Vad vill du boka?

Klarna
Erbjuder onlinebetalning med Klarna

Presentkort

Hälsoanalyser

Uppföljande Samtal, scanning med medicinska Es Teck Scanner samt analys av resultat . Individuell kostrådgivning samt genomgång av tidigare behandlingsschema. Utvärdering av tidigare behandlingsinsatser. Ev kinesiologisk testning. Betalning på plats med kort eller swish
Kombinerad behandling med längre hälsosamtal samt scanning och analys av Es Teck scanner och F-scan frekvensscanner. Kostrådgivning ingår samt rek av ev örter, näring mm.
Betalning kan ske på plats med kort eller swish.

Priset inkluderar för och efterarbete knutet till konsultationen.
Inledande samtal, Scanning med F-scan frekvensapparat där vi ser ev belastningar av mögel, bakterier, virus, parasiter, mask samt tungmetaller. Kortare frekvens-behandling av ev belastningar . Analys av resultat samt åtgärdsschema och individuell kostrådgivning samt rek av ev örter, tillskott o dyl.
Betalning kan ske på plats med kort eller swish

Priset inkluderar för - och efterarbete knutet till konsultationen
Inledande genomgång av hälsoläget samt scanning med Es Teck scanner. Analys av resultat samt individuell kostrådgivning och näringsmedicinsk rådgivning av stöttande/balanserande örter, näringstillskott o dyl. Utformning av behandlingsplan och genomgång av ev kostförändringar, Du får med dig analysresultat, behandlingsplan samt individuella kostråd mm.

Betalning på plats med kort eller swish
Priset inkluderar för- och efterarbete knutet till konsultationen.
Uppföljning av tidigare scanning/ar. Scanning och behandling av belastningar. Justering och uppföljning av kost och näring.

Betalning kan ske på plats med kort eller swish

Priset inkluderar för- och efterarbete knutet till konsultationen