Vad vill du boka?

Napractiva Rehab - Bäst på det vi gör!

Våra ambitioner är att ge dig bästa tänkbara förutsättningarna för att klara vardagens fysiska påfrestningar . Vi siktar högt och hjälper gärna dig att nå dina mål både med kunskap och professionella råd. Vi på vår klinik arbetar utifrån ett funktionellt helhetstänkande vilket innebär att din undersökning, diagnostik, behandling, rehabilitering och träning integreras i varandra för att få bästa resultat

Med vår breda kompetens är vi ett stöd och ett komplement till den traditionella hälsovården på arbetsplatsen och i samhället. Vårt arbete är förebyggande, vårdande och rehabiliterande med målet att skapa en god hälsa och inspirera till hälsosamma tankar och beteenden.

Klarna
Erbjuder onlinebetalning med Klarna

Privatpersoner

Terapeutisk stretching innebär att du som är stel pga. dina korta muskler och begränsad ledrörlighet får hjälp med massage och stretchen av terapeuten. Syftet med terapeutisk stretching är att förlänga spända och stela muskler för ökad ledrörlighet och smärtlindring samt för att öka balansen mellan olika muskelgrupper. En normal rörlighet är viktig framför allt efter en skada eller längre tids inaktivitet då den normala rörligheten minskar.

Behandlingen är en kombination av klassisk massage och specifika stretchings moment som hjälper till att förebygga skador och öka rörligheten. Detta är av största betydelse för att muskeln ska kunna behålla sin elasticitet, funktion och styrka samt möjliggöra ett intensivare arbete eller träning. Behandlingen anpassas efter ditt behov eller träningsperioden du befinner dig i.
Massage är förebyggande och rehabiliterande på samma gång .
Regelbundna massage behandlingar ökar muskelns ämnesomsättning och ger en avslappnande effekt på spänd muskulatur vilket leder till att muskelns återhämtning påskyndas och risken för skador minskar
Naprapaten har allmän kunskap om ortopedisk medicin kombinerad med specifik kunskap om rörelseapparatens muskler, skelett, leder och nervsystem, uppbyggnad och funktion.
Behandlingssystemet som naprapati grundas på byggs på manuell medicin och syftar på att man till stor del använder sina egna händer vid undersökning samt behandling av störningar i människans rörelseapparat, främst med behandling av rygg, nacke, muskler och leder och med fokus på funktion och smärtlindring
Tränar du ofta, hamnar du förr eller senare vid gränsen av vad kroppen klarar av utan att musklerna skadas.
Med hjälp av behandlande idrottsmassageteknik lokaliseras eventuella skador, muskelsvaghet, stelhet och muskelknutar. Dessutom kan idrottsmassage efter en skada, minimera ärrbildningen i muskulaturen. Detta är av största betydelse för att muskeln ska kunna bibehålla sin elasticitet, funktion och styrka samt möjliggöra en intensivare träning.
Behandlingen anpassas efter ditt behov eller tränings- och tävlingsperioden du befinner dig i