10 - 16 junVecka 24

Mån10
Tis11
Idag12
Tor13
Fre14
Lör15
Sön16

Boka Läppigmentering 180 min(original pris 5500kr) - S prettify, VASASTADEN - Bokadirekt

Lip tattooing helps to achieve a harmonious appearance and add self-confidence. You will forget about clothes smeared with lipstick and traces of lipstick on the dishes. What does permanent makeup provide and what problems does it solve: Visually enlarges lips. The effect is not comparable to hyaluronic acid, but after tattooing the lips look more expressive and plump. Helps get rid of scars. Permanent makeup can disguise traces of herpes, burns, injuries, including old and childhood ones. Eliminates asymmetry. Before tattooing, the artist draws a sketch, which helps to correct the shape of the lips and choose one that will emphasize natural beauty and hide imperfections. Make the image more expressive. The procedure is not suitable for those who want to increase their lips with color instead of hyaluronic acid. Läpptatuering hjälper till att uppnå ett harmoniskt utseende och tillföra självförtroende. Du kommer att glömma kläder insmorda med läppstift och spår av läppstift på disken. Vad ger permanent makeup och vilka problem löser det: Visuellt förstorar läpparna. Effekten är inte jämförbar med hyaluronsyra, men efter tatuering ser läpparna mer uttrycksfulla och fylliga ut. Hjälper till att bli av med ärr. Permanent makeup kan dölja spår av herpes, brännskador, skador, inklusive gamla och barndoms. Eliminerar asymmetri. Innan tatuering ritar konstnären en skiss, som hjälper till att korrigera formen på läpparna och välja en som kommer att betona naturlig skönhet och dölja brister. Gör bilden mer uttrycksfull. Förfarandet är inte lämpligt för dem som vill öka sina läppar med färg istället för hyaluronsyra.

Visa mer

1 vald tjänst