Vad vill du boka?

Måndag 3 september

YOGA MOMENTUM - måndagar kl 9:00-11:00 HT18

Läs mer om kursen på hemsidan: http://tullingeyogacenter.se/kurs_momentum_monHT18.php

Detta är en sluten grupp och det finns därför inte möjlighet att droppa in på denna kurs.
MEDICINSK YOGA - måndagar 11:30-12:40

Läs mer om kursen på hemsidan: http://tullingeyogacenter.se/kurs_my_mon1130.php

När du bokar dig för kursen är du reserverad en plats varje vecka. Du behöver alltså inte boka mer än vid kursstart.
Om du istället vill droppa in är detta i mån av plats för 200 kr/gång, bokas via sms till Jenny: 0708569520 och betalas kontant eller swish till samma nummer.
KUNDALINIYOGA måndagar kl 19:15-20:45 HT18

Läs mer om kursen på hemsidan: http://tullingeyogacenter.se/kurs_ky_mon1915.php

När du bokar dig för kursen är du reserverad en plats varje vecka. Du behöver alltså inte boka mer än vid kursstart.
Om du istället vill droppa in är detta i mån av plats för 240 kr/gång, bokas via sms till Jenny: 0708569520 och betalas kontant eller swish till samma nummer.

Tisdag 4 september

YINYOGA - tisdagar kl 6:30-7:30 HT18

Läs mer om kursen på hemsidan: http://tullingeyogacenter.se/kurs_yin_tis630.php

När du bokar dig för kursen är du reserverad en plats varje vecka. Du behöver alltså inte boka mer än vid kursstart.
Om du istället vill droppa in är detta i mån av plats för 240 kr/gång, bokas via sms till Isse: 0703-614730 och betalas kontant eller swish till 0708569520.
KUNDALINI SOUND HEALING - tisdagar kl 11:30-12:30 HT18

Läs mer om kursen på hemsidan: http://tullingeyogacenter.se/kurs_ky_tis1130.php

När du bokar dig för kursen är du reserverad en plats varje kursvecka. Du behöver alltså inte boka mer än vid kursstart.
Om du istället vill droppa in är detta i mån av plats för 200 kr/gång, bokas via sms till Jenny: 0708569520 och betalas kontant eller swish till samma nummer.
MEDICINSK YOGA - tisdagar kl 17:45-18:55 HT18

Läs mer om kursen på hemsidan: http://tullingeyogacenter.se/kurs_my_tis1745.php
OBS! 14 tillfällen.

När du bokar dig för kursen är du reserverad en plats varje vecka. Du behöver alltså inte boka mer än vid kursstart.
Om du istället vill droppa in är detta i mån av plats för 240 kr/gång, bokas via sms till Fatima: 0739-975454 och betalas kontant eller swish till 0708569520.
VINYASAYOGA GRUNDKURS - tisdagar kl 19:15-20:45 HT18

OBS!
GRUNDKURS 7 veckor: 4 sept–16 okt
FORTSÄTTNING 7 veckor: 23 okt–4 dec
Om du vill boka dig redan nu för båda delarna av terminen (dvs både grundkursen och fortsättningskursen denna tid) kan du skriva "även forts.kurs fr.o.m. 23 okt" i meddelandet vid bokning så fakturerar vi allt på samma faktura. Då kan du även tillgodoräkna dig 50% rabatt om du vill yoga ytterligare en dag i veckan.

Läs mer om kursen på hemsidan: http://tullingeyogacenter.se/kurs_vinyasa_tis1915.php

När du bokar dig för kursen är du reserverad en plats varje vecka. Du behöver alltså inte boka mer än vid kursstart.
Om du istället vill droppa in är detta i mån av plats för 240 kr/gång, bokas via sms till Daniel: 0763-13 03 99 och betalas kontant eller swish till 0708569520.

Onsdag 5 september

Medicinsk yoga

Läs mer om kursen på hemsidan: http://tullingeyogacenter.se/kurs_my_ons10_ht18.php

När du bokar dig för kursen är du reserverad en plats varje vecka. Du behöver alltså inte boka mer än vid kursstart.
Om du istället vill droppa in är detta i mån av plats för 200 kr/gång, bokas via sms till Fatima: 0739-975454 och betalas kontant eller swish till 0708569520.
YINYOGA/LÄTT VINYASA - onsdagar kl 17:45-18:55 HT18

Läs mer om kursen på hemsidan: http://tullingeyogacenter.se/kurs_yin_ons1745.php

När du bokar dig för kursen är du reserverad en plats varje vecka. Du behöver alltså inte boka mer än vid kursstart.
Om du istället vill droppa in är detta i mån av plats för 240 kr/gång, bokas via sms till Isse: 0703-614730 och betalas kontant eller swish till 0708569520.
KUNDALINI SOUND HEALING YOGA - onsdagar kl 19:15-20:45 HT18

Läs mer om kursen på hemsidan: http://tullingeyogacenter.se/kurs_ky_ons1915.php

När du bokar dig för kursen är du reserverad en plats varje vecka. Du behöver alltså inte boka mer än vid kursstart.
Om du istället vill droppa in är detta i mån av plats för 240 kr/gång, bokas via sms till Linda: 0709-527274 och betalas kontant eller swish till 0708569520.

Torsdag 6 september

KUNDALINIYOGA - torsdagar kl 18:00-19:30 HT18

Läs mer om kursen på hemsidan: http://tullingeyogacenter.se/kurs_ky_tors19.php

När du bokar dig för kursen är du reserverad en plats varje vecka. Du behöver alltså inte boka mer än vid kursstart.
Om du istället vill droppa in är detta i mån av plats för 240 kr/gång, bokas via sms till Jenny: 0708569520 och betalas kontant eller swish till samma nummer.
VINYASAYOGA GRUNDKURS - torsdagar kl 19:45-21:00 HT18

Läs mer om kursen på hemsidan: http://tullingeyogacenter.se/kurs_vinyasa_tors1915.php

När du bokar dig för kursen är du reserverad en plats varje vecka. Du behöver alltså inte boka mer än vid kursstart.
Om du istället vill droppa in är detta i mån av plats för 240 kr/gång, bokas via sms till Daniel: 0763-13 03 99 och betalas kontant eller swish till 0708569520.

Fredag 7 september

Morgonyoga varannan fredag (jämna veckor)

Läs mer om kursen på hemsidan: http://tullingeyogacenter.se/kurs_ky_fre630.php

När du bokar dig för kursen är du reserverad en plats varje kursvecka. Du behöver alltså inte boka mer än vid kursstart.
Om du istället vill droppa in är detta i mån av plats för 200 kr/gång, bokas via sms till Jenny: 0708569520 och betalas kontant eller swish till samma nummer.

Söndag 9 september

YINYOGA & MEDITATION - söndagar kl 17:00-18:10 HT18

Läs mer om kursen på hemsidan: http://tullingeyogacenter.se/kurs_yin_med_son18.php

När du bokar dig för kursen är du reserverad en plats varje vecka. Du behöver alltså inte boka mer än vid kursstart.
Om du istället vill droppa in är detta i mån av plats för 240 kr/gång, bokas via sms till Fatima: 0739-975454 och betalas kontant eller swish till 0708569520.
VINYASAYOGA FORTSÄTTNINGSKURS - söndagar kl 18:30-20:00 HT18

Läs mer om kursen på hemsidan: http://tullingeyogacenter.se/kurs_vinyasa_forts_son.php

När du bokar dig för kursen är du reserverad en plats varje vecka. Du behöver alltså inte boka mer än vid kursstart.
Om du istället vill droppa in är detta i mån av plats för 240 kr/gång, bokas via sms till Daniel: 0763-13 03 99 och betalas kontant eller swish till 0708569520.

Lördag 15 september

YOGA MOMENTUM - Lördagar kl 10:00-12:00 HT18

Läs mer om kursen på hemsidan: http://tullingeyogacenter.se/kurs_momentum_lorHT18.php

Detta är en sluten grupp och det finns därför inte möjlighet att droppa in på denna kurs.

Fredag 28 september

Djupavslappning till helande ljudvibrationer från gongar, klang- och kristallskålar och en massa andra instrument. Du ligger och vilar och tar emot.

4 fredagar hösten 2018 kl 18:00-20:00
Datum: 28 sept, 26 okt, 23 nov, 21 dec 2018.
Kostnad: 1200 kr för alla fyra (betalas innan första gongbadet).

*** OBS! För att boka ALLA 4 GONGBAD väljer du tiden 17:30-18 den 28 sept, men själva gongbaden pågår alltså kl 18-20.***
Djupavslappning till helande ljudvibrationer från gongar, klang- och kristallskålar och en massa andra instrument. Du ligger och vilar och tar emot.

Läs mer på hemsidan: http://tullingeyogacenter.se/gongbad_ht18.php

Tisdag 23 oktober

VINYASAYOGA FORTSÄTTNINGSKURS - tisdagar kl 19:15-20:45 HT18

7 veckor: 23 okt–4 dec

Läs mer om kursen på hemsidan: http://tullingeyogacenter.se/kurs_vinyasa_tis1915.php

När du bokar dig för kursen är du reserverad en plats varje vecka. Du behöver alltså inte boka mer än vid kursstart.
Om du istället vill droppa in är detta i mån av plats för 240 kr/gång, bokas via sms till Daniel: 0763-13 03 99 och betalas kontant eller swish till 0708569520.

Fredag 26 oktober

Djupavslappning till helande ljudvibrationer från gongar, klang- och kristallskålar och en massa andra instrument. Du ligger och vilar och tar emot.

Läs mer på hemsidan: http://tullingeyogacenter.se/gongbad_ht18.php

Fredag 23 november

Djupavslappning till helande ljudvibrationer från gongar, klang- och kristallskålar och en massa andra instrument. Du ligger och vilar och tar emot.

Läs mer på hemsidan: http://tullingeyogacenter.se/gongbad_ht18.php

Fredag 21 december

Djupavslappning till helande ljudvibrationer från gongar, klang- och kristallskålar och en massa andra instrument. Du ligger och vilar och tar emot.

Läs mer på hemsidan: http://tullingeyogacenter.se/gongbad_ht18.php