Vad vill du boka?


Boka en telefontid som passar dig
Vägledning i myndighetsärenden

Rätt beslut direkt med en personlig handlingsplan
För att slippa väntetid kan du beställa en handlingsplan direkt. 


 Din Myndighetslots ger dig rätt§stöd direkt i alla dina myndighetsärenden.  
Du får hjälp med planering av kontakter, ansökan, underlag och administration till
vård och myndigheters olika instanser. 

 När du beställer hjälp ingår alltid
en timmes kostnadsfri bedömning och förslag till åtgärd i alla ärenden.

Vid ytterligare behov av hjälp kan du få hjälp med att
genomföra hela eller delar av handlingsplanen. 


Registrera nytt ärende.
Beskriv ditt ärende, bifoga eventuella handlingar som beslut, senaste utlåtanden och intyg
så får du en kostnadsfri bedömning med förslag till åtgärd. 


Vid behov av hjälp med myndighetsadministration omfattas du av rättsstöd.
Du godkänner alltid åtgärderna skriftligen, innan åtgärderna påbörjas.


Klarna
Erbjuder onlinebetalning med Klarna

Handlingsplan

Om du redan vet vad du behöver hjälp med kan du beställa en personlig handlingsplan direkt. Du bokar då bara ett samtal med Din Myndighetslots för en genomgång av ditt ärende.

Med en personligt utformad handlingsplan kan du enkelt lösa de ärenden till de myndigheter som du berörs av. Med Myndighetslots handlingsplan följer du enkelt en checklista som steg för steg beskriver vad du behöver veta och göra.

Ärendet omfattas av rättsstöd. Rabatten är redan avdragen när du bokar och betalar tjänsten.

Du får
1. veta hur du fullföljer din informationsplikt så att du kan undvika oönskade beslut som återkrav.
2. veta vilka myndigheter och ärenden som du berörs av i den aktuella situationen.
3. veta vilka myndigheter och ärenden ska göras när.
4. veta vilket underlag behövs för de olika ansökningarna som görs i ärendena.
Om du redan vet vad du behöver hjälp med kan du beställa en personlig handlingsplan direkt. Du bokar då bara ett samtal med Din Myndighetslots för en genomgång av ditt ärende.

Med en personligt utformad handlingsplan kan du enkelt lösa de ärenden till de myndigheter som du berörs av. Med Myndighetslots handlingsplan följer du enkelt en checklista som steg för steg beskriver vad du behöver veta och göra.

Ärendet omfattas av rättsstöd. Rabatten är redan avdragen när du bokar och betalar tjänsten.

Du får
1. veta hur du fullföljer din informationsplikt så att du kan undvika oönskade beslut om återkrav.
2. veta vilka myndigheter och ärenden som du berörs av i den aktuella situationen.
3. veta vilka myndigheter och ärenden ska göras när.
4. veta vilket som underlag behövs för de olika ansökningarna som görs i ärendena.
5. blanketter och den information som behövs för de aktuella ärendena.
6. skrivelse som kan användas för att skriva ansökan, överklaga beslut till domstol eller anmälan till granskningsmyndigheter. Tid för skrivelse omfattar två timmar.
Om du redan vet vad du behöver hjälp med kan du beställa en personlig handlingsplan direkt. Du bokar då bara ett samtal med Din Myndighetslots för en genomgång av ditt ärende.

Med en personligt utformad handlingsplan kan du enkelt lösa de ärenden till de myndigheter som du berörs av. Med Myndighetslots handlingsplan följer du enkelt en checklista som steg för steg beskriver vad du behöver veta och göra.

Ärendet omfattas av rättsstöd. Rabatten är redan avdragen när du bokar och betalar tjänsten.

Du får
1. veta hur du fullföljer din informationsplikt så att du kan undvika oönskade beslut som återkrav.
2. veta vilka myndigheter och ärenden som du berörs av i den aktuella situationen.
3. veta vilka myndigheter och ärenden ska göras när.
4. veta vilket underlag behövs för de olika ansökningarna som görs i ärendena.
5. blanketter och den information som behövs för de aktuella ärendena.

Företagsrådgivning

Rätt hjälp kan ge rätt fokus. Längre väntetider ökar oron. Anställda som mår bra kan nå sin fulla potential även vid högre belastning. Låt dina anställda få en Myndighetslots så kan du förebygga ohälsa.

Vid långvarig sjukdom eller skada omfattas en person av 127 ärenden fördelade på olika myndigheter. Ett 20-tal av ärendena ska administreras och sändas in till rätt myndighet med rätt underlag.

Enligt Försäkringskassan har den enskilda kontakt med upp till 80 olika personer under 6-9 månader, för att kunna hantera dessa ärenden. Den som har barn med särskilda behov har något fler kontaktpersoner.

Boka en tid för kostnadsfri vägledning.

Din Myndighetslots gör 80/20 regeln till din bästa vän.

Det finns ca 10 000 lagar i Sverige.
Statistiken visar att Svenska företag sänder in runt 95 miljoner blanketter till myndigheterna varje år. Som företagare behöver man läsa mer än 20 000 sidor text för att kunna uppfylla sin informationsplikt gentemot de myndigheter i ärenden som man berörs av för att kunna bedriva sin verksamhet.

Det innebär att behöva hålla ordning på ca

1300 lagar
2300 förordningar
8100 föreskrifter

Din Myndighetslots gör det möjligt för företag driva ett företag.

Vi hjälper dig att etablera ditt företag och ta hand om tillståndshantering och rutinärenden till myndigheter.

Boka en tid för rådgivning redan idag.

Woxzia Myndighetslots

Kortare beslutsvägar med rätt§stöd. Din Myndighetslots är Ditt personliga stöd i myndighetsärenden.

Woxzia är en samhällsservice där enskilda privatpersoner, företag och deras anställda kan få hjälp med vägledning och administration i ärenden till vård och myndigheter.

Vår verksamhet grundar sig i enskildas behov av en tillgänglig och effektiv myndighets-administration med kortare beslutsvägar.
Din Myndighetslots vägleder, samordnar, administrerar och koordinerar alla ärenden och utredningar mellan enskilda och olika instanser till vård och myndigheter.

Din Myndighetslots är inte en god man som tar över dina ärenden utan biträder dig med vägledning, samordning och administration. Observera att du av myndigheten är tvingad att följa de tidsramar som myndighet eller domstol satt ut för att överklaga eller lämna synpunkter till förslag till beslut. Vår verksamhet omfattar inte någon myndighetsutövning.
Det är alltid den enskilda myndigheten som tar beslut.

Telefon 08-580 80 110
Webbsida
E-post
Öppettider Helgfri vardag 9-16.30
Kvällar, ev. helger bokas separat.
Adress
Box 134, Sky City Plaza
190 46 Stockholm - Arlanda
Stockholm-Arlanda Sky City