Vad vill du boka?

VAD DRÖMMER DITT HJÄRTA OM?

Christel Lilja erbjuder coaching (livs, mindfulness, karriär m m), KBT coachande samtal, mindfulness och sorgbearbetning individuellt eller i grupp. Inom dessa områden erbjuder hon kurser, inspirationsföreläsningar, workshops och retreats till både företag och privat.

Christel utgår från Hälsans Hus i Lund men är också ute på företag och håller kurser, coachar, inspirationsföreläser och håller workshops.  

Paketerbjudande vid fem träffar eller fler.

För mer information besök www.nyinsikt.com eller ring 0706 - 500 855, alternativt maila christel.lilja@nyinsikt.com.

Ny Insikt är med i Actiway.

Varmt välkommen!
Klarna
Erbjuder onlinebetalning med Klarna

Presentkort

Coaching

Står du i ett vägskäl och längtar efter att få följa ditt hjärta, din känsla och leda dig själv utifrån det?

Här arbetar vi utifrån ett helhetsperspektiv och utgår från det som finns omkring dig och ditt liv just nu t ex jobb/karriär, relationer, sorger, drömmar, självkänsla m m.

Detta vänder sig både till dig som ledare och medarbetare på företag. När vi blir bättre på att leda oss själva blir det också lättare att leda andra.

I coachingen utforskar vi dina drömmar och din längtan efter något bättre och du sätter upp mål för att börja ta dig till en plats du hellre vill vara på.

Som coach är jag inkännande, omtänksam, intuitiv och varm. Jag utmanar dig i frågorna och ger dig också kontinuerlig återkoppling på det jag ser och hör dig säga.

Beroende på var du är på din personliga resa ökar coaching generellt ditt fokus och din klarsyn. Självkänslan stärks och du får lättare att fatta beslut. Du får här med dig verktyg som tillsammans med din egen klokskap hjälper dig vidare i det du vill förändra eller uppnå. Du får lättare för att sortera vad som är viktigt och får helt enkelt lättare för att fatta beslut för att leda dig själv mot dina mål. Du känner dig genom denna nya öppenhet också mer levande.

Vi träffas för coaching i Lund, via Skype, FaceTime, annat webbaserat verktyg eller på ert företag.

Vi skräddarsyr upplägget inkl var coachingen ska äga rum för att passa just det personen bäst behöver och ni får därefter offert på detta.

Varmt välkommen att kontakta mig för ett förutsättningslöst första samtal på tfn 0706-500855 eller via christel.lilja@nyinsikt.com.
Jag bjuder på ett första förutsättningslöst möte (via telefon, Skype eller FaceTime) på 15 minuter utan kostnad.

Utgångspunkten vid detta möte är var i livet du är just nu. Detta första samtal handlar främst om att skapa förtroende och tillit för vårt fortsatta arbete tillsammans.
Detta vänder sig främst till dig som redan är kund och där vi har arbetat ihop. Du har nu hamnat i en frågeställning som du behöver stöd i för att komma vidare i.

Detta erbjuds via telefon, Skype eller FaceTime.

Varmt välkommen!
Står du i ett vägskäl och längtar efter att få följa ditt hjärta, din känsla och leda dig själv utifrån det?

Här arbetar vi utifrån ett helhetsperspektiv och utgår från det som finns omkring dig och ditt liv just nu t ex jobb/karriär, relationer, sorger, drömmar, självkänsla m m.

När vi blir bättre på att leda oss själva blir det också lättare att leda andra.

I coachingen utforskar vi dina drömmar och din längtan efter något bättre och du sätter upp mål för att börja ta dig till en plats du hellre vill vara på.

Som coach är jag inkännande, omtänksam, intuitiv och varm. Jag utmanar dig i frågorna och ger dig också kontinuerlig återkoppling på det jag ser och hör dig säga.

Beroende på var du är på din personliga resa ökar coaching generellt ditt fokus och din klarsyn. Självkänslan stärks och du får lättare att fatta beslut. Du får här med dig verktyg som tillsammans med din egen klokskap hjälper dig vidare i det du vill förändra eller uppnå. Du får lättare för att sortera vad som är viktigt och får helt enkelt lättare för att leda dig själv mot dina drömmas mål. Du känner dig genom denna nya öppenhet också mer levande.

Vi träffas för coaching i Lund, via Skype eller FaceTime alternativt annat webbaserat verktyg.
Vi utgår från där du är just nu och sätter upp mål mot det du vill ta dig mot. Så som du hellre vill känna det och ha det omkring dig.

Troligen finns där inslag av stress, press, prestation och kanske en känsla av att inte duga ... av att inte riktigt räcka till i det som finns kring dig just nu. Bruset är helt enkelt för stort och det är svårt att se igenom situationen.

Vi jobbar här utifrån ett Mindfulness perspektiv och där det finns kraftfulla verktyg att ta hjälp av.

Acceptans, icke dömande, tålamod, tillit och tilltro till dig själv är områden som kommer att vara med och du kommer troligen att behöva välja in något t ex mindfulnessövningar/meditationer som kan hjälpa dig med att vara mer i nuet. Där du får träna dig på att följa med ögonblick för ögonblick. Andetag för andetag.

Upplägg skräddarsys för företag och pris offereras separat.

Varmt välkommen att utforska nuet du med!

Mindfulness

Du får här en kurs i mindfulness och där vi kommer att gå igenom grunderna inom mindfulness som t ex Acceptans, Tålamod, Icke dömande, Släppa taget, SOAS m m.

Du får också möjligheten att lyfta det du är i just nu. Det som kanske skapar motstånd i din vardag. Jag kommer att coacha dig igenom detta med hjälp av verktygen i mindfulness.

Som hjälp i din träning använder du dig av ett webbaserat träningsverktyg där du gör mindfulnessövningar regelbundet under en period av 8 veckor.

Vi ses fem vid tillfällen eller så många gånger som känns rätt för dig. Det brukar landa på mellan fem till tio tillfällen.

Upplägg skräddarsys för företag och pris offereras separat.

Varmt välkommen att utforska nuet du med!
Här får du/ni en inspirerande föreläsning som tar er via hur livet vi lever nu påverkar oss vad gäller stress och återhämtning. Vad som händer i kroppen vid stress och vikten av återhämtning.

Vi kommer att gå igenom vad Mindfulness är och vad det kan bidra med. Hur man kan träna detta och vilka effekter man får i t ex hjärnan och vilka effekter de upplever de som har tränat mindfulness.

Detta kan ta allt mellan 1,5h till en halv- eller heldag - så beroende på hur mycket tid ni väljer att detta ska ta kommer vi också att göra ett antal mindfulnessövningar.

Vi skräddarsyr upplägg för er och beroende på omfattningen av det skickar jag offert.

För referens se www.nyinsikt.com.

Varmt välkommen!
Vill ert företag få mer fokuserade och mer närvarande medarbetare? Vill ni ha medarbetare som lär sig att bättre hantera plötsliga förändringar och situationer/perioder av stress?

Arbetsmiljöverkets nya arbetsmiljöföreskrifter hjälper arbetsgivare att jobba förebyggande med psykisk ohälsa.

För att hitta ett mer hållbart sätt att återhämta sig och fylla på med energi, hantera stress samt öka förmågan att fokusera erbjuder Ny Insikt kursen "Mindfulness på arbetsplatsen".

För att uppdraget ska lyckas och för att uppnå de positiva effekter som forskningen påvisar krävs det ett personligt engagemang från de som deltar – både vad gäller att delta på handledningsträffarna och också den egna träningen i träningsprogrammet.

Upplägget utgår utifrån en enkel förstudie och deltagarna får förutom en inspirationsföreläsning i mindfulness även utbildning i mindfulness under de åtta handledarledda träffarna då vi också gör övningar tillsammans. Deltagarna tränar därefter på egen hand i ett webbaserat träningsverktyg. Två månader efter avslutad kurs har vi en uppföljande träff.

Utbildningen vänder sig både till grupper och individer och kan ske både i lokal på er arbetsplats eller i lokal som Ny Insikt hyr (tillkommer kostnad för lokalhyra).

Vi skräddarsyr upplägget så att det passar er och pris offereras därefter.

Välkommen att höra av er för ett förutsättningslöst första samtal där jag mer utförligt kan beskriva både vad vi kommer att göra och vad kursen ger både deltagarna och företaget.

För referens se www.nyinsikt.com.

Varmt välkommen!
Mindfulness eller medveten närvaro är ett förhållningssätt. Du intar genom enkla övningar en mer accepterande och ickedömande hållning till dig själv och livet.

Du blir mer lyhörd för andra och mer närvarande i relationer. Mindfulness har i åtskilliga studier visat sig förbättra bland annat just möjligheten att …

- stanna upp för att vara och uppleva mer i nuet
- få verktyg för att hantera stress och det ständiga tankepladdret
- hitta fokus och lugn
- stärka självkänslan och bli mer snäll mot sig själv
- få bättre sömn

Vi träffas nio gånger och priset är 1.500kr per person.

För aktuella kurser se http://nyinsikt.com/aktuellt/.

Är ni redan en grupp på minst 8 personer så kan vi sätta upp en separat kursomgång för er. Vi ses då antingen i lokal som jag hyr eller i lokal som ni disponerar.

För mer info kontakta mig på christel.lilja@nyinsikt.com.

Varmt välkommen till ett mer närvarande nu!
Mindfulness eller medveten närvaro är ett förhållningssätt. Du intar genom enkla övningar en mer accepterande och ickedömande hållning till dig själv och livet.

Du blir mer lyhörd för andra och mer närvarande i relationer. Mindfulness har i åtskilliga studier visat sig förbättra bland annat just möjligheten att …

- stanna upp för att vara och uppleva mer i nuet
- få verktyg för att hantera stress och det ständiga tankepladdret
- hitta fokus och lugn
- stärka självkänslan och bli mer snäll mot sig själv
- få bättre sömn

Vi träffas vid ca fem till tio tillfällen och du får tillgång till ett webbaserat träningsverktyg som guidar dig igenom dagliga mindfulnessövningar under åtta veckor.

För mer info och pris kontakta mig på christel.lilja@nyinsikt.com.

Varmt välkommen till ett mer närvarande nu!

Retreats & Workshops

Vi startar med att urskilja vad coaching är och vad det coachande förhållningssättet innebär, bland annat med hjälp av vedertagna modeller för detta.

Vi kommer att göra övningar så att deltagarna praktiskt får träna och känna skillnaden på när man både får/inte får respektive ger/inte ger coaching.

Tillsammans med mina många år som ledare och chef i näringslivet slussar jag er igenom denna workshop i närvaro, fokus och värme.

Varmt välkommen att kontakta mig för förutsättningslös första diskussion på på tfn 0706-500855 eller mejl christel.lilja@nyinsikt.com.
En inspirationsföreläsning som tar sitt avstamp från att splittringen omkring oss har ökat. Det är mycket som tar vårt fokus och det krävs mer av oss för att ge oss det vi behöver.

Vi kommer att beakta vad som händer fysiskt i kroppen när vi tränar vårt hjärta och hjärna och du kommer också att få ta del av personers upplevelser … som har valt att stanna upp, stilla sitt sinne och lyssna lite mer inåt.

När vi skiljs åt har du fått lyssna på ditt hjärta och du har också med dig konkreta saker/actions på vad du vill välja in/bort för att komma vidare mot dina drömmars mål.

Kontakta mig gärna på tfn 0706-500855 eller på christel.lilja@nyinsikt.com så kan jag fylla ut texten och berätta lite mer.

Beroende på upplägg och omfattning får du offert när vi har upplägget klart.

Varmt välkommen!
Har ni anställda som behöver ta en “time out”?

Ledare och medarbetare som behöver kunna vara mer medvetet närvarande och genom det hitta tillbaka till fokus, få ny energi och inspiration?

Genom övningar i mindfulness och till exempel yoga eller genom vandring - får man här träna sig på att släppa taget om det ständiga tankeflödet. Här får man möta sig själv, bli grundad och genom det lättare se vad som är viktigt på riktigt. Den anställde kommer att träna och få verktyg med sig för att bättre kunna vara i nuet.

En del av retreaten genomförs i tystnad och personen kommer att upptäcka och uppleva stillheten som skapas i gemenskapen. En stillhet och fokus som egentligen alltid finns där som en källa att hämta inspiration och kraft ur.

Vi skräddarsyr utifrån ert behov och detta erbjuds både för grupp och individ. Med min bakgrund som ledare i näringslivet är jag också ett bollplank för ytterligare övningar individuellt eller i grupp som ni skulle vilja ha och som skulle kunna bidra. Pris offereras.

Kontakta mig gärna för förutsättningslös första diskussion kring era behov på tfn 0706-500855 eller via christel.lilja@nyinsikt.com.

Varmt välkommen!
När du åker på retreat … drar du dig tillbaka i stillhet och låter kropp och själ mötas. Du kommer hem till dig själv.

Du får här med dig verktyg för att lättare kunna släppa taget, landa och vara mer i nuet.

Retreatet kommer att vara delvis i tystnad och kräver inga förkunskaper utan passar nybörjare såväl som erfarna. Du är välkommen precis där du är.

Beroende på vad för sorts retreat du vill åka på så ingår förutom mindfulness också olika delar t ex yoga eller vandring.

För aktuella retreats se http://nyinsikt.com/aktuellt/

Hör gärna av dig så kan jag berätta mer.

Varmt välkommen!
Är du/ni mitt i planerna för aktiviteter vad gäller den organisatoriska och sociala arbetsmiljön?

Kanske vill ni ha en workshop med olika komponenter för att skapa större trivsel och förståelse för olika delar som t ex det coachande förhållningssättet, hur hantera stress bättre och vikten av återhämtning, feedback.

Utifrån en nulägesanalys tar vi tillsammans fram ett upplägg på aktiviteter, föreläsningar och annat som skulle kunna bidra till bättre fokus, balans, trivsel, förståelse och närvaro på er arbetsplats.

Detta erbjuds dels i egen regi genom Ny Insikt och dels tillsammans med andra samarbetspartners. Utifrån ert företags syfte och behov av workshop - skräddarsyr vi här ett upplägg för aktiviteter för en halv/heldag eller ett program för en termin eller ett år.

Välkommen att höra av dig för ett första förutsättningslöst samtal kring detta på tfn 0706-500855 eller via christel.lilja@nyinsikt.com.

Läs gärna om tidigare deltagares/företags omdöme här http://nyinsikt.com.

Varmt välkommen!

Sorgbearbetning

Har du svårt för att släppa taget om det som varit? Blev det inte som du hade drömt om och tänkt dig? Kommer du inte vidare?

Vid alla förluster, kriser och större förändringar uppstår olika förlustreaktioner vilket är alldeles normalt och naturligt. När vi tänker på sorg tänker vi ofta på förlust av någon eller något men det kan också handla om förlusten av till exempel tillit och trygghet.

Reaktioner på sorg ser olika ut och varierar hos varje person över tiden.

I denna metoden arbetar vi utifrån ett pedagogiskt handlingsprogram med mer än 35 års beprövade erfarenheter. Du får med hjälp av detta program en mer klarsynt och förlåtande syn på det som varit och får också lättare för att släppa taget för att gå vidare i ditt liv.

Upplägget bygger på 8 träffar och vi ses på Hälsans Hus i Lund.

För företag skräddarsyr vi upplägget och pris lämnas via offert.

Varmt välkommen att kontakta mig på 0706-500855 eller via christel.lilja@nyinsikt.com.
Vid alla förluster, kriser och större förändringar uppstår olika förlustreaktioner vilket är alldeles normalt och naturligt. När vi tänker på sorg tänker vi ofta på förlust av någon eller något men det kan också handla om förlusten av till exempel tillit och trygghet.

Reaktioner på sorg ser olika ut och varierar hos varje person över tiden.

Vi kommer under denna föreläsning gå igenom;
- Vad sorger / förluster är
- Våra egna reaktioner i samband med en förlust
- Vår omgivnings reaktioner då vi gått igenom en förlust
- Hur man konstruktivt kan bearbeta sorgen … för att därmed släppa taget och gå vidare i livet
- Vad de som har gjort sorgbearbetning känner

Vi skräddarsyr upplägget efter era behov och pris lämnas via offert.

Varmt välkommen att kontakta mig på 0706-500855 eller via christel.lilja@nyinsikt.com.

Ny Insikt

VAD DRÖMMER DITT HJÄRTA OM?

Du har just nu inte tillgång till alla svar och vet kanske inte exakt vad du vill?

Du känner att du behöver någon form av vägledning och vill få verktyg för att bättre leda dig själv.

Jag har sett att det finns flera vägar till läkande och växande samt insett vikten av att stanna upp, lyssna inåt och välja sina tankar. När du kommer till mig behöver du inte veta vad du behöver. Det utforskar vi tillsammans vid vår första träff.

Jag arbetar utifrån ett helhetsperspektiv utifrån vad som bidrar mest till dig där du är just nu. Du får genom vårt samarbete nya insikter, bättre medvetenhet om vad du egentligen vill samtidigt som hinder och begränsningar minskar. Du känner dig både friare och mer levande och kan ta nästa steg mot att bättre leda dig själv och komma till platsen du vill vara på.

Visa kontaktinformation
Webbsida
Öppettider Mån-Fre kl 8-17
Även kvällstid enligt ök.
Adress
Mårtenstorget 6
223 51 Lund
Centrala staden
Öppna i Google Maps 🗗