8 - 14 aprVecka 15

Mån8
Tis9
Ons10
Tor11
Idag12
Lör13
Sön14

Boka Fönsterputs 0-50kvm inkl RUT-avdrag - SHT Städservice AB, Trollhättan - Bokadirekt

Idag finns många olika typer av fönster, både till funktion och utseende. Nedan listas ett antal olika typer av fönster som behöver behandlas speciellt. Har ni sådana typer av fönster ska detta på förhand meddelas oss. Rapporteras detta inte till oss avsäger vi oss ansvaret för redan skadade fönster och skador som eventuellt kan uppkomma på dessa fönstertyper. Det gäller: * Självrengörande fönster * Fönster med solfilm * Övriga ytbehandlade fönster * Plexi glas Vid fönster med avtagbara spröjs avmonteras och påmonteras dessa i samband med puts. Vi avsäger oss ansvaret för normalt slitage på spröjsfästena i samband med av-och påmontering. Har man extremt känsliga spröjs eller spröjsfästen ser vi gärna att ni hanterar dessa själv och meddelar oss detta i förväg. Beställning av fönsterputs avser en normal rengöring eller puts av rutorna. Har man fönster med färgstänk/fasadputs och dyl. är detta inget som tas bort. För att även detta skall rengöras behöver man beställa en extra grovrengöring eller färgborttagning. För detta debiteras extra. Har du repiga eller övrigt skadade fönster skall detta rapporteras till oss i samband med beställning av fönsterputs. Fönsterpustarna har rätt att avstå från att putsa era fönster om de upptäcker repor och skador. Upptäcks reporna på plats putsas fönstren endast i samråd med dig som kund, och vi har då avskrivit oss ansvaret för dessa skador. Har ni väldigt smutsiga fönster kan repor upptäckas efter påbörjad puts, ifall detta händer putsas även då fönstren i samråd med dig som kund. Fönsterputsning som sker på högre höjder kräver lift eller ställning. Detta måste meddelas till oss i förväg. Fönsterputsning på stege sker enbart på 2 meters höjd. För att underlätta putsningens arbete, se till att fönsterpustarna har fri framkomlighet och tillgång till vatten. Plocka undan allt som kan tänkas vara i vägen i era fönster. I fönsterputsningen ingår: * Putsning in och utsida, samt emellan om möjligt * Avtorkning karmar bleck och tillhörande fönsterbänk

Visa mer

1 vald tjänst