Boka 02. Prova på coaching (personlig) (1 tillfälle) 30 min , 350,00 kr

LivscoachCompaniet:
Livscoach Anette Nyström

Här får du möjlighet att prova på att bli coachad till ett förmånligare pris, under kortare tid, vid ett tillfälle.
Ni får information om vad coaching är och hur det går till.
Med hjälp av coaching får du lära dig att prioritera på ett annorlunda sätt, att hitta nya perspektiv och vad som är viktigt för dig.
En livscoach är som andra coacher ett bollplank för klientens tankar och idéer.
Vid förändring finns coachen där som stöd och uppmuntran.
Coachen hjälper dig att göra dig framgångsrik i din egen förändringsprocess.

Att bli coachad innebär en vilja att utforska och utmana dig själv- dina handlingar, värderingar och föreställningar.

Du väljer vad samtalet med mig ska handla om!

Grundtanken inom coaching är att det inom oss alla finns kunskap om vad vi bör göra för att må bra, och att lyckas med det vi önskar.

Välkommen att boka tid här hos LivscoachCompaniet, Anette Nyström

LivscoachCompaniet, Anette Nyström

LivscoachCompaniet:

Vad är coaching?

Coaching är att hjälpa någon annan att hjälpa sig själv, coaching innebär att hjälpa någon att nå personliga och/eller professionella mål på ett effektivt sätt.

I coachingen utgår vi ifrån att var och en är expert i sitt eget liv, och har de bästa svaren inom sig själv. Vi utgår också från att alla har den kraften som krävs för att förändra det de vill. Vi fokuserar på lösningar och möjligheter, och vi försöker ta fram var och ens unika potential.

Med andra ord är coaching ett effektivt verktyg som hjälper oss att utveckla det vi tänker, känner och gör! Syftet är också att skapa mening och resultat.

Det viktigaste verktyget i coaching är konsten att ställa kraftfulla frågor, och coacha med nyfikenhet. Målet med kraftfulla frågor är att få klienten att öppna upp och berätta mera. Kraftfulla frågor är oftast de öppna frågorna som börjar med:

Vad?
Vem?
Hur?
Vilka?
(Varför?)

Coaching handlar inte om att ge råd och tips, det handlar om att klienten lyckas hitta sina egna svar, det ökar sannolikheten för att förverkliga det vi vill uppnå!
Vi har mera förtroende för våra egna svar än för andras!
Om vi hittar lösningen själva förstår vi bättre i vilken riktning vi ska gå.

Coaching handlar om att skapa motivation och handling! Med motiverande samtal kan vi hjälpa en person igenom en förändringsprocess. Det handlar om vägledning (snarare än rådgivning) för att skapa nya tankebanor för att kunna ändra ett beteende och hitta nya vägar.

Citat:
"Med små förändringar hela tiden, blir det stora förändringar i slutändan!"
"När vi är medvetna kan vi ändra vårt beteende!"
"Lever du ett meningsfullt liv? Där varje vecka, timma och minut är meningsfull!"
"Slut fred med det förflutna!"
"Tänk lite mer på dig själv!"

Visa kontaktinformation
Webbsida
Öppettider Måndag-Fredag 9-17
eller efter överenskommelse
Adress
Sankt Eriksgatan 117
113 43 Stockholm
Norrmalm
Öppna i Google Maps 🗗