Vad vill du boka?


Boka en telefontid som passar dig
Vägledning i myndighetsärenden

Rätt beslut direkt med en personlig handlingsplan
För att slippa väntetid kan du beställa en handlingsplan direkt. 


 Din Myndighetslots ger dig rätt§stöd direkt i alla dina myndighetsärenden.  
Du får hjälp med planering av kontakter, ansökan, underlag och administration till
vård och myndigheters olika instanser. 

 När du beställer hjälp ingår alltid
en timmes kostnadsfri bedömning och förslag till åtgärd i alla ärenden.

Vid ytterligare behov av hjälp kan du få hjälp med att
genomföra hela eller delar av handlingsplanen. 


Registrera nytt ärende.
Beskriv ditt ärende, bifoga eventuella handlingar som beslut, senaste utlåtanden och intyg
så får du en kostnadsfri bedömning med förslag till åtgärd. 


Vid behov av hjälp med myndighetsadministration omfattas du av rättsstöd.
Du godkänner alltid åtgärderna skriftligen, innan åtgärderna påbörjas.


Klarna
Erbjuder onlinebetalning med Klarna
Tyvärr har vi inga bokningsbara tider online just nu, men kontakta oss gärna angående bokning.

Woxzia Myndighetslots

Kortare beslutsvägar med rätt§stöd. Din Myndighetslots är Ditt personliga stöd i myndighetsärenden.

Woxzia är en samhällsservice där enskilda privatpersoner, företag och deras anställda kan få hjälp med vägledning och administration i ärenden till vård och myndigheter.

Vår verksamhet grundar sig i enskildas behov av en tillgänglig och effektiv myndighets-administration med kortare beslutsvägar.
Din Myndighetslots vägleder, samordnar, administrerar och koordinerar alla ärenden och utredningar mellan enskilda och olika instanser till vård och myndigheter.

Din Myndighetslots är inte en god man som tar över dina ärenden utan biträder dig med vägledning, samordning och administration. Observera att du av myndigheten är tvingad att följa de tidsramar som myndighet eller domstol satt ut för att överklaga eller lämna synpunkter till förslag till beslut. Vår verksamhet omfattar inte någon myndighetsutövning.
Det är alltid den enskilda myndigheten som tar beslut.

Telefon 08-580 80 110
Webbsida
E-post
Öppettider Helgfri vardag 9-16.30
Kvällar, ev. helger bokas separat.
Adress
Box 134, Sky City Plaza
190 46 Stockholm - Arlanda
Stockholm-Arlanda Sky City
Öppna i Google Maps 🗗