Vad vill du boka?

Klarna
Erbjuder onlinebetalning med Klarna

Presentkort

Hälsoanalyser

Kombinerad behandling med kort hälsosamtal samt scanning och analys av Es Teck scanner. Efter detta F-scan scanning samt ev en behandling av de belastningar som finns. Kostrådgivning ingår samt rek av ev örter, näring o dyl. Betalning kan ske på plats med kort eller swish
Inledande samtal, Scanning med F-scan frekvensapparat där vi ser ev belastningar av mögel, bakterier, virus, parasiter, mask samt tungmetaller. Kortare frekvens-behandling av ev belastningar . Analys av resultat samt åtgärdsschema och individuell kostrådgivning samt rek av ev örter, tillskott o dyl. Vid behov kinesiologisk testning.
Betalning kan ske på plats med kort eller swish
Uppföljning av tidigare scanning/ar. Behandling av belastningar och korrigering av ev behandlingsprogram. Vid behov kinesiologisk testning och ev stöttande örter, näring o dyl. Kostgenomgång efter behov. Betalning kan ske på plats med kort eller swish
Inledande genomgång av hälsoläget samt scanning med Es Teck Medicinska scanner. Analys av resultat samt vid behov kinesiologisk testning. Individuell kostrådgivning samt ev rek av livsstilsförändringar, stöttande/balanserande örter, näringstillskott o dyl. Utformning av behandlingsschema och genomgång av ev kostförändringar, Du får med dig analysresultat, behandlingsschema samt aktuella kostråd mm. Betalning på plats med kort eller swish
Uppföljande Samtal, scanning med medicinska Es Teck Scanner samt analys av resultat . Individuell kostrådgivning samt genomgång av tidigare behandlingsschema. Utvärdering av tidigare behandlingsinsatser. Ev kinesiologisk testning. Betalning på plats med kort eller swish