Vad vill du boka?

Hittar du ingen tid som passar för mina tjänster nedan? Ring så ordnar vi det!

 

If you prefer english and are interesting in my services, please contact me!

Love & Light


Klarna
Erbjuder onlinebetalning med Klarna

Presentkort

Talisman färdig för laddning

En Lyckoamulett, ibland även kallad Talisman, är många gånger ett föremål som man har bundit en kraft vid.
Dvs kärlekens kraft! Man kan inte ladda den för att skada sig själv eller andra.

Jag laddar din Amulett med den intention/önskan som du har och det är det som ger den sin specifika energi och uppgift.
Du kan ge bort den till någon annan eller till ditt boende. Göm den då utom räckhåll.
Den är väldigt personlig så den bör inte tas på av andra människor, deras energi överförs då till den och kraften kan gå förlorad.

I fältet Noteringar berättar du för mig:
- Vem som ska ha Amuletten.
- Vilken önskan/önskningar (max 3st) du vill ha den laddad med och vad du vill uppnå med din Amulett.
- Din postadress.

Endast förskottsbetalning via Swish 123 199 82 10 eller Bankgiro: 885-4952
Min intention är att jag skall skicka din Amulett inom 1 vecka. Instruktioner om hur du tar hand om din Amulett medföljer.

Mer info www.rwconsulting.se/blogg/lyckoamulett-talisman
Ljus & Kärlek
Malin

In English
A talisman is an object that can be charged with specific properties that offers protection and bring good luck to the possessor.

You can order an Talisman to yourself, give it to someone else or to your home. However, it is very personal, so it should not be touched by other people, their energy is then transferred to it and the power can be lost.

In the note field you tell me:
- Who´s the receiver
- What wishes / wishes (no more than 3) you want it charged with and what you want to achieve with your Talisman.
- Your shipping address. OBS! Only in Sweden.

I charge your Talisman with the intention you have and that's what gives it its specific energy and task.

Only advance payment via Swish 123 199 82 10 or Bankgiro: 885-4952
My intention is that you shall receive your Talisman within 1 week. Instruction is included.

More info www.rwconsulting.se/blogg/lyckoamulett-talisman
Light & Love
Malin

Tarot

Är du nyfiken på vad Tarot korten har att säga om ditt liv just nu och framöver?
Kanske du står inför en valsituation?
Jag vägleder i frågor om kärlek, jobb, ekonomi etc., antingen med en eller två specifika frågor som grund eller hur det ser ut framöver generellt sett.

Du ringer upp mig på den bokade tiden och du får självklart spela in samtalet om du vill.

Endast förskottsbetalning via Swish 123 199 82 10 eller Bankgiro: 885-4952 (tänk på att betalningen tar 2 bankdagar)
Tiden förfaller vid utebliven betalning.

Inga journaler förs och jag tillämpar strikt tystnadsplikt.


Med Ljus & Kärlek
Malin
Tiden du bokar här är bara en bekräftelse.
Du behöver ej vara tillgänglig tiden du bokat utan du skriver din fundering vid bokningen ( i rutan notering) och får svar via mail 7-10 arbetsdagar efter att bokning och betalning är utförd.

Är du nyfiken på vad Tarot korten har att säga om ditt liv just nu och framöver?
Kanske du står inför en valsituation?
Jag vägleder i frågor om kärlek, jobb, ekonomi etc., antingen med en eller två specifika frågor som grund eller hur det ser ut framöver generellt sett.

Endast förskottsbetalning via Swish 123 199 82 10 eller Bankgiro: 885-4952
Tiden förfaller vid utebliven betalning.


Med Ljus & Kärlek
Malin

Andlig Healing

Du ringer upp mig på den bokade tiden, vi pratas vid lite kort och lägger sedan på. Efter sessionen ringer jag upp om så önskas.

Healing ger livsenergi och möjlighet för kroppen att självläka

Med denna effektiva, kraftfulla och djupgående energihealing scannar jag av och rensar bort eventuella blockeringar.

Blockeringar kan förekomma i energikroppen, fysiska kroppen, tidigare liv etc.
Under sessionen berättar jag vad jag får till mig och vi samtalar kring det.

Denna behandling hjälper också vid mentala och känslomässiga problem.
Min erfarenhet är att klienter känner en glädje över att få insikt och möjlighet att sätta ord på de tankar och känslor som begränsar dem från att leva det liv de önskar.

Endast förskottsbetalning minst 30 min före avtalad tid via Swish 123 199 82 10 eller Bankgiro: 885-4952
Tiden förfaller vid utebliven betalning och efter 15 min försening om inget annat är avtalat.

Jag botar inga sjukdomar och det här är ingen ersättning för traditionell läkarhjälp men kan i vissa fall fungera som ett komplement till sjukvården.
Inga journaler förs och jag tillämpar strikt tystnadsplikt.

Jag behandlar inte personer under 18 år utan målsmans närvaro, inte heller personer som är under påverkan av alkohol och droger.

Varmt Välkommen!

Med Ljus & Kärlek
Malin
Du ringer upp mig på den bokade tiden, vi pratas vid lite kort och lägger sedan på. Du sätter eller lägger dig bekvämt och försöker slappna av utan några störande moment såsom tv eller telefon etc. Om så önskas ringer jag upp efter sessionen. Det är också upp till dig om du vill att jag ska delge dig vad som kommit till mig under healingen.

Under den här sessionen jobbar jag nära mitt andliga team och den villkorslösa kärlek som kommer från Universum.

Healing ger livsenergi och möjlighet för kroppen att självläka.
Energin som jag kanaliserar söker sig alltid till den del av dig som behöver healing mest oavsett om det är i energikroppen, fysiska kroppen, mentalt eller känslomässigt.

Endast förskottsbetalning minst 30 min före avtalad tid via Swish 123 199 82 10 eller Bankgiro: 885-4952
Tiden förfaller vid utebliven betalning och efter 15 min försening om inget annat är avtalat.


Jag botar inga sjukdomar och det här är ingen ersättning för traditionell läkarhjälp men kan i vissa fall fungera som ett komplement till sjukvården.
Inga journaler förs och jag tillämpar strikt tystnadsplikt.

Jag behandlar inte personer under 18 år utan målsmans närvaro, inte heller personer som är under påverkan av alkohol och droger.

Med Ljus & Kärlek
Malin
Under den här sessionen jobbar jag nära mitt andliga team och den villkorslösa kärlek som kommer från Universum.

Healing ger livsenergi och möjlighet för kroppen att självläka.
Energin som jag kanaliserar söker sig alltid till den del av dig som behöver healing mest oavsett om det är i energikroppen, fysiska kroppen, mentalt eller känslomässigt.

Betalning sker till bankgiro 885-4952, swish 123 199 82 10 eller kontant!

Ingen kroppskontakt förekommer.
Jag botar inga sjukdomar och det här är ingen ersättning för traditionell läkarhjälp men kan i vissa fall fungera som ett komplement till sjukvården.
Inga journaler förs och jag tillämpar strikt tystnadsplikt.

Observera att det förekommer pälsdjur på min praktik och att jag inte har ett väntrum, kom därför på utsatt tid.
På begäran gör jag hembesök. Milersättning tillkommer då med 30 kr/mil.
Gästparkeringen är mitt emot det gula garaget på vänster sida uppe i backen.

Jag behandlar inte personer under 18 år utan målsmans närvaro, inte heller personer som är under påverkan av alkohol och droger.

Varmt Välkommen!

Med Ljus & Kärlek
Malin
Healing ger livsenergi och möjlighet för kroppen att självläka

Med denna effektiva, kraftfulla och djupgående energihealing scannar jag av och rensar bort eventuella blockeringar.

Blockeringar kan förekomma i energikroppen, fysiska kroppen, tidigare liv etc.
Under sessionen berättar jag vad jag får till mig och vi samtalar kring det.

Denna behandling hjälper också vid mentala och känslomässiga problem.
Min erfarenhet är att klienter känner en glädje över att få insikt och möjlighet att sätta ord på de tankar och känslor som begränsar dem från att leva det liv de önskar.

Betalning sker till bankgiro 885-4952, swish 123 199 82 10 eller kontant!

Ingen kroppskontakt förekommer.
Jag botar inga sjukdomar och det här är ingen ersättning för traditionell läkarhjälp men kan i vissa fall fungera som ett komplement till sjukvården.
Inga journaler förs och jag tillämpar strikt tystnadsplikt.

Observera att det förekommer pälsdjur på min praktik och att jag inte har ett väntrum, kom därför på utsatt tid.
På begäran gör jag hembesök. Milersättning tillkommer då med 30 kr/mil.
Gästparkeringen är mitt emot det gula garaget på vänster sida uppe i backen.

Jag behandlar inte personer under 18 år utan målsmans närvaro, inte heller personer som är under påverkan av alkohol och droger.

Varmt Välkommen!

Med Ljus & Kärlek
Malin

Coaching

Behöver du ett bollplank och någon som lyssnar?

Känslan är eventuellt att du står och stampar, känner dig instängd eller upplever dig vara utan gehör från omgivningen.
Du kanske behöver ett nytt inslag, någon som lyssnar, förstår och låter dig få den plats du behöver för att ta nästa steg.

Vi har personliga tränare på gymmet och vi har personliga shoppare för stilen. Det är inte för alla, men en personlig coach för den personliga utvecklingen gör livet bättre på djupet.
Fler och fler väljer att ha en personlig coach, till vardags eller i yrkeslivet för att må bättre, nå mål och framgång.
Att komma till mod är inte självklart, att våga säga nej kan sitta långt inne. Vad saknas för dig i din personliga utveckling?
Det är du som har en inriktning, det är du som kanske har en utmaning, det är du som vill nå ett mål och det är ditt liv med dina beslut. Det handlar om dig och det är du som sitter vid spakarna.
Som coach är jag din oberoende partner som lyssnar, frågar, funderar med dig och berömmer din utveckling.

Enstaka entimmes coaching möten kan räknas som speedcoaching. Speedcoaching går fort och du når högt och passar dig som vill få en kick motivation och nästa steg för en specifik sak eller handling.

För en större förändring och djupare personlig utveckling bör man boka flera tillfällen och tillsammans lägger vi då upp en plan som passar dig. Kontakta mig gärna så berättar jag mer!

Coaching kan ske vid ett fysiskt möte eller via telefon. Om du önskar att mötet hålls via telefon så måste det meddelas i bokningen under ”meddelanden”.

Det kan förekomma pälsdjur på min praktik och jag har inget väntrum, kom därför på utsatt tid.
På begäran gör jag hembesök. Milersättning tillkommer då med 30 kr/mil.
Gästparkeringen är mitt emot det gula garaget på vänster sida uppe i backen.


Jag följer de riktlinjer som ICF (International Coach Federation) satt upp gällande coachkompetenser och etik.

Med Ljus & Kärlek
Malin
Kanalisering

Är ni en grupp vänner som vill uppleva en spännande och intressant kväll?

Under den här sessionen gör jag mitt allra bästa för att alla som deltar ska få meddelanden från andevärlden, tyvärr är det inget jag kan garantera. Meddelandena är avsedda att ge tröst, uppmuntran eller råd/vägledning.
Jag styr inte heller över vilka som kliver fram under sessionen.

Jag jobbar med sk bevisföring. Det betyder att jag är noga med att det inte är generell information som kommer fram under sessionen.

Antal pers: ca 10st
Pris: 150kr/pers dock lägst 1200kr

Betalning sker till bankgiro 885-4952, swish 123 199 82 10 eller kontant!
Milersättning tillkommer med 30 kr/mil vid resor som är längre än 1 mil utanför Örnsköldsvik.

Jag tar inte emot personer under 18 år utan målsmans närvaro, inte heller personer som är under påverkan av alkohol och droger.

Varmt Välkommen!

Med Ljus & Kärlek
MalinUnder den här sessionen gör jag mitt allra bästa för att du ska få de meddelanden från andevärlden som du önskar. Meddelanden som är avsedda att ge tröst, uppmuntran eller råd.
Jag styr inte över vilka som kliver fram under sessionen.

Jag jobbar med sk bevisföring. Det betyder att jag är noga med att det inte är generell information som kommer fram under sessionen.

Betalning sker till bankgiro 885-4952, swish 123 199 82 10 eller kontant!
På begäran gör jag hembesök. Milersättning tillkommer med 30 kr/mil vid resor som är längre än 1 mil utanför Örnsköldsvik.

Observera att det förekommer pälsdjur på min praktik och att jag inte har ett väntrum, kom därför på utsatt tid.
På begäran gör jag hembesök. Milersättning tillkommer då med 30 kr/mil.
Gästparkeringen är mitt emot det gula garaget på vänster sida uppe i backen.

Jag tar inte emot personer under 18 år utan målsmans närvaro, inte heller personer som är under påverkan av alkohol och droger.

Varmt Välkommen!

Med Ljus & Kärlek
Malin

Medial Vägledning

Har du funderingar kring din livssituation och behöver hjälp att reda ut dina tankar och känslor?
Vill du få mer energi och större tillit till dig själv för att nå framgång i din personliga utveckling?

I denna tjänst får du både Medial Vägledning samt en Tarotläggning.

I medial vägledning så är det andevärlden som talar om för dig vad du behöver för vägledning just nu och vad som pågår i ditt inre, medvetet eller omedvetet samt vad som händer runt dig och vad du har att räkna med nu och framöver. Jag är bara ett verktyg som förmedlar budskapet.
Efter vägledningen lägger jag en eller två stjärnor för dig också med din fråga/frågor (max 2 frågor pga begränsad tid) som grund.

Jag vill inte ha någon förinformation, när vi börjar samtalet så berättar jag för dig vad jag fått till mig och du reflektera över vad jag sagt. Mitt Andliga Team har aldrig fel. De värderar inte vad som är bra och dåligt, rätt och fel. Utan de vägleder dig till ditt högsta bästa och till din sanna natur och livsväg. En mycket vanlig reaktion hos klienten är först ”Wow!” och sedan ”Det var precis detta jag behövde!”.

Efter att du gett din reflektion har du självklart möjlighet att ställa de frågor du har och om det är något övrigt du känner att du vill ta upp.
Mitt upplägg ser ut så här för att du inte ska känna att du har betalat för ett vanligt samtal.

Du ringer upp mig på den bokade tiden och vill man spela in samtalet så är det helt ok för mig.

Endast förskottsbetalning minst 30 min före avtalad tid via Swish 123 199 82 10 eller Bankgiro: 885-4952
Tiden förfaller vid utebliven betalning och efter 15 min försening om inget annat är avtalat.

Inga journaler förs och jag tillämpar strikt tystnadsplikt.

Jag behandlar inte personer under 18 år utan målsmans närvaro, inte heller personer som är under påverkan av alkohol och droger.

Med Ljus & Kärlek
Malin
Har du funderingar kring din livssituation och behöver hjälp att reda ut dina tankar och känslor?
Vill du få mer energi och större tillit till dig själv för att nå framgång i din personliga utveckling?

I denna tjänst får du både Medial Vägledning samt en Tarotläggning.

I medial vägledning så är det andevärlden som talar om för dig vad du behöver för vägledning just nu och vad som pågår i ditt inre, medvetet eller omedvetet samt vad som händer runt dig och vad du har att räkna med nu och framöver. Jag är bara ett verktyg som förmedlar budskapet.
Efter vägledningen lägger jag en eller två stjärnor för dig också med din fråga/frågor (max 2 frågor pga begränsad tid) som grund.

Jag vill inte ha någon förinformation, när vi börjar samtalet så berättar jag för dig vad jag fått till mig och du reflektera över vad jag sagt. Mitt Andliga Team har aldrig fel. De värderar inte vad som är bra och dåligt, rätt och fel. Utan de vägleder dig till ditt högsta bästa och till din sanna natur och livsväg. En mycket vanlig reaktion hos klienten är först ”Wow!” och sedan ”Det var precis detta jag behövde!”.

Efter att du gett din reflektion har du självklart möjlighet att ställa de frågor du har och om det är något övrigt du känner att du vill ta upp.
Mitt upplägg ser ut så här för att du inte ska känna att du har betalat för ett vanligt samtal.

Betalning sker på plats via Swish 123 199 82 10, kontant eller Bankgiro: 885-4952 (tänk på att betalningen tar 2 bankdagar)

Inga journaler förs och jag tillämpar strikt tystnadsplikt.

Observera att det förekommer pälsdjur på min praktik och att jag inte har ett väntrum, kom därför på utsatt tid.
På begäran gör jag hembesök. Milersättning tillkommer då med 30 kr/mil.
Gästparkeringen är mitt emot det gula garaget på vänster sida uppe i backen.

Jag behandlar inte personer under 18 år utan målsmans närvaro, inte heller personer som är under påverkan av alkohol och droger.

Varmt Välkommen!

Med Ljus & Kärlek
Malin
Har du funderingar kring din livssituation och behöver hjälp att reda ut dina tankar och känslor?
Vill du få mer energi och större tillit till dig själv för att nå framgång i din personliga utveckling?

I medial vägledning så är det andevärlden som talar om för dig vad du behöver för vägledning just nu och vad som pågår i ditt inre, medvetet eller omedvetet samt vad som händer runt dig och vad du har att räkna med nu och framöver. Jag är bara ett verktyg som förmedlar budskapet.

Jag vill inte ha någon förinformation, när vi börjar samtalet så berättar jag för dig vad jag fått till mig och du reflektera över vad jag sagt. Mitt Andliga Team har aldrig fel. De värderar inte vad som är bra och dåligt, rätt och fel. Utan de vägleder dig till ditt högsta bästa och till din sanna natur och livsväg. En mycket vanlig reaktion hos klienten är först ”Wow!” och sedan ”Det var precis detta jag behövde!”.

Efter att du gett din reflektion har du självklart möjlighet att ställa de frågor du har och om det är något övrigt du känner att du vill ta upp.
Mitt upplägg ser ut så här för att du inte ska känna att du har betalat för ett vanligt samtal.

Du ringer upp mig på den bokade tiden och vill man spela in samtalet så är det helt ok för mig.

Endast förskottsbetalning minst 30 min före avtalad tid via Swish 123 199 82 10 eller Bankgiro: 885-4952
Tiden förfaller vid utebliven betalning och efter 15 min försening om inget annat är avtalat.

Inga journaler förs och jag tillämpar strikt tystnadsplikt.

Jag behandlar inte personer under 18 år utan målsmans närvaro, inte heller personer som är under påverkan av alkohol och droger.

Med Ljus & Kärlek
Malin

Har du funderingar kring din livssituation och behöver hjälp att reda ut dina tankar och känslor?
Vill du få mer energi och större tillit till dig själv för att nå framgång i din personliga utveckling?

I medial vägledning så är det Andevärlden som talar om för dig vad du behöver för vägledning just nu och vad som pågår i ditt inre, medvetet eller omedvetet samt vad som händer runt dig och vad du har att räkna med nu och framöver. Jag är bara ett verktyg som förmedlar budskapet.

Jag vill inte ha någon förinformation, när vi börjar samtalet så berättar jag för dig vad jag fått till mig och du reflektera över vad jag sagt. Mitt Andliga Team har aldrig fel. De värderar inte vad som är bra och dåligt, rätt och fel. Utan de vägleder dig till ditt högsta bästa och till din sanna natur och livsväg. En mycket vanlig reaktion hos klienten är först ”Wow!” och sedan ”Det var precis detta jag behövde!”.

Efter att du gett din reflektion har du självklart möjlighet att ställa de frågor du har och om det är något övrigt du känner att du vill ta upp.
Mitt upplägg ser ut så här för att du inte ska känna att du har betalat för ett vanligt samtal.

Betalning sker på plats via Swish 123 199 82 10, kontant eller Bankgiro: 885-4952 (tänk på att betalningen tar 2 bankdagar)


Inga journaler förs och jag tillämpar strikt tystnadsplikt.

Observera att det förekommer pälsdjur på min praktik och att jag inte har ett väntrum, kom därför på utsatt tid.
På begäran gör jag hembesök. Milersättning tillkommer då med 30 kr/mil.
Gästparkeringen är mitt emot det gula garaget på vänster sida uppe i backen.

Jag behandlar inte personer under 18 år utan målsmans närvaro, inte heller personer som är under påverkan av alkohol och droger.

Varmt Välkommen!

Med Ljus & Kärlek
Malin

Husrening

Husrening
120 min 1.200,00 kr Mer info
Har du upplevelser i ditt hem, på arbetet eller någon annan plats, aktivitet som du inte kan förklara?

Många gånger stör dessa energier vårt livsflöde och tar vår energi. Vi känner oss ovanligt trötta och kanske har ont i kroppen, något man normalt inte har.

Känner du igen detta? Låt mig då få komma till dig för att ta reda på och försöka rensa bort det som stör!

Orsakerna till aktiviteterna kan vara många. Det kan vara allt i från att en släkting har ett meddelande till att det är negativa energier från tidigare händelser.
Pga detta kan jag inte lämna några garantier för att allt blir lugnt men det är få gånger som det inte har blivit det.

Betalning sker till bankgiro 885-4952, swish 1231998210 eller kontant!
Milersättning tillkommer med 35 kr/mil.


Varmt Välkommen!

Med Ljus & Kärlek
Malin
Roots & Wings Consulting

Min livsväg är att hjälpa människor och företag.
Med kärlek och det Högsta Goda försöker jag synliggöra det som inte alltid är uppenbart.

Att jag får möjlighet att göra det fyller mig med stor tacksamhet!

Jag är född medial men ser till att ständigt vidareutveckla mig genom kurser, böcker och andra forum.

Min praktik är i mitt hem på Såggatan 8 i Domsjö.

Jag vill att du ska känna dig trygg och välkommen till mig!

Ljus & Kärlek

Malin Berglund Profesionell Coach, Medium & Healer
Visa kontaktinformation
Webbsida
Öppettider Öppet enligt bokning och överenskommelse.

Betalning sker till bankgiro 885-4952 eller swish 1231998210
Hittar du ingen tid som passar?
Ring så ordnar vi det!

Ljus & Kärlek
Adress
Såggatan 8
892 41 Örnsköldsvik
Öppna i Google Maps 🗗