Boka Förfrågan föreläsning för Ideell organisation 2 timmar 120 min ,

Som ideell organisation kan Sara Mohammad bokas för föreläsning efter era behov.

Ingår: Föreläsning och frågestund

Pris: 10.000 kr
Vi har förståelse för att ideella organisationer har en begränsad budget, kontakta oss om ovanstående pris är utanför era ramar. Alla intäkter går till GAPFs verksamhet.

Ange uppskattat publikantal samt målgrupp i noteringar

Villkor och pris efter överenskommelse när bokningsförfrågan kommit in till oss.

Valbara ämnen:
1. Definition av heder och hedersbrott
2. Hedersrelaterat våld: Fysiskt våld och psykiskt våld
3. Hedersrelaterat liv: Arrangerat äktenskap, tvångsäktenskap, ”oskulds”kontroller, könsstympning m.m
4.Hijab, Burkan och burkini- Frihet eller kvinnoförtryck symboler?
5. Bortförda barn och tvångsäktenskap
6. Varför plågar man sin syster? Killars roll som offer och hedersbrottsförövare.
7. Hedersmords metoder - Balkong flickor i Sverige.
8. Samtalsmetodiken med utsatta av hedersbrott.
9. Varför fortsätter hedersvåld i Sverige?
10. Asylprocessen- Att söka asyl pga risk för hedersmord, könsstympning, barn-och tvångsäktenskap.
11. Kulturrelativism-hedersbrott
12. Religionsfrihet- trosfrihet

Sara Mohammad Femina.jpg