Vad vill du boka?

Samtals Linje via mobil Välkommen för Vägledning / KBT / Coachade Samtal<br> <br>
Klarna
Erbjuder onlinebetalning med Klarna

Presentkort

Värdekort

KBT 60 min
Samtal / Vägledande Samtal / Anhörig Medberoende Gruppsessioner, 650,00 kr, värde 650,00 kr Mer info
Kognitiv Beteende Terapi kan man gå på då det är svårt hantera saker i ens eget liv. Kanske man har en Depression, Ångest, Tankar som är svåra styra,
Med Hjälp av KBT får man verktyg att hantera vardagen och olika övningar för må bättre i sig själv. och förstå sig själv.
Coachande vägledande samtal i livet 30 min
Samtal / Vägledande Samtal / Anhörig Medberoende Gruppsessioner, 450,00 kr, värde 450,00 kr Mer info


Samtal om livets olika bekymmer, jag finns här som stöd och ger råd om du behöver det och vägledning för komma rätt på livets väg.
Samtal utsatt för sexuella övergrepp 60 min
Samtal / Vägledande Samtal / Anhörig Medberoende Gruppsessioner, 650,00 kr, värde 650,00 kr Mer info
Har du varit utsatt för Sexuella Övergrepp ?
Då har man ofta kroppsminnen, känslominnen, och behöver jobba med tillit, självrespekt, självkänsla, självförtroende, Inre balans och trygghet.
Jag stöttar dig med hjälp av samtal och individuella scheman övningar för att komma på rätt bana i livet igen.
KBT 30 min
Samtal / Vägledande Samtal / Anhörig Medberoende Gruppsessioner, 450,00 kr, värde 450,00 kr Mer info
Kognitiv Beteende Terapi kan man gå på då det är svårt hantera saker i ens eget liv. Kanske man har en Depression, Ångest, Tankar som är svåra styra,
Med Hjälp av KBT får man verktyg att hantera vardagen och olika övningar för må bättre i sig själv. och förstå sig själv.
...fler kort
Visa alla kort hos Soul and Peace / Kristina Blomstrand

Tjänster

Coaching samtal Vägledning i Livet 30 min mobil 0700985818
mobil 0700985818 boka och swischa först innan samtal

Samtal om livets olika bekymmer, jag finns här som stöd och ger råd om du behöver det och vägledning för komma rätt på livets väg.
Vägledning i Livet Coaching samtal 60 min swich 0700985818


Samtal om livets olika bekymmer, jag finns här som stöd och ger råd om du behöver det och vägledning för komma rätt på livets väg.
boka och Swischa till 0700985818 innan du ringerSamtal om livets olika bekymmer, jag finns här som stöd och ger råd om du behöver det och vägledning för komma rätt på livets väg.
Friskvårdsmassage
Friskvårdsmassage
Du som kund väljer hur du behöver ha din massage
Session 30 min via mobil swisch 0700985818 meddela om du vill ha Zoom möte

Kognitiv Beteende Terapi kan man gå på då det är svårt hantera saker i ens eget liv. Kanske man har en Depression, Ångest, Tankar som är svåra styra,
Med Hjälp av KBT får man verktyg att hantera vardagen och olika övningar för må bättre i sig själv. och förstå sig själv.
Session 60 min kan du få antingen via mobil swisch 0700985818


Kognitiv Beteende Terapi kan man gå på då det är svårt hantera saker i ens eget liv. Kanske man har en Depression, Ångest, Tankar som är svåra styra,
Med Hjälp av KBT får man verktyg att hantera vardagen och olika övningar för må bättre i sig själv. och förstå sig själv.
Grupp sessionen håller på 60 min
vi kommer dela med varandra och vi kommer träffas via zoom möte 10 gånger för engångs pris Start 11 / 8 2019 kl 16.00-17.00

Om pris är ett hinder ring så prata vi om det.

När ni bokar så kommer jag behöva era kontaktuppgifter personnr, adress namn mail mobil då jag måste skriva in er i programmet och mailar info om zoom mötes nummer
Grupp sessionen håller på 60 min
vi kommer dela med varandra och vi kommer träffas via zoom möte 10 gånger för engångs pris Start 11 / 8 2019 denna session börjar kl 13.00-14.00

Svårt med betalning ring så diskutera vi pris


När ni bokar så kommer jag behöva era kontaktuppgifter personnr, adress namn mail mobil då jag måste skriva in er i programmet och mailar info om zoom mötes nummer
Grupp sessionen håller på 60 min
vi kommer dela med varandra och vi kommer träffas via zoom möte 10 gånger för engångs pris Start 11 / 8 2019 kl 19-20

Om pris är ett hinder ring så pratar vi om det.

När ni bokar så kommer jag behöva era kontaktuppgifter personnr, adress namn mail mobil då jag måste skriva in er i programmet och mailar info om zoom mötes nummer
Har du varit utsatt för Sexuella Övergrepp ?
Då har man ofta kroppsminnen, känslominnen, och behöver jobba med tillit, självrespekt, självkänsla, självförtroende, Inre balans och trygghet.
Jag stöttar dig med hjälp av samtal och individuella scheman övningar för att komma på rätt bana i livet igen.
Har du varit utsatt för Sexuella Övergrepp ?
Då har man ofta kroppsminnen, känslominnen, och behöver jobba med tillit, självrespekt, självkänsla, självförtroende, Inre balans och trygghet.
Jag stöttar dig med hjälp av samtal och individuella scheman övningar för att komma på rätt bana i livet igen.
Coacing vägledning i Livet via Internet Zoom möte nummer för möte 772-001-7422
man ladda ner Zoom gratis och kan se varandra då man pratar med varandra. via internet.

Samtal om livets olika bekymmer, jag finns här som stöd och ger råd om du behöver det och vägledning för komma rätt på livets väg.
Vägledning i livet Coaching via Internet Zoom möte nummer för möte 772-001-7422
man ladda ner Zoom gratis och kan se varandra då man pratar med varandra. via internet.


Samtal om livets olika bekymmer, jag finns här som stöd och ger råd om du behöver det och vägledning för komma rätt på livets väg.
Kognitiv Beteende Terapi via Internet Zoom möte nummer för möte 772-001-7422
man ladda ner Zoom gratis och kan se varandra då man pratar med varandra. via internet.

Kognitiv beteende terapi går man då man behöver förbättra sina beteende mönster i vardagen, Man kanske har depression, ångest och mår dåligt och behöver verktyg för finna balans i tillvaron igen.
Kognitiv Beteende Terapi via Internet Zoom möte nummer för möte 772-001-7422
man ladda ner Zoom gratis och kan se varandra då man pratar med varandra. via internet.


Kognitiv beteende terapi går man då man behöver förbättra sina beteende mönster i vardagen, Man kanske har depression, ångest och mår dåligt och behöver verktyg för finna balans i tillvaron igen.

Soul and Peace / Kristina Blomstrand

Kristina Blomstrand jobbar som KBT Terapeut / SamtalsCoaching / Vägledning i Livet