17 - 23 junVecka 25

Idag17
Tis18
Ons19
Tor20
Fre21
Lör22
Sön23

Boka Coachsamtal 50 min i Täby - Samtalsro , Täby - Bokadirekt

Coaching bidrar till handling lärande och utveckling – personligt och yrkesmässigt. Vi tittar på och medvetandegör motivation och ansvarighet. Coaching bygger på dina resurser till exempel erfarenheter, kunskaper, värderingar och erfarenheter, och med hjälp av olika tekniker och metoder, få dig att aktivera dessa genom egen insikt och egen handlingsförmåga. I coaching är det fokus på, att nå ett tydligt fastställt mål snarare en problemanalys. Det starka fokuset på målet är det som kännetecknar coachingprocessen. Mål är till hjälp för oss för att samla våra tankar, uppmärksamhet och energi. Mål kan även hjälpa oss med riktning och struktur så att vi inte lägger ner energi på många olika saker samtidigt. Vi kan även få en känsla av mening med kontroll över vårt liv. Genom att ta det i små steg och nå delmål kan vi känna stolthet bemästring och motivation. Kvällstid efter 18.00 samt helger tillkommer 500 kronor per session.

Visa mer

1 vald tjänst