4 - 10 marVecka 10

Mån4
Idag5
Ons6
Tor7
Fre8
Lör9
Sön10

Boka Access Bars 60 min. - Genuina, Eskilstuna - Bokadirekt

Access Bars är en energibehandling som ges genom lätt beröring på 32 olika punkter på huvudet samt under dina fötter och i händerna. Behandlingen utförs, med kläder på, medan du ligger bekvämt och avslappnat på en behandlingsbänk. De punkter som behandlas är kopplade till olika livsområden och allt som vi under vår livstid lagrat i form av tankar, känslor, idéer, attityder och föreställningar om oss själva, andra och vår upplevda verklighet. När punkterna berörs under behandling kan det göra att våra mentala mönster som skapat blockeringar, stress, oro, hinder och rädslor får hjälp att lösas upp. Du kan efter en behandling med Access Bars fungera mer harmoniskt, balanserat, uppleva mer glädje och vara i mer lätthet. Du kanske börjar se saker från ett nytt perspektiv, ha tillgång till mer kreativitet, du kan känna dig mer energifylld och se möjligheter istället för problem. Vår hjärna är ett fantastiskt organ som med dess oerhörda kapacitet gjort oss människor intellektuellt överlägsna. Samtidigt är det vår största begränsning då vi under lång tid enbart bejakat hjärnans informationsflöde. Följden har blivit att vi tappat bort den del av oss själva som är knuten till vår egen inre visdom, det vetande som går bortom hjärnan och som allt levande på denna planet tycks ha. Det vetandet går bortom allt dömande och görande och handlar om att vara den man är, leva utifrån vad man är och följa livets naturliga flöde. När du tar emot en Access Bars-behandling är det som att du får hjälp med att koppla bort hjärnans begränsningar och du får mer tillgång till ditt eget inre vetande. Man skulle kunna likna det vid meditation eller mindfulness, men behandlingen gör mer än att stilla tankebruset. Det är ett verktyg för att kunna göra mer medvetna val, skapa större möjligheter och ett liv i lätthet istället för att låta gamla tanke- och känslomönster styra ditt liv. Hur kan det bli bättre än så?

Visa mer

1 vald tjänst