Vad vill du boka?

Mind Sthlm är din mottagning för psykisk hälsa.

Vi tar emot dig som vill träffa en leg psykolog eller leg psykoterapeut. 

Vi har både en privat mottagning (du bekostar besöket själv) samt tar emot dig med remiss från primärvården. Vilka husläkarmottagningar vi samarbetar med framgår från våra tjänster. 

Varför startade vi Mind Sthlm?
Vi saknade en modern inställning till psykisk hälsa, där värme engagemang och flexibilitet ingick.  
2012 startade vi Mind Sthlm då vi ville kunna erbjuda mer för ditt psykiska mående. I dagsläget utför vi i snitt 14000 samtal om året.

Våra ledord är engagerande, välkomnande och nytänkande. De förmedlar vad man kan förvänta sig av våra terapeuter, de beskriver vad som gör oss unika och vad som skiljer oss från andra.

 Välkommen!
Klarna
Erbjuder onlinebetalning med Klarna

Presentkort

Primärvård (samtal med leg psykolog, leg psykoterapeut eller kurator)

För dig med remiss från Solna husläkarmottagning i Frösunda.
Samtal med leg psykolog, leg psykoterapeut eller kurator.

OBSERVERA att mötet äger rum rum Nybrokajen 7 (3 tr), 111 48 Stockholm.

Du kan även få samtalet via videolänk, se tjänsterna under "digitala möten".

Vad är psykosocialt stöd?

Via din vårdcentral har du möjlighet att få en bedömning, rådgivning och behandling när du visar tidiga tecken på att må psykiskt dåligt.

Det kan exempelvis handla om att du är nedstämd, känner oro eller ångest, har sömnsvårigheter, känner dig stressad eller är i kris. Du har möjlighet att ha upp till ett samtal i veckan under en begränsad tid.

Välkommen!
För dig med remiss från SöderDoktorns husläkarmottagning.
Samtal med leg psykolog, leg psykoterapeut eller kurator.


OBSERVERA att mötet äger rum rum Nybrokajen 7 (3 tr), 111 48 Stockholm.

Vad är psykosocialt stöd?

Via din vårdcentral har du möjlighet att få en bedömning, rådgivning och behandling när du visar tidiga tecken på att må psykiskt dåligt.

Det kan exempelvis handla om att du är nedstämd, känner oro eller ångest, har sömnsvårigheter, känner dig stressad eller är i kris. Du har möjlighet att ha upp till ett samtal i veckan under en begränsad tid.

Välkommen!
För dig med remiss från Värmdö Vårdcentral.
Samtal med leg psykolog, leg psykoterapeut eller kurator.

OBSERVERA att mötet äger rum rum Nybrokajen 7 (3 tr), 111 48 Stockholm.

Vad är psykosocialt stöd?

Via din vårdcentral har du möjlighet att få en bedömning, rådgivning och behandling när du visar tidiga tecken på att må psykiskt dåligt.

Det kan exempelvis handla om att du är nedstämd, känner oro eller ångest, har sömnsvårigheter, känner dig stressad eller är i kris. Du har möjlighet att ha upp till ett samtal i veckan under en begränsad tid.

Välkommen!
För dig med remiss från Aleris Stureplan husläkarmottagning.
Samtal med leg psykolog, leg psykoterapeut eller kurator.

OBSERVERA att mötet äger rum rum Nybrokajen 7 (3 tr), 111 48 Stockholm.

Du kan även få samtalet via videolänk, se tjänsterna under "digitala möten".

Vad är psykosocialt stöd?

Via din vårdcentral har du möjlighet att få en bedömning, rådgivning och behandling när du visar tidiga tecken på att må psykiskt dåligt.

Det kan exempelvis handla om att du är nedstämd, känner oro eller ångest, har sömnsvårigheter, känner dig stressad eller är i kris. Du har möjlighet att ha upp till ett samtal i veckan under en begränsad tid.

Välkommen!
För dig med remiss från Capio Hagsätra husläkarmottagning.
Samtal med leg psykolog, leg psykoterapeut eller kurator.

OBSERVERA att mötet äger rum rum Nybrokajen 7 (3 tr), 111 48 Stockholm.

Vad är psykosocialt stöd?

Via din vårdcentral har du möjlighet att få en bedömning, rådgivning och behandling när du visar tidiga tecken på att må psykiskt dåligt.

Det kan exempelvis handla om att du är nedstämd, känner oro eller ångest, har sömnsvårigheter, känner dig stressad eller är i kris. Du har möjlighet att ha upp till ett samtal i veckan under en begränsad tid.

Välkommen!
För dig med remiss från Capio Östermalm husläkarmottagning.
Samtal med leg psykolog, leg psykoterapeut eller kurator.

OBSERVERA att mötet äger rum rum Nybrokajen 7 (3 tr), 111 48 Stockholm.

Du kan även få samtalet via videolänk, se tjänsterna under "digitala möten".

Vad är psykosocialt stöd?

Via din vårdcentral har du möjlighet att få en bedömning, rådgivning och behandling när du visar tidiga tecken på att må psykiskt dåligt.

Det kan exempelvis handla om att du är nedstämd, känner oro eller ångest, har sömnsvårigheter, känner dig stressad eller är i kris. Du har möjlighet att ha upp till ett samtal i veckan under en begränsad tid.

Välkommen!
För dig med remiss från Huvudsta Vårdcentral.
Samtal med leg psykolog, leg psykoterapeut eller kurator.

OBSERVERA att mötet äger rum rum Nybrokajen 7 (3 tr), 111 48 Stockholm.

Du kan även få samtalet via videolänk, se tjänsterna under "digitala möten".

Vad är psykosocialt stöd?

Via din vårdcentral har du möjlighet att få en bedömning, rådgivning och behandling när du visar tidiga tecken på att må psykiskt dåligt.

Det kan exempelvis handla om att du är nedstämd, känner oro eller ångest, har sömnsvårigheter, känner dig stressad eller är i kris. Du har möjlighet att ha upp till ett samtal i veckan under en begränsad tid.

Välkommen!
För dig med remiss från Kungsängens vårdcentral (samtal).
Samtal med leg psykolog, leg psykoterapeut eller kurator.

OBSERVERA att mötet äger rum rum Nybrokajen 7 (3 tr), 111 48 Stockholm.

Vad är psykosocialt stöd?

Via din vårdcentral har du möjlighet att få en bedömning, rådgivning och behandling när du visar tidiga tecken på att må psykiskt dåligt.

Det kan exempelvis handla om att du är nedstämd, känner oro eller ångest, har sömnsvårigheter, känner dig stressad eller är i kris. Du har möjlighet att ha upp till ett samtal i veckan under en begränsad tid.

Välkommen!

Privat mottagning (du bekostar besöket själv)

Privat psykoterapi

Upplever du en livskris, känner nedstämdhet, oro, vilsenhet i livet, har problem i relationer? Eller vill ha hjälp med att komma fram till bra beslut i viktiga frågor i livet.

Genom psykoterapi får du en ökad självkännedom, hjälp att hantera svåra livshändelser, självinsikt och ibland hjälp med att se möjligheter i vardagen. Du styr här själv hur ofta, när och hur länge du vill gå i samtal.

Psykoterapi KBT
När man arbetar med kognitiv beteendeterapi (KBT) ligger tonvikten på samspelet mellan individen och omgivningen, här och nu. Man talar mycket om tankar, känslor och beteende och hur man kan påverka och hantera dessa.

Du kan även få samtalet via videolänk, se tjänsterna under "digitala möten".

Välkommen!
Upplever du en livskris, känner nedstämdhet, oro, vilsenhet i livet, har problem i relationer? Eller vill ha hjälp med att komma fram till bra beslut i viktiga frågor i livet.

Genom psykoterapi får du en ökad självkännedom, hjälp att hantera svåra livshändelser, självinsikt och ibland hjälp med att se möjligheter i vardagen.

Du styr här själv hur ofta, när och hur länge du vill gå i samtal. Du kan även få samtalet via videolänk, se tjänsterna under "digitala möten".

Välkommen!
Det här är psykoterapi för par som upplever svårigheter, utmaningar eller problematik i relationen. Ni kan här träffa en parterapeut på vår mottagning på Nybrokajen i Stockholm.
Du kan även få samtalet via videolänk, se tjänsterna under "digitala möten".

Välkommen!

Via företag som har avtal med Mind Sthlm

Vi erbjuder kunskapshöjande insatser som föreläsningar och workshops (baserade på KBT). Här ger vi alltid många praktiska råd.

Teman kan vara stress (kroppens signaler vid stress, perfektionism, negativ och positiv stress), återhämtning, och hållbarhet i arbetslivet och i familjen.

Vi syftar till att lära ut och testa strategier som kan förebygga ohälsa och öka välmåendet. Vi strävar att förstärka individens egna kapacitet samtidigt som vi ger ge nya alternativ.

Vill ni att vi även ska stötta er personal? Hör av dig till oss så kommer vi överens om ett upplägg.

Pris enligt offert.
Mindfullness innebär att avsiktligt vara medveten om det som händer i nuet.
Att sträva mot att inte värdera och döma det man upplever, utan bara observera och beskriva sin upplevelse.

Det ger oss större möjlighet att påverka det enda som vi faktiskt kan påverka -nuet. Man blir bättre på att kunna skifta fokus mellan sina tankar, känslor, behov/vilja och sina yttre observationer.

Du kan även få samtalet via videolänk, se tjänsterna under "digitala möten".

Välkommen!
Personalstöd är ett samtalsstöd som utgår ifrån dina specifika behov.

Det kan vara svårigheter på arbetsplatsen som påverkar den psykiska hälsan till mer coachande samtal kring t.ex. Hur får jag mer energi? Är jag på väg dit jag vill i min yrkeskarriär, om inte, vad hindrar mig?

Du kan även få samtalet via videolänk, se tjänsterna under "digitala möten".

Välkommen!
När upplevelsen av att kraven och förväntningarna inte går ihop med resurserna blir vi stressade.

Livet är fyllt av stressmoment och vi är byggda för att kunna hantera dessa. När påfrestningarna blir för stora och/ eller under en för lång tid klarar våra kroppar inte av att hantera det utan att det påverkar oss negativt.

Genom stresshantering får du hjälp med hur du kan återhämta dig och stöd i att hantera situationer där krav och förväntningar är höga på dig.

Du kan även få samtalet via videolänk, se tjänsterna under "digitala möten".

Välkommen!

Mind Sthlm

Mind Sthlm är din mottagning för psykisk hälsa.

Vi är en vårdgivare med tillsyn av IVO och Socialstyrelsen. Vi arbetar under tystnadsplikt.

Visa kontaktinformation
Webbsida
Adress
Nybrokajen 7 3tr
111 48 Stockholm
Norrmalm
Öppna i Google Maps 🗗