Vad vill du boka?

Klarna
Erbjuder onlinebetalning med Klarna

Fjärrvärme

Endast felsökning utan åtgärd debiteras 1 600 kr.

Samtliga priser anges inkl moms och inkluderar arbete och material.

Byte av AVTQ-ventil 8200 kr
Byte av cirkulationspump DN15 6 200 kr
Byte av cirkulationspump DN25 5 950 kr
Byte av IHPT 7 100 kr
Byte av IHPT-givare 2 250 kr
Byte av utegivare 2 250 kr
Byte av ställdon 6 450 kr
Byte av manometer 2 200 kr
Byte av säkerhetsventil 2 100 kr
Byte av blandningsventil 2 150 kr
Återmontering av mätare 1 250 kr
Packningsbyte 1 720 kr