Vad vill du boka?

Kom till oss med era problem eller frågor och låt oss hjälpa er med att hitta bästa möjliga lösning för just ert djur.

Veterinärerna jobbar både polikliniskt och kirurgiskt med smådjur och sällskapsdjur av alla typer och finns tillgänglig för tidsbokad konsultation eller behandling under klinikens öppettider. Normalt bokas en konsultations tid om 20 minuter där ert djur undersöks och där vi sedan kommer överens om lämplig behandling. För rutinåtgärder som besiktning, vaccinationer, ID-märkning, hälsokontroller, kastrationer, tandstensborttagning och mun sanering m.m. används bokningspaket enligt angivna priser. Vi har även stor kunskap inom näringslära och hjälper er gärna att hitta det foder som passar ert djur bäst.

Bokning sker via vår bokadirekt sida.

Vi har samarbeten med Profilen och Kattbeteendevetaren Susanne Hellman Holmström som kommer vara involverade med allt ifrån planering av klinikrutiner till föreläsningar och temakvällar. Hör gärna av er med frågor eller önskemål och tips på hur vi kan förbättra oss och möta era behov på ett optimalt sätt.


Öppettider:

Mån, Ons, Tors     10:00-19:30

Tis, Fre                 10.00-17.30


Klarna
Erbjuder onlinebetalning med Klarna

Att Resa

Avser Intygan i Pass om att djuret avmaskats på plats, antingen av djurägaren själv med medhavd avmaskningstablett eller genom injektion av veterinär.
Vid injektion tillkommer kostnad för åtgärd samt material och medicin.
Eventuella tillkommande undersökningar, behandlingar eller provtagningar debiteras utöver grundpriset.

Bokning som ej avbokats senats 24h innan avtalad tid eller som måste avbrytas då ovan nämnda kriterier ej uppfyllts debiteras med avgift för uteblivet besök om 395:-
Denna åtgärd omfattar utskrivning av recept för fästingmedel och/eller avmaskning till redan inskriven och journalförd patient.

Nya patienter skall undersökas och skrivas in innan ordination. Boka då tid för "hälsoundersökning enkel".

Redan inskrivna patienter kan även få e-recept efter mail-kontakt med vet@zoo.se
Paketpris för Utfärdande av Djur-Pass samt Vaccination mot Rabies. Detta gör djuret redo för att följa med på semestern. Tänk på att Rabiesskyddet är godkänt först 21 dagar efter vaccinationen.
Eventuella tillkommande undersökningar, behandlingar eller provtagningar debiteras utöver grundpriset.

Bokning som ej avbokats senats 24h innan avtalad tid eller som måste avbrytas då ovan nämnda kriterier ej uppfyllts debiteras med avgift för uteblivet besök om 395:-
Ett av kraven för att få resa utomlands med sitt djur är ett Pass. Denna ID-handling skall för att vara giltig vara uppdaterad med intyg om ID-märkning, vaccinationer, avmaskning mm. Och skall alltid medfölja djuret under transport/resa.
Eventuella tillkommande undersökningar, behandlingar eller provtagningar debiteras utöver grundpriset.

Bokning som ej avbokats senats 24h innan avtalad tid debiteras med avgift för uteblivet besök om 395:-

ID-Märkning

Märkning med ID-chip Katt och Hund

Avser subkutan implantering(under huden) av elektroniskt ID-chip. ID-chip används i dag som en aktiv del i en mängd utökade funktioner så som kattluckor, utfodringsautomater mm. Kom in i på zoo kliniken och fråga vår duktiga personal om lösningar som kan passa dig och ditt chip-märkta djur.
Eventuella tillkommande undersökningar, behandlingar eller provtagningar debiteras utöver grundpriset.

Bokning som ej avbokats senats 24h innan avtalad tid debiteras med avgift för uteblivet besök om 395:-

Kastration Kanin

Priset inkluderar det kirurgiska ingreppet, premedicinering och narkos. Smärtlindring på recept samt kringutrustning så som krage tillkommer. Djuret skall vara minst 4 månader, ha normal testikelstatus, väga >700g, ren i hud och päls samt frisk i övrigt.
Leverera djuret i en bur med en ren handduk i botten(ingett hö eller halm/strö) och skicka med en äppelklyfta eller morotsbit som reseproviant då det är bra om kaninen har fri tilgång till mat inför och efter ingreppet.

Kastration Hund

Priset inkluderar det kirurgiska ingreppet, premedicinering och narkos. Smärtlindring på recept samt kringutrustning så som krage tillkommer.

Djuret skall vara minst 6 månader, vara FASTANDE sedan 12h ren i hud och päls samt frisk i övrigt.

Bokning som ej avbokats senats 24h innan avtalad tid eller som måste avbrytas då ovan nämnda kriterier ej uppfyllts kommer att debiteras med kliniksavgift 495:-
Priset inkluderar det kirurgiska ingreppet, premedicinering och narkos. Smärtlindring på recept samt kringutrustning så som krage tillkommer.

Djuret skall vara minst 6 månader, vara FASTANDE sedan 12h ren i hud och päls samt frisk i övrigt.

Bokning som ej avbokats senats 24h innan avtalad tid eller som måste avbrytas då ovan nämnda kriterier ej uppfyllts kommer att debiteras med kliniksavgift 495:-
Priset inkluderar det kirurgiska ingreppet, premedicinering och narkos. Smärtlindring på recept samt kringutrustning så som krage tillkommer.

Djuret skall vara minst 6 månader, vara FASTANDE sedan 12h ren i hud och päls samt frisk i övrigt.

Bokning som ej avbokats senats 24h innan avtalad tid eller som måste avbrytas då ovan nämnda kriterier ej uppfyllts kommer att debiteras med kliniksavgift 495:-.

Kastration Katt

Prispaketet inkluderar det kirurgiska ingreppet, premedicinering och narkos.
Smärtlindring på recept samt kringutrustning så som krage tillkommer. Djuret skall vara minst 4 månader väga >900g, vara FASTANDE sedan 12h ren i hud och päls samt frisk i övrigt.

Bokning som ej avbokats senats 24h innan avtalad tid eller som måste avbrytas då ovan nämnda kriterier ej uppfyllts kommer att debiteras med kliniksavgift 495:-
Prispaketet inkluderar det kirurgiska ingreppet, premedicinering och narkos.
Kostnad för smärtlindring på recept samt kringutrustning så som krage tillkommer.
Djuret skall vara minst 6 månader, väga >800g, vara FASTANDE sedan 12h(dock med fri tillgång till vatten), ren i hud och päls samt frisk i övrigt.

Bokning som ej avbokats senats 24h innan avtalad tid eller som måste avbrytas då ovan nämnda kriterier ej uppfyllts kommer att debiteras med kliniksavgift 495:-

Kemisk Kastration

Kemiskt kastrering av hanhundar i könsmogen ålder. Allmän undersökning ingår. Endast friska hundar kan behandlas.
Implantatet ger enligt Producenten 12 månaders infertilitet.
Kemiskt kastrering av hanhundar i könsmogen ålder. Allmän undersökning ingår. Endast friska hundar kan behandlas.
Implantatet ger enligt Producenten 6 månaders infertilitet.

Kloklippning

Okomplicerande kloklippning som utförs på hundar & katter vaken dvs utan lugnande medicin.
Djuret skall kunna hanteras av djurägaren vid åtgärden, annars kan klippningen ej ske utan sedering(lugnande).

Tandvård

Paketpris för sanering av plack på hund under sedering/narkos samt lokalbedövning. Priset avser mild till måttlig ansättning av plack/tandsten.
För mer omfattande tillstånd och i de fall tand/tänder behöver lagas eller avlägsnas kommer detta att tillkomma utöver paketpriset.
Djuret skall vara FASTANDE sedan 12h och frisk i övrigt.

Bokning som ej avbokats senats 24h innan avtalad tid eller som måste avbrytas då ovan nämnda kriterier ej uppfyllts kommer att debiteras med kliniksavgift 495:-
Paketpris för sanering av plack på katt under sedering/narkos samt lokalbedövning.
Priset avser mild till måttlig ansättning av plack.
För mer omfattande tillstånd och i de fall tand/tänder behöver avlägsnas kommer detta att tillkomma utöver paketpriset. Djuret skall vara FASTANDE sedan 12h och frisk i övrigt.

Bokning som ej avbokats senats 24h innan avtalad tid eller som måste avbrytas då ovan nämnda kriterier ej uppfyllts kommer att debiteras med kliniksavgift 495:-
Prispaketet omfattar sedering, lokalbedövning samt extraktion av 1-2 mjölktänder. Därefter tillkommer kostnad per tand eller annan åtgärd(så som tandstensanering etc).
DJURET SKALL VARA FRISKT I ÖVRIGT OCH FASTANDE SEDAN 12h.

Bokning som ej avbokats senats 24h innan avtalad tid eller som måste avbrytas då ovan nämnda kriterier ej uppfyllts kommer att debiteras med kliniksavgift 495:-

Ultraljudsundersökning

Dräktighetsdiagnostik med ultraljud för att fastställa dräktighet.
Genomförs optimalt vid dag 28-30 räknat från antagen parning.

Undersökning

Allmänkontroll smådjur, reptil, fågel
Grundlig undersökning av fysiologiska parametrar. Första steget i utredning av sjukdom/skada. Debiteras som grundavgift för de flesta reptil-, fågel- och smådjursbesök.
Vi hjälper dig gärna med små som stora problem, boka en tid!
Priset avser endast undersökning, om det behövs vidare behandling tillkommer kostnad.
Genomgående besiktning av djuret för utfärdande av intyg vid t.ex. försäljning/överlåtelse, försäkringstecknande etc.
Besiktningsintyget är giltig i 7 dagar efter utfärdande.
Genomgående besiktning av djuret för utfärdande av intyg vid t.ex. försäljning/överlåtelse, försäkringstecknande etc.
Besiktningsintyget är giltig i 7 dagar efter utfärdande.
Vänligen ange antal individer vid bokning.
Paketpris för Vaccination, ID-märkning med chip samt en grundlig undersökning av fysiologiska och anatomiska parametrar vid ett och samma besök inför försäkring, överlåtelse, försäljning mm. Intyg utfärdas som bevis på utförd Besiktning. Rabatterat pris gäller vid besiktning av minst 1-2 kattungar/valpar vid samma tillfälle.
Besiktningsintyget är giltig i 7 dagar efter utfärdande.
Vänligen ange antal individer vid bokning.
Paketpris för Vaccination, ID-märkning med chip samt en grundlig undersökning av fysiologiska och anatomiska parametrar vid ett och samma besök inför försäkring, överlåtelse, försäljning mm. Intyg utfärdas som bevis på utförd Besiktning. Rabatterat pris gäller som regel vid besiktning av minst 3 kattungar/valpar vid samma tillfälle.
Besiktningsintyget är giltig i 7 dagar efter utfärdande.
Enkel undersökning av fysiologiska parametrar så som allmäntillstånd, hull, puls, andningsfrekvens, temperatur, slemhinnor och lymfkörtlar.
En noggrann genomgång av djuret för att bedöma hälsostatus. Vi hjälper dig gärna med små som stora problem, boka en tid!
Priset avser endast undersökning, om det behövs vidare utredning och/eller behandling så tillkommer dessa kostnader.
Priset avser en grundundersökning. Eventuellt pris för behandling tillkommer.

Vaccination

Vaccination beroende på vad som behövs.
Alla djur som vaccineras genomgår en kortare undersökning av ögon, öron, munhåla, hjärta och allmäntillstånd.

Tag med Vaccinationsintyg/Pass.

Eurican Herpes
Vaccination görs initialt under löp eller 7-10 dagar efter förmodad parning och sedan ges en andra dos 1-2 veckor innan beräknad parning.
Vaccination beroende på vad som behövs.
Alla djur som vaccineras genomgår en kortare undersökning av ögon, öron, munhåla, hjärta och allmäntillstånd.

Tag med Vaccinationsintyg/Pass.

Följande vacciner finns i lager;
DHPPi (Valpsjuka)
KC (Kennlhosta)
L4 (Leptospiros)
Rabies (3-årigt)
Trilyme (Borrelia)


Vaccination sker årligen för skydd mot Kaninens gulsot och kaninpest.
Alla djur som skall vaccinaeras genomgår först en enkel hälsokoll.
Om djuret är friskt kan följande vacciner erbjudas:

Myxo-RHD (kaninpest och kaningulsot variant 1)

För tillfället har vi inte Cunipravac RHD Variant (mot kaningulsot variant 2)

Vaccination beroende på vad som behövs. Alla djur som vaccineras genomgår en kortare undersökning av ögon, öron, munhåla, hjärta och allmäntillstånd. Om djuret tillåter detta.
395kr/st
Tricat Novum (Kattsnuva/kattpest, levande)
Fel-O-Vax PCT (Kattsnuva/kattpest, avdödat)
Rabies (3-årigt)
Vaccination av kull med minst 3 kattungar eller valpar.
Priset 210:- är per kattunge/valp och avser vaccination vid 6-9 veckors ålder inför besiktning.

Zoo.se Veterinär

Zoo.se Veterinärklinik är vår mottagning med fokus på djurens bästa. Hos oss blir ni och era djur mottagna med kunskap, engagemang och omtanke. Här erbjuds ni veterinärvård av högsta kvalitet.
Med erfarenhet inom både kirurgi och medicin kan vi erbjuda de flesta ingrepp och behandlingar under tryggt överseende.
Våra veterinärer, ansvarig veterinär Jon Palmert och Cristina Nicolae tar emot alla typer av sällskapsdjur och finns på plats 5 dagar i veckan med generösa öppettider som innefattar även kvällar. Kliniken ligger i Zoo.se’ s lokaler i Bromma Blocks.
Varmt välkomna hit! Telefon: 08-28 07 40
Mail: vet@zoo.se

Telefon 08-280740
Webbsida
E-post
Öppettider Boka Direkt senast 1,5h innan besöket

Öppet 5 dagar i veckan
Veterinärfoder och specialfoder gäller Zoobutikens öppettider. Öppet 365 dagar om året
Adress
Ulvsundavägen 191e
16867 Bromma
Öppna i Google Maps 🗗