Vad vill du boka?


Boka den telefontid som passar dig

Juridisk rådgivning och stöd i myndighetsärenden
.

Rätt beslut direkt, utan att passera domstol. 

Öppen telefontid helgfri vardag 9-11.30
Samtalstid, 20 minuter per samtal. 

Boka samtal på en tid som passar dig 
helgfri vardag 13.30-16.30 

 Din Myndighetslots ger dig rätt§stöd direkt i alla dina myndighetsärenden.  
Du får hjälp med kontakter, ansökan, underlag och administration till
vård och myndigheters olika instanser. 

 En timmes kostnadsfri bedömning och förslag till åtgärd i alla ärenden.
Du bestämmer därefter själv vilka delar som du åtgärdar själv och vilka delar du önskar Myndighetslots hjälp med att utföra. 
Vid behov av hjälp med myndighetsadministration gäller rättsstöd.

Din Jurist på nätet
Rätt direkt, utan att passera domstol
Klarna
Erbjuder onlinebetalning med Klarna

Avgiftsfri rådgivning

Har du ett påbörjat ärende har du kontinuerlig avstämning med Din Myndighetslots. Önskar du ha nästa avstämning på en särskild tid som passar dig, kan Du boka det här.
Rätt hjälp kan ge rätt fokus. Anställda som mår bra kan vara till er nytta i verksamheten på bästa sätt. Låt dina anställda få en Myndighetslots så kan du förebygga ohälsa.

Vid långvarig sjukdom eller skada omfattas en person av 127 ärenden fördelade på olika myndigheter. Ett 20-tal av ärendena ska administreras och sändas in till rätt myndighet med rätt underlag.

Enligt Försäkringskassan har den enskilda kontakt med upp till 80 olika personer under 6-9 månader, för att kunna hantera dessa ärenden. Den som har barn med särskilda behov har något fler kontaktpersoner.

Boka en tid för kostnadsfri vägledning.

Din Myndighetslots gör 80/20 regeln till din bästa vän.

Det finns ca 10 000 lagar i Sverige.
Statistiken visar att Svenska företag sänder in runt 95 miljoner blanketter till myndigheterna varje år. Som företagare behöver man läsa mer än 20 000 sidor text för att kunna uppfylla sin informationsplikt gentemot de myndigheter i ärenden som man berörs av för att kunna bedriva sin verksamhet.

Det innebär att behöva hålla ordning på ca

1300 lagar
2300 förordningar
8100 föreskrifter

Din Myndighetslots gör det möjligt för företag driva ett företag.

Vi hjälper dig att etablera ditt företag och ta hand om tillståndshantering och rutinärenden till myndigheter.

Boka en tid för rådgivning redan idag.
Du får hjälp med att ta fram det underlag som krävs för prövning av rätten till ersättning, vård eller annan hjälpinsats i ärenden hos myndigheter. Boka en tid för kostnadsfri vägledning.

Ärendet omfattas av rättsstöd.
Nytt ärende. Du får en kostnadsfri genomgång av dina frågor och ditt ärenden.

Det omfattar totalt en timmes kostnadsfri bedömning och förslag till åtgärd i alla ärenden. Du bestämmer därefter själv vilka delar som du åtgärdar själv och vilka delar du önskar Myndighetslots hjälp med att utföra.

Ärenden till myndigheters olika instanser omfattar myndigheter som kommun, landsting, försäkringskassan, arbetsförmedlingen, CSN, kronofogden mfl.

Samhällsservice omfattar både information och service i ärenden till olika myndigheter. Kostnadsfri samhällsinformation, vid behov av hjälp med myndighetsadministration gäller rättsstöd.

Handlingsplan

Om du redan vet vad du behöver hjälp med kan du beställa en personlig handlingsplan direkt. Du bokar då bara ett samtal med Din Myndighetslots för en genomgång av ditt ärende.

Med en personligt utformad handlingsplan kan du enkelt lösa de ärenden till de myndigheter som du berörs av. Med Myndighetslots handlingsplan följer du enkelt en checklista som steg för steg beskriver vad du behöver veta och göra.
Ärendet omfattas av rättsstöd.

Du får
1. veta hur du fullföljer din informationsplikt så att du kan undvika oönskade beslut som återkrav.
2. veta vilka myndigheter och ärenden som du berörs av i den aktuella situationen.
3. veta vilka myndigheter och ärenden ska göras när.
4. veta vilket underlag behövs för de olika ansökningarna som görs i ärendena.
Om du redan vet vad du behöver hjälp med kan du beställa en personlig handlingsplan direkt. Du bokar då bara ett samtal med Din Myndighetslots för en genomgång av ditt ärende.

Med en personligt utformad handlingsplan kan du enkelt lösa de ärenden till de myndigheter som du berörs av. Med Myndighetslots handlingsplan följer du enkelt en checklista som steg för steg beskriver vad du behöver veta och göra.
Ärendet omfattas av rättsstöd.

Du får
1. veta hur du fullföljer din informationsplikt så att du kan undvika oönskade beslut om återkrav.
2. veta vilka myndigheter och ärenden som du berörs av i den aktuella situationen.
3. veta vilka myndigheter och ärenden ska göras när.
4. veta vilket som underlag behövs för de olika ansökningarna som görs i ärendena.
5. blanketter och den information som behövs för de aktuella ärendena.
6. skrivelse som kan användas för att skriva ansökan, överklaga beslut till domstol eller anmälan till granskningsmyndigheter. Tid för skrivelse omfattar två timmar.
Om du redan vet vad du behöver hjälp med kan du beställa en personlig handlingsplan direkt. Du bokar då bara ett samtal med Din Myndighetslots för en genomgång av ditt ärende.

Med en personligt utformad handlingsplan kan du enkelt lösa de ärenden till de myndigheter som du berörs av. Med Myndighetslots handlingsplan följer du enkelt en checklista som steg för steg beskriver vad du behöver veta och göra.
Ärendet omfattas av rättsstöd.

Du får
1. veta hur du fullföljer din informationsplikt så att du kan undvika oönskade beslut som återkrav.
2. veta vilka myndigheter och ärenden som du berörs av i den aktuella situationen.
3. veta vilka myndigheter och ärenden ska göras när.
4. veta vilket underlag behövs för de olika ansökningarna som görs i ärendena.
5. blanketter och den information som behövs för de aktuella ärendena.

Woxzia Myndighetslots

Kortare beslutsvägar med rätt§stöd. Din Myndighetslots är Ditt personliga stöd i myndighetsärenden.

Woxzia är en samhällsservice där enskilda privatpersoner, företag och deras anställda kan få hjälp med administration i ärenden till vård och myndigheter.

Vår verksamhet grundar sig i enskildas behov av en tillgänglig och effektiv myndighets-administration med kortare beslutsvägar.

En personlig Myndighetslots vägleder, samordnar, administrerar och koordinerar alla ärenden och utredningar mellan enskilda och olika instanser till vård och myndigheter.

Telefon 08-580 80 110
Webbsida
E-post
Öppettider Helgfri vardag 9-16.30
Kvällar, ev. helger bokas separat.
Adress
Box 134, Sky City Plaza
190 46 Stockholm - Arlanda
Stockholm-Arlanda Sky City