utgår också från att alla har den kraften som krävs för att förändra det de vill. Vi fokuserar på lösningar och möjligheter, och vi försöker ta fram var och ens unika potential.

Med andra ord är coaching ett effektivt verktyg som hjälper oss att utveckla det vi tänker, känner och gör! Syftet är också att skapa mening och resultat.

Det viktigaste verktyget i coaching är konsten att ställa kraftfulla frågor, och coacha med nyfikenhet. Målet med kraftfulla frågor är att få klienten att öppna upp och berätta mera. Kraftfulla frågor är oftast de öppna frågorna som börjar med:

Vad?
Vem?
Hur?
Vilka?
(Varför?)

Coaching handlar inte om att ge råd och tips, det handlar om att klienten lyckas hitta sina egna svar, det ökar sannolikheten för att förverkliga det vi vill uppnå!
Vi har mera förtroende för våra egna svar än för andras!
Om vi hittar lösningen själva förstår vi bättre i vilken riktning vi ska gå.

Coaching handlar om att skapa motivation och handling! Med motiverande samtal kan vi hjälpa en person igenom en förändringsprocess. Det handlar om vägledning (snarare än rådgivning) för att skapa nya tankebanor för att kunna ändra ett beteende och hitta nya vägar.

Citat:
"Med små förändringar hela tiden, blir det stora förändringar i slutändan!"
"När vi är medvetna kan vi ändra vårt beteende!"
"Lever du ett meningsfullt liv? Där varje vecka, timma och minut är meningsfull!"
"Slut fred med det förflutna!"
"Tänk lite mer på dig själv!"

Visa kontaktinformation
Webbsida
Öppettider Måndag-Fredag 9-17
eller efter överenskommelse
Adress
Sankt Eriksgatan 117
113 43 Stockholm
Norrmalm
Öppna i Google Maps 🗗